Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  JAN DIAKON

  Należał do dość szczupłego wówczas grona wykształconych duchownych skupiających się u schyłku IX w. wokół papieża Jana VIII. Na jego to życzenie napiwil w r. 872/3 żywot św. Grzegorza W., jeden z klasycznych później życiorysów tego Ojca Kościoła [najdostępniejsze wydanie w PL LXXV], znany...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONORIUSZ z Autun

  Płodny pisarz działający przeważnie w południowych Niemczech w pierwszej połowie XII w. Pomimo żc posiadamy wiele jego pism należących do rozmaitych dziedzin literatury kościelnej [zbiorowe wydanie w PL CLXXII], osobistość samego ich autora jest mało znana. Jakub de Voragine cytuje jego Specuknn...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN KASJAN

  [ok. 360-435], pisarz kościelny rodem z Galii, bawi! 15 lat na Wschodzie greckim [Betlejem i Egipt], gdzie zapoznał się z życiem i urządzeniami tamtejszych klasztorów Powróciwszy przez Konstantynopol i Rzym do ojczyzny założył w Marsylii klasztor pod we zwaniem św. Wiktora i dla zakonników tamtejszych...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INNOCENTY IV

  [1243-1254], papież; kanonizował w r. 1253 zamordowanego o rok wcześniej przez heretyków lombardzkich św. Piotra z Werony, dominikanina, któremu Jakub de Voragine poświęca osobną legendę. Przejęte z niej ustępy odbijają swym patetycznym i retorycznym stylem od prostego na ogól opowiadania Złotej...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JÓZEF FLAWIUSZ

  [37-ok.100], historyk żydowski piszący po grecku. Jako miody człowiek wziął udział w powstaniu przeciw Rzymianom, które wybuchło w Judei u schyłku rządów Nerona, był komendantem twierdzy Jotapata, a po jej zdobyciu dostał się do niewoli. Zdołał sobie jednak pozyskać łaskę wodza rzymskiego, a...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZYDOR św. biskup Sewilli

  [ok. 570-636], najwybitniejszy, choć nadal mało oryginalny uczony i pisarz VII w.; pozostawi! m.in. niezmiernie popularną później w średniowieczu encyklopedię pt. Etymobgiae [inaczej Origines] nadto Kronikę, dziełko De viris illustńbus [na wzór Hieronima i Gennadiusa] oraz pisemko De ortu et obitu...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELINANDUS

  Opat z Froidmont, żyjący na przełomie XII i XIII w., był w młodości poetą zapraszanym do stołu króla francuskiego Filipa-Augusta, piewcą radości żyda; później jednak wstąpił do zakonu cystersów i został jednym z wybitniejszych kaznodziejów swojej epoki, wzywanym nawet do Paryża i do Tuluzy dla...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALIKST II

  Papież [1119-1124], najbardziej znany jako ten, który zakończył pierwszy etap walki cesarstwa z papiestwem zawierając w r. 1122 z Henrykiem V konkordat wormacki; miał być też autorem opisu cudów św. Jakuba apostoła, cytowanego przez Jakuba de Voragine [BHL nr 4072].

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN BELETH

  Zwany magistrem [zm. 1182]; popularny w średniowieczu pisarz liturgiczny, autor Rationale divinorum officiorwn [inaczej Explicatio dwmorum mysteriorum, wydanie w PL CCII]. W dziele tym, ważnym jako źródło do dziejów liturgii owego czasu, zamieścił sporo wiadomości historycznych o genezie rozmaitych świąt...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM św.

  Ojciec i Doktor Kościoła [ok. 348-420], wielostronny uczony i A jest w dziejach hagiografii jedną z postaci centralnych. Po pierwsze jest autorem trzech hio grafu świętych pustelników: Pawia z Teb, Hilariona i Malchusa, które przeniosły na leren literatury łacińskiej świeżo wówczas stworzony przez...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /2 149

  praca w formacie txt

Do góry