Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  TYPY I FORMY WSPÓLCZESNYCH PAŃSTW

  1. Podział systemów politycznych ze wzgl. na zasady organizacji aparatu państwowego:

  a) ze wzgl. na instytucję głowy państwa:

  - monarchia - władza sprawowana dożywotnio, zazwyczaj dziedzicznie np. Dania, Monako.

  - republika - głowa państwa pochodzi z wyboru, wybierana na określoną kadencję:

  Podział...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /2 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalety i wady demokracji

  Zalety: dobro większości, tolerancja, wpływ narodu na władzę, równość wobec prawa, swobody obywatelskie i prawa człowieka, wolność, poszanowanie własności prywatnej, współdecydowanie, wpływ na politykę, możliwość usunięcia złej władzy, wzrost aktywności społecznej, równość szans, szeroki...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLACY NA RYNKU UNII EUROPEJSKIEJ

  Niektóre oczekiwania wobec Polski komunikowane przez urzędników Unii Europejskiej są zbieżne z długofalowymi interesami Polski tzn. całością organizmu gospodarczego, inne są zbieżne z oczekiwaniami partykularnych grup interesów. Są też takie, które nie leżą w interesie całości Unii, niezależnie od...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /5 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Polskie rolnictwo a Unia Europejska

  W ostatnim czasie, coraz częściej mówi się na temat integracji Polski z UE. Niedawno też odbyła się w Świnoujściu Ogólnopolska Konferencja Wyższych Uczelni Rolniczych której tematem było:

  ,,Sylwetka Studentów Akademii Rolniczych a integracja Polski z Unią Europejską."

  Na konferencji była również...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /4 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Poszerzenie a pogłębienie UE

  Ostatni z warunków kopenhaskich poszerzenia UE na Wschód dotyczy zdolności samej Unii do przyjęcia nowych członków. Ma on zagwarantować, ze integracja europejska nie ulegnie spowolnieniu w wyniku przyjęcia nowych członków. W Traktacie z Maastricht założono, ze w 1996 roku dojdzie do Konferencji...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - UE - kraje śródziemnomorskie - Polska

  Polska popiera przyjęta na szczycie w Cannes strategie śródziemnomorska Unii. Traktujemy ja jako ważny element budowania stabilności i bezpieczeństwa w Europie. Realizacja strategii dla krajów ESW i śródziemnomorskich powinna przebiegać równolegle. Zabiegaliśmy bez powodzenia o umożliwienie krajom ESW...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - UE - region Morza Bałtyckiego

  Z wyjątkiem Rosji, pozostałe państwa basenu Morza Bałtyckiego wiążą swoje miejsce w Europie z udziałem w procesie integracji w ramach UE. W okresie kilku lat, Morze Bałtyckie stanie się w praktyce wewnętrznym morzem UE. Komisja Europejska uczestniczy w pracach Rady Państw Morza Bałtyckiego na prawach...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Stosunki strukturalne

  Formuła stosunków strukturalnych obejmuje spotkania głów państw i rządów przy okazji posiedzeń Rady Europejskiej (do tej pory w Essen, Cannes i Madrycie) oraz ministrów: spraw zagranicznych, finansów, gospodarki, rolnictwa, transportu, telekomunikacji, ochrony środowiska, spraw wewnętrznych...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /1 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne

  Współpraca Polski z Unia Europejska w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych zyskała szerszy wymiar po złożeniu przez Polskę wniosku o członkostwo w UE. Dotyczy wspólnego zwalczania wszystkich form przestępczości, rozwiązywania problemów dotyczących azylu i imigracji oraz harmonizacji...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /1 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Dialog polityczny

  Od samego początku miał charakter wielostronny (najpierw z Polska, Czechosłowacja i Węgrami). Przyspieszenie procesu stowarzyszania ESW z UE w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa nastąpiło w wyniku postanowień szczytu w Kopenhadze. W 1994 roku określone zostały proceduralne ramy...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /1 057

  praca w formacie txt

Do góry