Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Wielka reforma teatru XIX i XX wieku

  Przełom wieku XIX i XX to jeden z najważniejszych okresów dla teatru. Współczesne prądy teatralne są wynikiem zmian jakie zostały wówczas wprowadzone. Efekty i konsekwencje tej reformy są widoczne w dzisiejszym teatrze. Początki Wielkiej Reformy można zauważyć już w latach 70 dziewiętnastego wieku. Jej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka Emigracja - Dlaczego tak wielu Polaków wybrało los emigranta?

  Wiek XIX w historii Polski był bardzo tragiczny. Już w końcu XVII wieku Polska utraciła niepodległość i znalazła się pod zaborami. Zabory jak wiadomo, narzucali swoje prawa, nie respektowali potrzeb Polaków, prześladowali tych, którzy czuli się Polakami.

  Taka sytuacja potęgowała niezadowolenie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /4 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKA EMIGRACJA - Informacje Ogólne

  Powstania narodowe nie były dobrem samym w sobie lecz instrumentem do wywalczenia niepodległości w formie suwerrennego państwa.

  DROGI DO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI:

  -bezkompromisowa - najpierw powstanie poprzez walkę zbrojną i odzyskanie niepodległości poprzez państwo.Gromadzenie sił i środków do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /9 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka Brytania - Usługi

  Usługi mają ogromne znaczenie, gdyż jak w przypadku Wielkiej Brytanii zatrudniają ok. 75% ogółu zawodowo czynnych. Zajmują się one cyrkulacją jak i towarów i pieniendzy. Ułatwiają zarządzanie i tworzą nowoczesną myśl techniczną. Handel wewnętrzny będący częścią składową usług zdominowany...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka Brytania - Przemysł

  Surowce mineralne - przemysł wydobywczy. Wielka Brytania znana była ze swoich ogromnych złóż mineralnych takich jak rudy ołowiu i żelaza. Jednak w wyniku niskiej zyskowności górnictwa rud cynku, ołowiu, miedzi wydobywanie zaprzestało. Pozostało jedynie górnictwo rudy żelaza.

  Ogromny regres przeżywa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /2 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka Brytania - Rolnictwo

  Rolnictwo Wielkiej Brytanii uwarunkowane jest przez następujące czynniki : zróżnicowane środowisko geograficzne, wielkość gospodarstw oraz rynki zbytu. Rolnicy uprawiający ziemię są tylko w 30 % właścicielami ziemi - są oni dzierżawcami ok. 30% gospodarstw rolnych to gospodarstwa 20-50 ha , a ok. 34% -...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka Brytania - Gospodarka

  Gospodarka Wielkiej Brytanii od czasów kolonialnych stanowiła podstawę ekonomicznej egzystencji dla Europy. Przejęcie kontroli nad morskimi szlakami handlowymi i ogromne kolonie przyniosły temu krajowi bogactwo i status wielkiego mocarstwa gospodarczego. Zgromadzony w ten sposób kapitał był podstawą...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka Brytania - Złoża naturalne

  Wielka Brytania jest znana ze swoich ogromnych złóż surowców mineralnych, a szczególnie z zasobów węgla kamiennego, który występuje w środkowej części królestwa, południowej Szkocji i Walii. Oprócz węgla kamiennego w Wielkiej Brytanii występują rudy żelaza w środkowej Anglii oraz ropa naftowa i gaz...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka Brytania - Klimat

  Pod względem klimatycznym Wielka Brytania jest obszarem wybitnie uprzywilejowanym, charakteryzującym się tzw. Dodatnią anomalią termiczną, oznaczającą, że temperatury zimy w Wielkiej Brytanii są znacznie wyższe niż na tych samych szerokościach geograficznych naszego globu. Średnie temperatury stycznia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /1 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka Brytania - Ukształtowanie powierzchni

  Wielka Brytania jest krajem bardzo zróżnicowanym pod względem budowy geologicznej. Najbardziej wyniesione są obszary starych fałdowań. Są to Góry Kaledońskie, Grampiany, Kambryjskie, a także Masyw Kumbrii, zwany Dystryktem Jeziornym. W tych górach występują szczyty powyżej 600 m. n.p.m. Najwyższym...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /1 116

  praca w formacie txt

Do góry