Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Główne instytucje Unii Europejskiej

  Rada Europejska -(nie należy jej mylić z Radą Europy i Radą Unii Europejskiej) wytycza strategiczne cele rozwoju Unii. Powołana w 1974 r., stanowi formę systematycznych spotkań szefów rządów państw członkowskich Wspólnot Europejskich. Rada zbiera się co najmniej dwa razy w roku, pod przewodnictwem głowy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /4 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Czym jest Unia Europejska

  Unia Europejska jest nowym typem związku między państwami. Głównym zadaniem Unii Europejskiej jest organizacja współpracy między krajami członkowskimi i między ich mieszkańcami. Do najważniejszych celów Unii należą: zapewnienie bezpieczeństwa, postępu gospodarczego i społecznego oraz ochrona...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /2 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA

  Powstała 1. 11. 1993 r. w momencie wejścia w życie postanowień Traktatu z Maastricht, tzw. Traktatu o Unii Europejskiej. Unia założona została na bazie Wspólnot Europejskich (Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali , Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej oraz Wspólnocie Europejskiej, dawnej Europejskiej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /1 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukształtowanie się rządów parlamentarnych w Anglii

  W następstwie zmian politycznych, społecznych, jakie wnosiła rewolucja burżuazyjna w Anglii, w 1701r. został ogłoszony tzw. “akt o następstwie tronu”. Akt określał zasady dziedziczenia tronu w Anglii. Wprowadzał odpowiedzialność doradców króla przed Parlamentem. Akt ograniczał prerogatywy króla, czuli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /2 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UKSZTAŁTOWANIE SIĘ RZĄDÓW PARLAMENTARNO - GABINETOWYCH W ANGLII NA PRZEŁOMIE XVII / XVIII WIEKU

  1. Sytuacja

  Anglia to położenie wyspiarskie, społeczeństwo wolnych ludzi o upowszechnionej własności prywatnej.

  (WŁASNOŚĆ PRYWATNA - własność absolutna wykluczająca wszystkie inne roszczenia z prawem do używania, nadużywania, aż do zniszczenia włącznie przedmiotu własności. Upoważnia do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /7 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukształtowanie się nowoczesnego spektrum politycznego na ziemiach polskich - XIX i XX w.

  RUCH ROBOTNICZY (XlX/ XX )

  Socjalizm i ruch robotniczy .

  Przy omawianiu ruchu robotniczego należy rozgraniczyć ruch robotniczy od ruchu socjalistycznego .

  ll poł. XlX w. to szczególnie burzliwy rozwój społeczeństwa przemysłowego na ziemiach polskich . Szczególne znaczenie mają tutaj ziemie Królestwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /12 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układy z Habsburgami i pokój wieczysty z Turcją

  Rządy Jag. w Czechach i na Węgrzech napotykały stałe przeciwdziałanie Hab. aust. W 1514 Maksymilian I Habs. zawarł przymierze z carem przeciwko Jagiellonom. Zygmunt I Stary zdołał rozerwać groźne porozumienie. W 1515 r. W Wiedniu odbył się podwójny ślub jagiellońsko - habsburski: dzieci Władysława...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ sił w powojennym świecie

  Druga wojna światowa trwała ok. 6 lat. Udział brało w niej ponad 90% państw i ok. 80% ludności. Działania wojenne toczyły się na wielu kontynentach:

  Europa, Azja, Afryka i wszystkich oceanach Ziemi.

  ZSRR

  ZSRR stracił 20 mln ludności i 1700 zniszczonych miast. Po zakończeniu wojny

  Związek...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /2 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ sił w Europie po 1871 roku

  Po pierwszych zwycięstwach niemieckich w wojnie z roku 1870 Marks powiedział: "Jeżeli szczęście wojenne (.) doprowadzi Niemcy do zagrabienia części terytorium francuskiego, to pozostaną im do wyboru dwie tylko drogi". Tymi drogami miały byc : albo dalsza współpraca z Rosją i popieranie jej polityki, albo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /23 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ugrupowania Polityczne w przedwojennej Polsce

  Ugrupowania Polityczne

  Proletariat : Głównym celem była

  Rewolucja proletariacka , która miała

  Doprowadzić do obalenia wyzysku i

  Wywalczenia swobód obywatelskich

  I wezwanie robotników do obalenia

  Na całym świecie ustroju kapitalisty.

  Rok powstania : 1882

  Działacze : Ludwig Waryński...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /1 447

  praca w formacie txt

Do góry