Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  WŁADYSŁAW IV - Informacje Ogólne

  Celem poniżej zamieszczonej pracy, jest przybliżenie czasów i wydarzeń oraz osoby króla Polski Władysława IV-ego. Nie ma najmniejszej wątpliwości , że Władysław IV oraz epoka , w której zaistniał politycznie była dla Rzeczypospolitej a także Europy czasem bardzo ciekawym. Na ten właśnie okres...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /37 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władcy średniowiecza - Informacje Ogólne

  Mieszko I:

  - chrzest

  - bitwa pod Cedynią

  Chrobry:

  - wysłanie Wojciecha do Prus

  - zjazd w Gnieźnie

  - zajęcie Milska, Łużyc i Miśni

  - zajęcie Czech, Moraw, Słowacji

  -wojna z Niemcami i Rusią

  - zajęcie Grodów Czerwieńskich

  - wyprawa przeciwko Rusi Kijowskiej

  - pierwszy król Polski

  Mieszko...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /2 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władcy europejscy wobec reformacji w XVI w.

  Reformacja to ruch religijny, kulturalny i społeczny, zapoczątkowany ogłoszeniem w Wittenberdze przez Marcina Lutra w 1517 roku 95 tez dotyczących konieczności zreformowania Kościoła katolickiego. Z Niemiec ruch reformacyjny rozszerzył się m.in. na: Skandynawię, Francję, Czechy, Węgry, Polskę, Anglię...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /13 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiszące Ogrody Semiramidy

  W 1898 r. Niemiecki archeolog Koldewey zaczął szukać na terenie dzisiejszego Iraku pozostałości zaginionego miasta - Babilonu. Leżało ono około 90 km na południe od Bagdadu, nad brzegami Eufratu. Babilon - w Starym Testamencie Babel - był w swojej ponad 3000-letniej historii trzy razy doszczętnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /6 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiosna Ludów - Udział Polaków

  Swój udział w Wiośnie Ludów mieli także Polacy, A. Mickiewicz zawiązał Legion Polski w Rzymie, który walczył w Lombardii i w obronie Republiki Rzymskiej.

  Pod Novarą armią piemoncką dowodził W. Chrzanowski. L. Mierosławski stał na czele armii na Sycylii i w Badenii. Wielu Polaków brało udział w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiosna Ludów - Upadek Wiosny Ludów

  O niepodległość walczyli Węgrzy, których Austria pokonała dopiero w sierpniu 1849 z pomocą wojsk rosyjskich. W listopadzie Rzymianie obalili władzę świecką papieża Piusa IX, a w lutym 1849 G. Mazzini stanął na czele Republiki Rzymskiej.Po bitwie pod Novarą 23 marca 1849 J. Radetzky pobił armię...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiosna Ludów - Zdobycze rewolucji

  Rewolucja wywalczyła częściowe ustępstwa rządów: w Wiedniu i Berlinie ogłoszono uwłaszczenie chłopów, uchwalono konstytucję w Paryżu i we Frankfurcie nad Menem, gdzie usiłowano powołać władzę ogólnoniemiecką. Niemniej już jesienią rozwiązano parlamenty w Prusach grudzień 1848 i w Austrii (tam...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiosna Ludów - Pierwsze wystąpienia

  Do pierwszych masowych wystąpień doszło na Sycylii (12 stycznia 1848). Większość monarchów włoskich zapowiedziała wówczas nadanie konstytucji. 22 lutego 1948 wybuchła rewolucja lutowa we Francji, obalająca króla Filipa I i ustanawiająca II Republikę.

  Rewolucja lutowa we Francji 1848, spowodowana...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiosna Ludów

  Wiosna Ludów, symboliczne określenie ruchów rewolucyjnych w Europie z lat 1848-1849. Przyczynami rewolucji były: dążenie do zjednoczenia Niemiec i Włoch, dążenie narodów do wyzwolenia się spod panowania austriackiego, konflikty na tle narodowościowym, nie rozwiązana sprawa uwłaszczenia chłopów, a także...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiosna Ludów - narodów 1848 - 1849 r.

  Wiosna Ludów - narodów 1848-1849r. Wyróżniamy 3 nurty w Wiośnie Ludów:

  a)nurt rewolucji ustrojowej.

  b)nurt społeczny chłopstwa i proletariatu.

  c)nurt narodowy.

  Ruchy rewolucyjne objęły całą Europę prócz Rosji, Płw. Iberyjskiego, W. Brytanii. Przyczyny napięć we Francji i w Niemczech:...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /7 113

  praca w formacie txt

Do góry