Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - PHARE

  Program PHARE jest największym źródłem pomocy bezzwrotnej dla Polski. W latach 1990-1994 w ramach programu PHARE Unia Europejska przyznała Polsce 1.031 mln ECU na realizacje ponad 60 programów. Dotychczasowe doświadczenia związane z programowaniem i wykorzystaniem pomocy nie są w pełni zadawalające, m.in...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Rynek pracy

  Zdecydowanie restrykcyjne podejście prezentuje Unia w zakresie dostępu do rynku pracy. Wiele problemów związanych z dostępem obywateli polskich do rynku pracy UE bierze się z nieprzestrzegania odnośnych regulacji wspólnotowych (np. Układu Europejskiego) przez lokalne władze poszczególnych państw...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Handel RP - UE

  Handel jest jedna z najbardziej dynamicznych dziedzin stosunków Polska-UE. W ciągu ostatnich lat Unia stała się naszym największym partnerem handlowym. W 1995 roku nasz eksport do UE wyniósł 16 miliardów USD, a import 18,7 mld USD. Od szeregu lat Polska odnotowuje deficyt w handlu z UE, mimo przyjęcia zasady...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Tryb przystępowania

  Proces uzyskiwania przez Polskę członkostwa w Unii był dłuższy od akcesji państw EFTA, z uwagi na różnice w poziomie rozwoju gospodarczego oraz w podejściu do udziału w strukturach polityczno - wojskowych. Był raczej zbliżony do akcesji takich państw jak Hiszpania i Portugalia, w przypadku których...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Kryteria członkostwa

  Konkretyzując kryteria członkostwa, zawarte w traktatach konstytucyjnych Wspólnot, Rada Europejska sformułowała w Kopenhadze (czerwiec 1993r.) następujące warunki przyjęcia państw stowarzyszonych ESW:

  1. Stabilność instytucji gwarantujących zasady demokracji i praworządności, przestrzeganie praw...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /1 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Stowarzyszenie

  Oficjalne rokowania rozpoczęto 22.12.1990 roku a ich efektem było podpisanie 16 grudnia 1991 roku Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie miedzy Rzeczpospolita Polska a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi. Równocześnie umowy takie były negocjowane i podpisane przez WE z...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Wiadomości ogólne

  Powstała 1. 11. 1993 r. w momencie wejścia w życie postanowień Traktatu Maastricht, tzw. Traktatu o Unii Europejskiej. Unia założona została na bazie Wspólnot Europejskich (Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali , Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej oraz Wspólnocie Europejskiej, dawnej Europejskiej...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /4 827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwroty i słówka związane ze Świętami

  Czekać na Św.Mikołaja - auf den Heiligen Nikolaus warten (gewortet)

  Gotować smaczne potrawy - Schmackhafte Speisen kochen

  Iść na świąteczny targ - auf einen Weihnachtsmarkt gehen

  Kupować prezenty - Weihnachtsgeschenke kaufen (gekauft)

  Myć okna - Fenster putzen (geputzt)

  Odwiedzać krewnych -...

  Ocena / Przedmiot / Język niemiecki

  Autor /Orfeusz Dodano /16.11.2011 Znaków /1 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zainteresowania po niemiecku i różne odmiany czasowników

  Die Briefmarke- znaczek na list Die M'u'nze- moneta

  Das poster- plakat Basketball- koszykówka

  Mein Hobby ist Reisen -moim hobby jest podróżowanie

  Wir wandern ,reisen und machen Ausfl'u'ge.- my wędkujemy ,podróżujemy i jedziemy na wycieczkę.

  Die M'a'dchen stricken und h'a'keln.- Dziewczyny robia na...

  Ocena / Przedmiot / Język niemiecki

  Autor /Orfeusz Dodano /16.11.2011 Znaków /998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaimek osobowy (j.niemiecki)

  nominativ genitiv dativ akkusativ

  ich meiner mir mich

  du deiner dir dich

  er seiner ihm ihn

  sie ihrer ihr sie

  es seiner ihm es

  wir unser uns uns

  ihr euer euch euch

  sie ihrer ihnen sie

  Sie Ihrer Ihnen Sie

  Ocena / Przedmiot / Język niemiecki

  Autor /Orfeusz Dodano /16.11.2011 Znaków /220

  praca w formacie txt

Do góry