Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Światowy kryzys gospodarczy (1929 - 1933) - Źródła kryzysu i jego przebieg

  Panująca w drugiej połowie lat dwudziestych korzystna koniunktura w gospodarce światowej, uległa drastycznemu załamaniu jesienią 1929 roku.

  W latach 1925 - 1929 kraje europejskie pożyczyły od USA około 2 miliardów 900 milionów dolarów, co przyczyniło się do znacznego ożywienia gospodarczego na starym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /3 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świat po 1956 r.

  1. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej i ZSRR po 1956r.

  2. Polska w obozie socjalistycznym

  a. RWPG

  b. Układ Warszawski

  3. "Mała stabilizacja" czasów Gomółki

  a. Zmiany w polityce ekonomicznej

  b. Nowy cykl gospodarczy

  c. Społeczeństwo PRL

  4. Obchody Milenium

  Po 1956r. kraje Europy Środkowo -...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /13 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIOWIECZNA WIEŚ

  Damy i feudałowie ucztujący w zamkowych salach, rycerze zakuci w zbroje, mnisi i katedry- wszystko to kojarzy się z okresem historycznym tzw. średniowiecze. Od 5-15w to czas wielu przemian w zachodniej Europie. Europa rozpadła się na wiele królestw. Nastąpił upadek handlu i głównym zajęciem ludzi stała...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /2 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowieczna idea jedności Europy

  Na średniowieczną ideę wolności Europy wpływ miało bardzo wiele rzeczy. Władcy nawiązywali do tradycji cesarstwa Bizantyjskiego, jednak przede wszystkim myśleli o powiększeniu własnego państwa. W ten sam sposób postępuje - wydawać by się mogło, że stworzone w innym celu - Państwo Kościelne.

  Ze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /54 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowiecze - Informacje Ogólne

  Wojny krzyżowe : 1096 I krucjata 1095 hasło świętej wojny z turkami 1099 zdobycie jerozolimy przez + (II K) 1147-1149 II K, 1189 - 1192 III K. 1202-1205 IV K. 1212 pielgrzymka dzieci włoskich i francuskich 1229 interdykt Jerozolimy 1292 pada ostatnia twierdza + Akkon.

  I krucjata : 60 tys. Chłopów + 5 tys...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /9 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowiecze - daty

  306-1450 - średniowiecze; 476-1453 - średniowiecze

  476 - upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego

  496 - chrzest władcy Franków - Klodwiga

  534 - Frankowie podbijają Burgundów

  534 - Bizancjum podbijają Wandalów

  622 - Mahomet ucieka z Mekki do Medyny

  622-625 - utworzenie Państwa Samona na Morawach

  680...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /3 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowiecze - pojęcia

  Beneficjum - nadanie ziemi przez władcę w dożywotnie użytkowanie jako wynagrodzenie za sprawowany urząd;

  Domena(-y) - wielkie posiadłości ziemskie należące do monarchy (państwa);

  Drużyna - siła zbrojna monarchy;

  Dziesięcina - podatek płacony na rzecz kościoła ( 1/10 części zbiorów);...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /2 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowiecze w tradycji europejskiej

  Pojęcie średniowiecza było wynalazkiem humanistów, pragnących podkreślić odmienność własnej epoki od stuleci poprzednich i nawiązać zarazem bezpośrednio do tradycji antycznej. Epoka pośrednia była w tym ujęciu czasem nie dorównującym zarówno niedoścignionym wzorom starożytnym. Jak też odrodzeniu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /13 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śląsk w polityce Piastów i Jagiellonów

  Śląsk bez wątpienia jest rdzenną dzielnicą Polski. Jeszcze przed powstaniem państwowości był zamieszkiwany przez plemiona: Ślężan, Trzebowian, Opolan, Bobrzan i Gołęszyce. Choć na początku nie istniała żadna nadrzędna struktura wielko plemienna ludność tych plemion była zbliżona językowo i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /9 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściąga ze starożytnej Grecji

  ATENY

  Warunki naturalne: południe Europy, klimat umiarkowany śródziemnomorski, bardzo rozwinięta linia brzegowa, marmur, drewno, srebro, złoto.

  Zajęcia ludności: hodowla kóz, owiec, handel, przetwarzanie surowców

  Początki cywilizacji: kultura minojska 2/3 tysiąclecie na Krecie, kultura mykeńska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /1 915

  praca w formacie txt

Do góry