Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  NARÓD A PAŃSTWO

  Naród - duża grupa społeczna, którą łącż pewne czynniki narodotwórcze: język, kultura, obyczaje, wspólna przeszłość, wspólne terytorium (lecz nirkoniecznie np. Żydzi). Naród to grupa mająca poczucie pewnej odrębności, są historycznie ukształtowani.

  Poczucie tożsamości narodowej - kiedy jednostka...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZINA W ASPEKCIE PRAWNYM I MORALNYM

  rodzina - podstawowa grupa społeczna, najstarsza forma życia społecznego, podstawa istnienia społeczeństwa.

  funkcje rodziy:

  #opiekuczo - zabezpieczajca,

  #seksualna,

  #legalizacyjno - kontrolna: legalizacja zachowań czowieka (np. kwestia dzieci),

  #socjalizacyjna - przygotowanie dzieci do życia w...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA KONSTYTUCJI W PAŃSTWIE

  Konstytucja - zbiór najważniejszych praw obowiązujących w państwie. Określa ppodstawowe ustawy panstwa, kompetencje najwyższych władz, zawiera katalog praw i obowiązków obywatela.

  Podział konstytucji: a) pod względem formy: pisana, niepisana (zwyczaje, normy niepisane np. USA); b) pod względem treści:...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /2 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA PAŃSTWA W GOSPODARCE RYNKOWEJ

  W gosp. rynkowej dominuje własność prywatna, lecz mimo to rząd ma na nią wpływ. Rząd sam opracowuje gosp. rynkową - jest to polityka gospodarcza rządu. Pełni on też funkcje interwencyjne w polityce ekonomicznej. Prowadzi ochronę zewn. gospodarki państwa: &ochrona produkcji krajowej przed konkurencją...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /2 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rząd RP

  Rząd współtworzy władzę wykonawczą (obok prezydenta). Stanowią go: premier, wicepremierzy - mogą lecz nie muszą być, ministrowie oraz przewodniczący niektórych komisji i komitetów sprawujących funkcje naczelnych organów adm. państwowej.

  PROCES POWOŁANIA RZĄDU:

  1. prez prezydenta - ten rząd musi...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /1 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMORZĄD TERYTORIALNY - Informacje Ogólne

  1.I. 1999 - nowy podział terytorialny: gminy (2,5 tys), powiaty (373), województwa (16). Od 1975 roku było 49 województw.

  Przyczyne reformy: zwiększenie kompetencji samorządów, 3 stopniowość ma odciążyć administrację od spraw lokalnych, budowa społeczeństwa obywatelskiego, kontrola nad działalnością...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /3 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo jako całość

  Społeczeństwo - zbiorowość ludzi, która jest świadomo i celowo zorganizowana by zaspokoić potrzeby materialne i duchowe.

  Typy zbiorowości:

  1) makrostruktury - duże zbiorowości, np.:naród, klasa społeczna, grupa woekowa czy płeć;

  2) mikrostruktury - małe zbiorowości np. rodzina;

  3) struktury...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /1 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy polityczne współczesnych państw

  System polityczny - sformalizowany układ organizacji, instytucji oraz metod oddziaływań politycznych. W skałd wchpdzą: ustrój, system partyjny, relacje władz itp.

  USA - republika związkowa, w skłd wchodzi 50 stanów + dydtrykt Kolumbii (jednostka administracyjna USA, stanowiąca okrąg społeczny miasta...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /4 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA PODZIAŁU SPOŁECZNEGO

  Struktura społeczna - budowa społeczeństwa.

  Teorie podziału:

  1) Karol Marks (XIX w.) tzw. marksizm. Uważał, że przyczyną różnic jest posiadanie lub nieposiadanie środków produkcji:

  a) klasa robotnicza

  b) burżuazja (kapitaliści).

  Uznał, że klasy są antagonistyczne, a ten antagonizm jest motorem...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /1 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIE DOTYCZĄCE GENEZY PAŃSTWA

  Państwo - organizacja polityczna, którą charakteryzują: dany obszar, własna władza. Realizuje dane zadanie, organizacja terytorialna.

  Teoria genezy państwa:

  - teistyczna (teologiczna): związana z Bogiem, władza i wszelkie rzeczy pochodzą od Boga.

  - patrymonialna: drabina feudalna, państwo jest...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /1 731

  praca w formacie txt

Do góry