Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  HAYMO

  Biskup Halberstadt, płodny pisarz z IX w. [zmarły w r. 853], w młodości mnich klasztoru w Fuldzie, potem opat w Hcrsfeld, wreszcie biskup; pozostawił szereg komentarzy do Pisma św. [spuścizna w PL CXVI i CXVII], Cytowany przez Jakuba de Voragine w legendzie o św. Pawle urywek pochodzi z jego komentarza...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUZEBIUSZ

  [ok. 260-ok. 340], biskup Cezarei palestyńskiej, płodny pisarz i wybitny uczony stojący u progu największego rozkwitu chrześcijańskiej literatury greckiej. Z jego licznych dzieł najbardziej znane były w średniowieczu Historia kościelna z Historia cicksiauict i Kromka [Cronica]. Historia [w 10...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /2 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOKRYFICZNA KSIĄŻECZKA

  Przypisywana św. Janowi ewangeliście to pochodzące z IV w. pisemko cytowane po łacinie pt. De dormitione [lub transilu] Beatae Mariae Virginn. Krytyczne wydanie oryginału greckiego i dwu przekładów łacińskich u C. Tischendorfa, Ewangelia ąpocrypha, 2. wyd., Lipsk 1876.

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELIA NIKODEMA [Ewangelia Nicodemi]

  Apokryf ewangeliczny znany pod tym tytułem dopiero w przekładach łacińskich poczynając od XIII w. Składa się on z dwu róż nych części: tzw. Aktów Piłata [Acta lub Gęsta Pilati], pochodzących z IV w. [opis Męki Pańskiej i Zmartwychwstania] oraz Zstąpienia Chrystusa do piekieł [Descmsus Christi ad...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYN św.

  Ojciec i Doktor Kościoła [354-430], zaważył potężnie, jak na tylu innych dziedzinach życia kościelnego, także i na rozwoju hagiografii. Jednym z najcenniejszych jej zabytków są, jak wiadomo, jego Wyznania [Confesiioneś], pierwszy i - jako dzieło literackie - niewątpliwie najdoskonalszy obraz duszy...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FULBERT

  [960-1028], biskup Chartres, wybitny przedstawiciel kultury umysłowej i literackiej na przełomie X i XI w. Studiował w Reims u Gerberta [późniejszego papieża Sylwestra II], a następnie przeniósłszy się do Chartres, gdzie w r. 1006 powołany został na stolicę biskupią, stworzył tam poważny ośrodek...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEDA WIELEBNY bł.

  Znakomity uczony angielski wczesnych wieków średnich [672/3-735], jeden z najpłodniejszych i najbardziej wpływowych pisarzy owej doby. W dziejach hagiografii zapisał się przede wszystkim ułożeniem pierwszego [w pewnym przynajmniej stopniu] naukowego martyrologium, tj. kalendarza kościelnego, gdzie pod...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

  Już w połowie II w. natrafiamy w tradycji chrześcijańskiej na ślady legend, które skrystalizowały się następnie w greckim pisemku zwanym popularnie ProtoemangeHą Jakuba, a dokładniej Historią Jakubemą o narodzinach Maryi [BHG nr 1046]; pisemko zaś samo nie jest zapewne późniejsze niż przełom w...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /17 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ ŚWIĘTYCH WITA I MODESTA

  O św. Wicie nie wiemy właściwie nic poza. tym jednym - chyba autentycznym - szczegółem, że miał ponieść śmierć męczeńską jeszcze jako dziecko prawie, bo w wieku lat 12. Zapewne dlatego był niezmiernie popularnym świętym, co znalazło wyraz także w literaturze hagio-graficznej, bo mamy...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /4 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBERT WIELKI św.

  Doktor Kościoła [1193-1280], dominikanin, rwany dlatego prze z Jakuba de Voragine »bratem Albertem', jeden z najwybitniejszych filozofów wieków Średnich i nader płodny pisarz, pozostawił także komentarze do niektórych ksiąg Pisma św. 

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt

Do góry