Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ ŚWIĘTYCH PROTA I JACKA

  Legenda przypadająca na dzień, kiedy Kościół obchodzi wspomnienie świętych Prota i Jacka [Hyacinthus] jest właściwie całkowicie poświęcona ich towarzyszce św. Eugenii, ninili której oni grają w całym opowiadaniu zaledwie role niemych statystów. Jest co wynikiem faktu, że samodzielna legenda o tych...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /10 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. JAKUBA STARSZEGO

  O dziejach św. Jakuba [syna Zebedcuszowego, brata św. Jana apostola] po Wniebowstąpieniu Chrystusa Pana wiemy tylko tyle, że około r. 41 ścięty został na rozkaz króla 1 leroda Agryppy [Dz 12, 2]. Otwierającą się w ten sposób lukę wypełniła legenda, której literackimi zabytkami są na greckim...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /11 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

  Święto Podwyższenia [inaczej - i słuszniej - powrotu] Krzyża św. obchodzi Kościół na pamiątkę odzyskania jego relikwij, wywiezionych przez Persów w r. 614 po zdobyciu Jerozolimy, a rewindykowanych po zwycięskiej wojnie przez cesarza Herakliusza w r. 629. Opowiadanie na dzień tego święta u Jakuba...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /19 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ SIEDMIU BRACI ŚPIĄCYCH

  Zgodnie z polską tradycją mówimy m o siedmiu braciach śpiących, choć w tekście łacińskim mowa jest tylko o siedmiu śpiących, a sam bieg opowiadania nie daje wyraźnej wskazówki, c/y młodzieńcy ci byli spokrewnieni ze sobą, czy nie. Legenda o nich jest pochodzenia wschodniego i powtarza się tam w...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /11 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ ŚWIĘTYCH SZYMONA I JUDY APOSTOŁÓW

  Dzieje apostołów, o których życia po Wniebowstąpieniu Pańskim nic przechowały się żadne autentyczne wiadomości [w przeciwieństwie np. do Piotra, Pawła lub Jana], a zwłaszcza tych, którzy mieli głosić Ewangelię w krajach Wschodu, legenda kształtowała w sposób nader podobny: wszędzie, gdzie się...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /16 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. MARTY

  Postać Marty z Betanii, siostry Łazarza [Jan 11, 1-46], która tak gościnnie podejmowała Juystusa w swym domu [Łk 10, 38-41], oplotła następnie piękna legenda, j ale by chciała wynagrodzić jej fakt, żc nie majlepszą cząstkę obrała*. Choć Ewangelia przedstawia nam j:| uczej jako typ praktycznej...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /10 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ ZADUSZNY

  Legenda na Dzień Zaduszny wypełniona jest u Jakuba de Voragine rozważaniami o czyśćcu i duszach czyśćcowych, a dla zilustrowania swych wywodów' autor obficie powołuje się na rozmaite przykłady, czerpane z różnych źródeł i referowane w formie króciutkich opowiadań. Przytaczamy poniżej wybór z nich...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /9 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ ZNALEZIENIA RELIKWII ŚW. SZCZEPANA

  O ile do tego, co o św. Szczepanie opowiadają Dzieje Apostolskie [6, 5-15; 7, 1-60; 8, 2], legenda niczego nie umiała dorzucić, o tyle ze szczególniejszą gorliwością zajęła się cudami, jakie ten popularny święty miał działać po śmierci. Posiadamy wskutek tego bardzo znaczną ilość ich opisów...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /11 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ PRZENIESIENIA RELIKWII ŚW. STANISŁAWA

  Rocznicę przeniesienia relikwij św. Stanisława z miejsca pierwotnego ich pochowania [o nim por. nr 3 Dod.] do katedry na Wawelu obchodziła diecezja krakowska dnia 27 września, w przeddzień uroczystości swego głównego patrona, św. Wacława. W którym roku jednak fakt ten nastąpił, tego dokładnie nie...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /24 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

  Wobec braku jakichkolwiek opowieści nowotestamentowych o ostatnich chwilach Minki Boskiej legenda znalazła tu szerokie pole do rozwinięcia różnorakich pomysłów. Byl to zwłaszcza temat niezmiernie ulubiony w hagiografii greckiej, która opracowywała go wielokrotnie I.BIK? nr 1055-57, 1081, 1085, 108^-90...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /28 884

  praca w formacie txt

Do góry