Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  JAN CHRYZOSTOM [Złotousty] św.

  Ojciec i Doktor Kościoła [ok. 350-407], biskup Antiochii, jeden z najwybitniejszych i najpłodniejszych pisarzy Kościoła greckiego (olbrzymia jego spuścizna wypełnia 22 tomy PG XLVII - LXVIII], upamiętnił się w hagiografii przede wszystkim swoimi uroczystymi kazaniami pochwalnymi [enkomiami] ku czci...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILARY św.

  Którego Jakub de Voragine cytuje w legendzie o św. Pawle apostole, był zapewne w jego mniemaniu identyczny z Hilarym, biskupem Poitiers, Doktorem Kościoła, żyjącym w IV w. Jednakże w dziełach tego ostatniego, podobnie jak i niektórych innych osobistości tego samego imienia, nie znajdujemy cytowanego...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENNADIUS z Marsylii

  Pisarz chrześcijański z drugiej połowy V w. kontynuował Hie-ronimowy katalog literatury' chrześcijańskiej pt. De viris illustribus [najdostępniejsze wydanie w PL LVIII, wdanie krytyczne dał Herding, Lipsk 1924].

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERNARD z Clairvaux św.

  Doktor Kościoła [1090-1153], jedna z centralnych postaci w dziejach Kościoła wieków średnich, a przy tym bardzo płodny pisarz [kazania, traktaty teologiczno-mistyczne, komentarze do Pisma św., całość twórczości w PI. CLXXXI-CLXXXIV].

  W dziedzinę hagiografii wkroczył raz tytko pisząc żywot św...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ I WIELKI

  Papież, św., Ojciec i Doktor Kościoła [ok. 540-604], uczeń św. Benedykta, zapisał się w hagiografii przede wszystkim swoim dziełem o cudach świętych italskich, zatytułowanym Dialog [lub Dialogi, Dialogi de vita et miraculis patruni Italkorum], ponieważ ujęte jest w formę rozmowy pomiędzy autorem...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIONIZY AREOPAGITA

  Starochrześcijański autor traktatów teologicznych cieszących się wielką poczytnością i powagą w wiekach średnich. Powszechnie identyfikowano go z uczniem św. Pawia, który nawrócił się po kazaniu tego apostoła na Areopagu w Atenach, oraz z pierwszym biskupem Paryża [por. legendę o nim wyżej nr...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /1 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMBROŻY św

  Ojciec i Doktor Kościoła [338-397], biskup Mediolanu, wybitny działać/, i pisarz kościelny. W dziejach hagiografii zapisał się zarówno swymi kazaniami na cześć świętych, jak też rozbudzeniem szeregu kultów poprzednio nieznanych lub zapomnianych. Jeno imię nosiła też i nosi po dziś dzień...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ św, biskup

  Jest najbardziej znarry jako autor pierwszej Historii Franków [Historia Franconan], która stanowi ważne źródło historyczne. Był on jednak nadto płodnym pisarzem na niwie hagiografii i pozostawił szereg u worów z tej dziedziny.

  Są to: 1. Vitae patrum, wspomnienia o świątobliwych mężach, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /1 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOROTEUSZ

  Biskup Tyru, tajemnicza, zapewne nigdy nie istniejąca osobistość rzekomo z IV w., znana jedynie ze wzmianki kronikarza bizantyńskiego, Tcofanesa [w. VIII], którego dzieło przełożył na łacinę i spopularyzował na Zachodzie Anastazy Bibliotekarz [w. IX]. Ów Doroicusz miał być amurem katalogu 70...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMFILOCHIUS św.

  Biskup Ikonium w Azji Mniejszej, uczeń i przyjaciel św. Bazylego, a krewny św. Grzegorza z Nazjanzu, żyjący w drugiej połowie IV w., uchodził niesłusznie za autora żywota św. Bazylego, popularnego później i kilkakrotnie tłumaczonego na łacinę, który cytuje Jakub de Voragine.

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /307

  praca w formacie txt

Do góry