Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Unie Polski z Litwą - PRZYCZYNY UNII W HORODLE

  Sprawy krzyżackie i konieczność położenia kresu nowym niepokojom na granicach obu państw leżały u podstaw nowego układu między Polską i Litwą. Na zjeździe, który odbył się w 1413r w Horodle. Unia miała charakter zdecydowanie antykrzyżacki, wystawiono trzy dokumenty: wspólny króla i Witolda, oraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /1 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unie Polski z Litwą - W JAKI SPOSÓB MONARCHA USIŁOWAŁ ZREALIZOWAĆ POSTANOWIENIA UNII W KREWIE?

  Jagiełło udał się na Litwę i dokonał chrztu ludności przy pomocy duchowieństwa polskiego. Zorganizował w Wilnie biskupstwo, wydał przywilej dla bojarów litewskich gwarantując im dziedziczne posiadanie ziemi i uwolnienie od osobistych świadczeń na rzecz księcia, z tym, że uprawnienie to otrzymali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /5 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unie Polski z Litwą - PRZYCZYNY UNII POLSKO - LITEWSKIEJ

  Przyczyn unii było kilka- w grę wchodziło obustronne zabezpieczenie się przed agresją krzyżacką. Charakter państwa zakonnego wymagał organizowania stałych wypraw łupieskich. Zaniechanie wojen odcięłoby Krzyżaków od stałego źródła dochodu, od napływu ludzi, postawiłoby pod znakiem zapytania cel...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /3 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unie Polski z Litwą - RZĄDY LUDWIKA ANDEGAWEŃSKIEGO (1370 - 82)

  Zgodnie z odpowiednimi układami panem i dziedzicem korony królestwa polskiego został Ludwik Andegaweński - siostrzeniec króla Kazimierza ( Są na to odpowiednie układy pomiędzy Kazimierzem Wielkim a Ludwikiem i zobowiązaniem Ludwika, że przyszły król nie naruszy istniejącego ustawodawstwa - przywilej w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /2 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unie Polski z Litwą - LITWINI

  Litwini byli ludem pochodzenia bałtyckiego. Organizatorem ich państwa był książę Mendog, rządzący w XIII w. W 1253r zawarł on sojusz z Krzyżakami i przyjął chrzest. Został jedynym w dziejach Litwy królem. Jednak, gdy jego stosunki z Krzyżakami pogorszyły się wrócił do pogaństwa. Mendog rozpoczął...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /1 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA POLSKO - LITEWSKA W KREWIE 1385 r.

  - Przyczyny układu krewskiego

  Poprzez układ z Litwą Polska chciała przede wszystkim zjednoczyć siły w walce z za-grożeniem jakie obu państwom stwarzał Zakon Krzyżacki. Ustalenie pokojowych sto-sunków polsko-litewskich zabezpieczało Polsce zdobycze ruskie i otwierało pole do ewentualnego przenikania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /1 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia polsko – litewska - Rządy Andegawenów w Polsce

  Po śmierci Kazimierza Wielkiego, zgodnie z zawartą wcześniej umową , tron polski przeszedł w ręce która Węgier Ludwika. Choć Ludwik obiecał odzyskać Pomorze, nie podjął żadnych starań w tym kierunku. Główną jego troską było zapewnienie tronu w Polsce dla jednej z córek, czego nie przewidywał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /4 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia Polski z Litwą

  1. Litwini byli ludem pochodzenia bałtyckiego (jak Łotysze, Prusowie, Żmudzini). Organizatorem ich państwa był książę Mendog, w XIII w. rządzący. W 1253 r. zawarł on sojusz Z Krzyżakami i przyjął chrzest. Został jedynym w dziejach Litwy królem. Jednak, gdy jego stosunki z Krzyżakami się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /2 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA LUBELSKA - Informacje Ogólne

  Unia lubelska Polski z Litwą była największym i trwałym sukcesem ruchu egzekucyjnego.

  Jakie przyczyny skłaniały oba kraje do silniejszej unii?

  . Ciągle odnawiające się konflikty Wielkiego Księstwa Litewskiego z Moskwą wykazały, iż sama Litwa nie będzie w stanie oprzeć się idącemu od wschodu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /3 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia lubelska z 1569 roku i jej konsekwencje

  Jednym z postulatów ruchu egzekucyjnego było ściślejsze zespolenie Litwy z Koroną. Zainteresowana takim związkiem była szlachta litewska. Ważnym krokiem na drodze do unii było zrzeczenie się przez króla Zygmunta Augusta dziedzicznych praw do Litwy. Wydane ( 1522, 1566 ) Statuty Litewskie przybliżały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /11 118

  praca w formacie txt

Do góry