Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Współczesne ataki terrorystyczne na USA. Wrzesień 2001

  Był 11 września 2001Nowojorczycy szykowali się do prawyborów na burmistrza,dzieci szły do szkoły. Pierwszy atak terrorystów nastąpił o godz. 8:45 czasu Nowojorskiego. Ludzie pracujący w Word Trade Center dopijali właśnie poranną kawę. Nagle dwa porwane samoloty pasażerskie, jeden po drugim, z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /7 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolne elekcje - Sztuka renesansu

  W sztukach plastycznych odrodzenia:architekturze, rzeźbie i malarstwie odnajdujemy silne wpływy włoskie. Wiązało się to z działalnością wloskich artystów przyjeżdżających do Polski. Tutaj dzięki mecenasom mogli tworzyć wielkie dzieła, a szczególną rolę odgrywał ośrodek krakowski, Franciszek...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /1 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolne elekcje - Osiągnięcia naukowe polskiego odrodzenia

  Na początku XVI w. rektor uniwerytetu (lekarz, astrolog, geograf i historyk w jednej osbie) Maciej z miechowa wydał drukiem pierwszą nowożytną geografię Europy Wschodniej pt" Rozprawa o dwu Sarmacjach -Azjatckiej i Europejskiej". Sensacją stało się wydrukowanie w Krakowie mapy Sarmacji i Polski przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /2 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolne elekcje - Wolne elekcje 1575 i 1578 r.

  Druga elekcja utwierdziła organizację państwa polskiego w czasie bezkrólewia, ale w przeciwieństwie do pierwszej była rozbita. Tym razem doszło do podziału na grupę magnacko-senatorską i średniszlachecką. Pierwsza dokonała 12 grudnia 1575 r. elekcji cesarza Maksymiliana Habsburga: druga w trzy dniu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /3 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolne elekcje - Pierwsza wolna elekcja: Henryk Walezy (1551 - 1589)

  Kandydatami na tron polski byli: arcyksiąże Ernest Habsburg (popierany przez paieża, kler i część magnatów), królewicz francuski Henryk Walezy i Iwan IV Groźny. Na elekcji w 1573 r. najwięcej głosów uzyskał jednak Henryk Walezy brat króla Francji. Ponieważ krol-elekt był aktywnym uczestnikiem Nocy Św...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /2 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolne elekcje - Konfederacja warszawska

  Sukcesem różnowierców było uchwalenie przez sejm w dn. 28/29 stycznia 1573 r. tzw. konfederacji warszawskiej, aktu zapewniającego "pokój, sprawiedliwość, porządek i obronę Rzeczypospolitej". Posłowie i senatorowie różnych wyznań uznali, że dobro wspólnej Rzeczypospolitej wymaga, aby nie tylko wznieść...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolne elekcje - Sejm konwokacyjny

  W styczniu 1573 r. zebrał się w Warszawie zjazd generalny szlachty. Obradował on jako sejm konwokacyjny. Był to sejm, w którym brakowało pierwszego ze stanów sejmujących - króla. Głównym zadaniem sejmu było wyznaczenie czasu, miejsca oraz sposobu elekcji. Sejm zadecydował, że obiór nowego monarchy Polski...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolna elekcja w Polsce

  Elekcja (łac. electio)- wybór na jakieś stanowisko lub urząd; powoływane w drodzeobioru dostojników świeckich lub duchownych oraz monarchów.

  W dawnej Polsce potwierdzone elekcją było powołanie 1386 na tron polski Władysława Jagiełły, ale do czasu wymarcia Jagiellonów (1572) elekcja była tylko...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /3 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojsko polskie na Wschodzie

  Zaraz po wybuchu wojny zaczęto tworzyć, z inicjatywy Witolda Gorczyńskiego, w Puławach ochotnicze oddziały polskie tzw. Legion Pułaski. Od marca 1915 r. legoin walczył na froncie pod Iłżą, a w maju i czerwcu brał udział w powstrzymaniu ofensywy austriackiej. W sierpniowych bojach pod Nurcem i Zlewą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /1 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojsko Polskie (1939 - 45)

  Wojsko Polskie 1939-45. Polskie Siły Zbrojne (PSZ) na Zachodzie, formacje wojsk. wspierające aliantów w czasie II wojny światowej. Podstawę formowania polskich wojsk dała polsko-francuska umowa z 9 IX 1939 w sprawie utworzenia dywizji polskiej we Francji, a następnie umowa z 4I 1940 o tworzeniu tam Wojska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /13 913

  praca w formacie txt

Do góry