Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Szkolnictwo w średniowieczu - ORGANIZACJA WYCHOWANIA I SZKOLNICTWA W ŚREDNIOWIECZU

  Chrześcijańskie średniowiecze wyszło z kultury antycznej, ale ze względu na jej pogański charakter nie mogło jej popierać ani też z niej korzystać. Kościół mimo pierwszych prób godzenia wiedzy świeckiej z religią, co wynikało z jej własnych interesów do nauki starożytnej i szkół ją kultywujących...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /4 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolnictwo w drugiej Rzeczypospolitej

  Omawianie większości dziedzin życia w czasach dwudziestolecia międzywojennego w Polsce jest wyjątkowo trudne z powodu dwóch ściśle powiązanych ze sobą faktów. Pierwszy z nich to odzyskanie niepodległości przez naszą ojczyznę po 123 latach niewoli. Wynika z tego olbrzymia ilość przemian jakie musiały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /14 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkic twórczości Kazimierza WIERZYŃSKIEGO

  Wpływ odzyskania niepodległości na kształt literatury polskiej był bardzo istotny. W pierwszym dziesięcioleciu dominuje poezja, poeci są świadomi tego, że mogą pisać o wszystkim i o niczym. Poezja traci swój cel utylitarny. Z tej sytuacji skorzystali poeci Skamandra, określeni przez Miłosza jako...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /9 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szansę i znaczenie Powstania Listopadowego

  Powstanie Listopadowe wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830r w Warszawie. Przez 10 miesięcy Polska była krajem wolnym, choć tego nie uznało żadne państwo europejskie.

  To wielkie wydarzenie miało dwojakie znaczenie. Upadek powstania pozostawił ponury obraz państwa: utrata sejmu, konstytucji, wojska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /4 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja w Polsce po powstaniu styczniowym

  ZABÓR ROSYJSKI

  rozpoczęto bardzo brutalną akcję rusyfikacji (administracja, szkolnictwo)

  język rosyjski stał się językiem narodowym

  likwidacja polskich szkół i uczelni

  terytorium zaboru rosyjskiego - Kraj Nadwiślański - zmiana nazwy, aby nie było mowy o Polsce

  dekret uwłaszczeniowy ogłoszony...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja rządów królewsko - ambasadorskich w latach 1772 - 1787

  1. Sytuacja społeczna i polityczna Polski po I rozbiorze.

  jakie terytoria utracono?

  cele polityki rosyjskiej i sposób ich realizacji.

  Reformy sejmu rozbiorowego, utworzenie Rady nieustającej i jej kompetencje.

  rola ambasadora rosyjskiego w sprawowaniu władzy

  2. Rezultaty polityki królewsko...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /4 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja poprzedzająca wybuch powstania styczniowego (1860 - 62)

  W 1860 r. mają miejsce pierwsze demonstracje patriotyczne: pogrzeb generałowej Sowińskiej w czerwcu 1860 r. , rocznica wybuchu powstania listopadowego. Organizatorzy manifestacji przejmują kontrolę nad postawami i zachowaniami mieszkańców. atmosferę podgrzewały wieści o zwycięstwach Napoleona III we...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /2 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja po zawarciu traktatu brzeskiego

  Na wiadomośc o układzie w Brześciu i oderwaniu od Królestwa Chełmszczyzny i części Podlasia społeczeństwo poslkie zareagowało bardzo ostro. W Galicji i w Królestwie wybuchły strajki w fabrykach, sklepach i kolejnictwie. Głębokie oburzenie okazywały demonstrujące w miastach tłumy. Ostry protest...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /1 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja po II Wojnie Światowej i ważne wydarzenia tego okresu

  Polityczne skutki wojny: dekolonizacja, powstanie nowych państw w miejsce kolonii, Wlk Brytania traci Algierię, kapitulacja państw odpowiedzialnych za wojnę: Niemcy, Włochy, Japonia, wytworzenie się stref wpływów na Świecie i Europie, nowe mocarstwa, rozszerzenie wpływów ZSRR (Polska,wsch Niemcy część...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /3 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYTUACJA MIĘDZYNARODOWA W LATACH 20 - TYCH

  1. SYSTEM WERSALSKI W EUROPIE.

  Tj. sytuacja jaka zaistniała na naszym kontynencie po podpisaniu traktatu wersalskiego. Część krajów, szczególnie tych, które odzyskały niepodległość, było zadowolonych część nie. Do tych ostatnich zaliczamy Niemcy, Austrie, Turcję i Bułgarię.

  2. LIGA NARODÓW...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /1 433

  praca w formacie txt

Do góry