Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Ideologia socjaldemokratyczna i chadecka

  Socjaldemokratyczna (socjalistyczna):

  Kształtuje się w II poł. XIX w. w okresie drugiej międzyanrodówki - powstaje z rewizjonizmu. Autorem rewizjonizmu jest Bernstein.

  Założenia: partie mają b.duże wpływy np. SPD w Niemczech, Socjaldemokracja w Polsce; opowiada się za ewolucyjnymi zmianami z kapitalizmu...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /1 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJA PAKTU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

  North Atlantic Treaty Organization (NATO), organizacja polityczno-wojskowa z siedzibą w Brukseli, utworzona w 1949 roku, stanowi sojusz zbiorowej obrony. Do 1990 była po stronie zachodniej głównym elementem dwustronnego konfrontacyjnego systemu światowego, jako przeciwnik Układu Warszawskiego. Po 1990...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /9 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Narodów Zjednoczonych - Informacje ogólne

  Organizacja Narodów Zjednoczonych, United Nations, Organisation des Nations Unies, ONZ, organizacja powstała po II wojnie światowej 24 X 1945, w dniu wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych będącej statutem tej organizacji. Jest drugą po Lidze Narodów powszechną organizacją międzynarodową.

  W czasie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /15 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANY KONTROLI PRZESTRZGANIA PRAWA

  Prokuratura, rzecznik praw obywatelskich, NIK, krajowa rada radiofonii i TV;

  PROKURATURA: strzeże praworządności i ścigania przestępstw. Od 1990 prok. generalnym jest minister sprawiedliwości. Podlegają mu inni prokuratorzy. Oni nadzorują postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych, a później wyst...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /1 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

  a) sądy,

  b) tybunały,

  c) Krajowa Rada Sądownicza

  Cechy: niezależna, niezawisłość sądów nie może być ograniczana, sędziowie podlegają stanowionemu przez sejm prawu, sędziom przysługuje immunitet, sędziowie są nieusuwalni. Sędziów powołuje prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądowniczej...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /2 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARLAMENT POLSKI

  Jest dwuizbowy: wyższa - senat, niższa - sejm. Nazwy jednak nie są adekwatne do funkcji, gdyż sejm pełni wyższą funkcę.

  SENAT: składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych w sposób większościowy, okręgiem jest całe województwo, wybierani są ci, którzy otrzymają najwyższą...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /3 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partie polityczne - Informacje Ogólne

  Partia polityczna - dobrowolna organizacja polityczna dążąca do uzyskania i utrzymania władzy.

  Początki powstawania partii to XVII/XVIII w. Tworzą się tzw. koterie arystokratyczne. W II poł. XVIII w. i I poł. XIX w. tworzą się tzw. partie klubowe grupujące ludzi o podobnych poglądach. W II poł. XIX...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /3 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informacja o reformie zarządzania programem Phare

  ZAŁOŻENIA REFORMY FINANSOWANIA Z FUNDUSZY PHARE

  W ostatnich latach dotychczasowy kształt programu Phare był przedmiotem głębokiej krytyki ze strony Parlamentu Europejskiego oraz Trybunału Audytorów. Krytyce poddano głównie fakt, że program Phare, pomimo szybko poprawiającej się sytuacji gospodarczej...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /6 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe dokumenty dotyczące praw człowieka

  Prawa człowieka - zespół podstawowych, niezbywalnych i uniwerslanych praw, które przysługują człowiekowi bez wzgl. na rasę, kolor skóry, religię, pochodzenie itp.

  Tragedia II wojny światowej wpłynęła na utworzenie praw człowieka, przed tym istniały pewne normy etyczne. Lock i Russeau deklarowali już...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /2 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANY USTROJOWE W LATACH 1989 - 1992

  Po załamaniu opozycji w 1947r, rok 1956 daje nam opozycję Polski Październik i Polowanie. Zaczyna szerzyć się stalinizm. Gomułka obejmuje władzę jako pierwszy sekretarz KCPZPR. Zaczynają się wystąpienia gdyż władze odchodzą od zdobyczy Października. XII 1970 zaczynają się wystąpienia na Wybrzeżu...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /2 647

  praca w formacie txt

Do góry