Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Słowianie - Państwo czeskie

  Upadek państwa Wielkomorawskiego, spowodował że plemiona czeskie stworzyły odrębne państwo. Objęło ono początkowo Kotlinę Czeską, a po klęsce Węgrów nad rzeką Lech również Morawy i Słowację. Władzę w nim sprawował ród Przemyślidów, a do 929 r Czechy zmuszone zostały do uznawania zwierzchnictwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słowianie - Państwo Wielkomorawskie

  W pierwszej połowie IX wieku nastąpiło zjednoczenie plemion morawskich. Stolicą był Welehrad. Około 865 roku książę Rościsław chciał przyjąć chrzest bojąc się politycznych konsekwencji ze strony Ludwika Niemieckiego przyjął chrzest od Bizancjum. Poprosił o przysłanie misjonarzy znających język...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /1 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słowianie - Państwo Bułgarskie

  W 680 r Bułgarzy pod wodzą Asparucha przekroczyli Dunaj i rozpoczęli budowę państwa na terenach zasiedlonych przez południowych Słowian, tocząc przez wiele lat wojny z Bizancjum. Narzucili Słowianom własną organizację państwa. Utrzymała się tam długo instytucja wielkiego chana oraz silna organizacja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słowianie - Pierwsze państwa słowiańskie

  Tworzyły się wspólnoty obejmujące kilka większych plemion. Jedno z nich narzucało swoje zwierzchnictwo innym drogą podboju wewnętrznego. Tak powstawały pierwsze plemiona słowiańskie.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słowianie - Struktura polityczna

  Grupy rodzin tworzyły niekiedy wspólnotę terytorialną zwaną opolem. W okresie zagrożenia lub w czasie zajmowania nowych ziem opola łączyły się w większe organizmy plemienne. Przemiany te wiązały się z rosnącym zróżnicowaniem majątkowym. Rządził wiec plemienny, zdominowany przez możnych. Spośród...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słowianie - Struktura społeczna i gospodarka

  Plemiona słowiańskie choć rozproszone utrzymywały znaczne podobieństwo języków i organizacji społecznej. Podstawową jednostką społeczną była rodzina (rodzice, synowie z żonami, dzieci, niekiedy dalsi krewni). Mieszkali i gospodarowali wspólnie. Zespoleniu rodziny sprzyjał kult przodków, a także kult...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słowianie - Wierzenia Słowian

  Naczelnym bóstwem Słowian, panem świata i władcą błyskawicy czczonym na rożnych terenach był bóg Perum. Znany był również Swarożyc-Daćbóg- bóg słońca, Wołos i inni. Istniała wielka liczba bóstw niższych (rusałki, wiły, strzygi), które mogły pomagać jak i szkodzić ludziom. Słowianie długo nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słowianie - Plemiona słowiańskie

  W V/VI wieku Słowianie opanowali ziemie w dorzeczu Wisły i Warty. W czasie wędrówek ludów w I tysiącleciu naszej ery plemiona słowiańskie znacznie rozszerzyły swe siedziby, opanowując całe dorzecze Dniepru, oprócz terenów nad samym Morzem Czarnym, dorzecze górnej Wołgi, ziemie między Odrą a Łabą oraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słowianie - Początki osadnictwa w Europie Środkowo - Wschodniej

  Ludy pierwotne rzadko kiedy zajmowały to samo terytorium przez wiele tysiącleci, Europa była raczej terenem nieustannych migracji. W dorzeczu Odry, Wisły i Dniepru dopiero od początku II tysiąclecia p.n.e. można zaobserwować pewną ciągłość osadniczą. Około 1800-1700 p.n.e. ludy zamieszkujące...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /1 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słowianie, powstanie Polski

  SŁOWIANIE - Plemiona słowiańskie: Słowianie zachodni (polskie, pomorskie, połabskie, serbołużycke, czeskie, morawskie, słowackie); wschodni (ruskie); południowi (serbowie, chorwaci, słoweńcy); bałtowie (prusowie, jaćwingowie, litwini, łotysze); Wierzenia Słowian: naczelny bóg Perun, dalej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /6 632

  praca w formacie txt

Do góry