Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Music in my life

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  rebel against – buntują się przeciwko

  fashion - moda

  amusement - rozrywka

  conviction - przekonanie

  habit - zwyczaj

  willingly - chętnie

  youth - młodość

  irritate - denerwować

  mood - humor

  depends on - zależy od

  benefits – korzyści

  wonder – zastanawiać się

  Ocena / Przedmiot / Język angielski

  Autor /Kalasanty Dodano /14.11.2011 Znaków /4 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jobs and life styles

  All people have their own jobs and life styles. Some of them are workmen, a lot of people work as clerks, others are directors and managers. Some jobs require great effort from us like working in a mine or on the oil platform. Many people, who work as, for example, tour guides or managers have to go abroad and...

  Ocena / Przedmiot / Język angielski

  Autor /Kalasanty Dodano /13.11.2011 Znaków /3 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Characteristics of people

  John Brown was born in 1960 in small town called Dumbarton next to Glasgow. His family was well to do: his father was a mechanic and mother was a teacher in primary school. John had two younger brothers: Jim and Henry and one sister, who he loved most. His family was very catholic and traditional. When he was 20 he...

  Ocena / Przedmiot / Język angielski

  Autor /Kalasanty Dodano /13.11.2011 Znaków /2 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  What makes two people friends?

  Friends has a great value in our live.What makes frienship?Probably the common interest, the same hobbies, the similar point of view and characters.A lot of people strike up a friendship because they feel alone.A friend is a person ,who we can trust ,who is loyal and sincer for us.He can listen to ,understand and...

  Ocena / Przedmiot / Język angielski

  Autor /Kalasanty Dodano /13.11.2011 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Past Simple

  Jest to czas przeszły dokonany. Coś zostało zrobione. Ważne w tym czasie jest to, kiedy dana czynność została wykonana.

  Zdania twierdzące:

  Używamy II formy czasownika głównego, natomiast jeżeli używamy czasownika regularnego, to dodajemy końcówkę „-d” lub „-ed”.

  I drank her milk jesterday.

  She put...

  Ocena / Przedmiot / Język angielski

  Autor /Kalasanty Dodano /13.11.2011 Znaków /1 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Present Perfect

  W czasie tym informujemy, że coś zrobiliśmy w przeszłości, ale nie jest ważne kiedy to zrobiliśmy, ale skutki wykonania tej czynności na teraźniejszość.

  Zdania twierdzące:

  Tworzy się je za pomocą czasownika posiłkowego „have” (w trzeciej osobie l.poj. „has”), oraz trzeciej formy czasownika...

  Ocena / Przedmiot / Język angielski

  Autor /Kalasanty Dodano /13.11.2011 Znaków /2 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Present Simple

  Używa się go wtedy, gdy chcemy poinformować o swoim zwyczaju, gdy mamy na myśli cechę, czynność powtarzającą się, często wykonywaną przez nas lub przez kogoś innego ...

  Zdania twierdzące:

  Po podmiocie wstawiamy I formę czasownika. W trzeciej osobie liczby pojedynczej dodaje się „s” na końcu...

  Ocena / Przedmiot / Język angielski

  Autor /Kalasanty Dodano /13.11.2011 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Present Continous

  Czasu tego używamy wtedy, gdy chcemy wyrazić, iż dana czynność właśnie odbywa się (gdy o niej mówimy); że jest akurat wykonywana, że trwa w tymże momencie. Jest to czas „sprawozdawczy”, „relacjonujący”, „opisujący” zdarzenia akurat się dziejące.

  Zdania twierdzące:

  Podmiot + czasownik posiłkowy +...

  Ocena / Przedmiot / Język angielski

  Autor /Kalasanty Dodano /13.11.2011 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Young Europeans - differences and similarities

  YOUNG EUROPEANS

  A closer look at what do we have in common and what separates us

  Covered with snow, torn by immense, repeatedly coming snow-drifts, Gdańsk is a perfect place to have a walk. There's nothing to do but relish a solitary time in usually overrun streets. That is why I was undeterred by frost and...

  Ocena / Przedmiot / Język angielski

  Autor /Kalasanty Dodano /13.11.2011 Znaków /4 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  You are a tourist, staying in Poland. What's your opinion?

  You are a tourist, staying in Poland. What's your opinion?

  I have to say that I enjoy my visit in Poland. It is the first time that I visit Poland and I am very surprised that there are so many places to see here.

  I have already seen Krakow and Warsaw and I am still looking forward to visiting Zakopane. I like...

  Ocena / Przedmiot / Język angielski

  Autor /Kalasanty Dodano /13.11.2011 Znaków /2 199

  praca w formacie txt

Do góry