Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest wiązanie jonowe?

  Jeżeli atom ma na zewnętrznej powłoce 1, 2 lub 3 elektrony, to mogą one zostać przekazane innemu atomowi. Sód (Na) ma pojedynczy elektron na powłoce M, zaś chlor (Cl) ma na tej powłoce aż 7 elektronów. Gdy atom sodu przekaże swój elek­tron atomowi chloru, oba uzyskają stabilną konfi­gurację z...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /1 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest wiązanie kowalentne?

  W' wiązaniu kowalentnym atomy wiążą się ze sobą dzięki uwspólnieniu elektronów na ostatnich powłokach. Atom tlenu ma na przykład 6 elektronów na powłoce L, która jest jego powłoką zewnętrzną. Gdy dwa atomy tlenu uwspólnią po dwa elektrony, to na każdej z powłok L, które mo­gą zawierać do 8...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /1 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są wiązania chemiczne?

  Wiele pierwiastków może łączyć się z sobą, tworząc trwałe związki chemiczne. Wiązania te istnieją dzięki siłom różnego typu i o różnych wartościach. Zaledwie chemicy zdążyli zaakceptować atomistyczną teorię budowy materii, a już fizycy dowiedli istnienia mniejszych czą­stek...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /1 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są powłoki elektronowe?

  Liczbę elektronów na każdej z powłok określają prawa mechaniki kwantowej, a w szczególności odkryta w 1925 roku przez Austriaka Wolfganga Pauliego 1900-1958 zasada mówiąca, że dwa dowolne elektrony nie mogą charakteryzować się zestawem identycznych liczb kwantowych. Zgod­nie z nią na powłoce K...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest łań­cuch pokarmowy w morzach i oceanach?

  Łańcuchy pokarmowe, układając się w zależności od rejonów geograficznych i warunków termicznych, utworzone są z różnych gatunków i grup zwierzęcych. Na przykład w głębszych warstwach oceanu pierwszym ogniwem łańcucha są okrzem­ki i inne glony. Stanowią one pokarm dla różnej wielkości...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zemi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie organizmy zamieszkują morza i oceany?

  Organizmy roślinne i zwierzęce zamieszku­jące morza i oceany różnią się w zależno­ści od głębokości, na której występują. Najprostszym podziałem jest wyróżnienie toni wodnej, czyli tzw. pelagialu, z formami życia nie­zależnym od podłoża, oraz dna, czyli bentalu zasie­dlonego organizmami...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zemi Dodano /31.01.2012 Znaków /2 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest cyrkulacja pionowa oceanu?

  Woda w oceanie charakteryzuje się nierówno­miernym zasoleniem oraz różną temperaturą, co nie pozostaje bez wpływu na jej ruch. Ciepła woda jest bowiem lżejsza niż zimna, natomiast woda bardziej słona to ciecz o większej gęstości. Znaczna część wód w oceanach, to znaczy około jedna trzecia, ma...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zemi Dodano /31.01.2012 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są powierzchniowe prądy morskie?

  Woda w oceanach niesiona jest również przez powierzchniowe prądy morskie, za powstanie któ­rych odpowiedzialne są stałe wiatry oraz ruch wi­rowy Ziemi. W okolicach równika bardzo ciepłe powietrze rozpręża się i unosi do góry w wyniku czego pow­staje międzyzwrotnikowa strefa niskiego ciśnie­nia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zemi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak powstaje fala?

  Nawet mały kamyczek wrzucony do wody wywo­łuje serię rozchodzących się fal w kształcie okrę­gów ze wspólnym środkiem w miejscu, gdzie kamień wpadł do wody. Należy zaznaczyć, że zja­wisko fali nie pociąga za sobą ruchu cząsteczek wody z jednego miejsca na drugie. Falowanie to miarowe unoszenie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zemi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest ruch oceanu?

  Woda oceaniczna wprawiana jest w ruch przez wiele czynników, poczynając od ruchu obrotowego Ziemi i wiatrów, poprzez siłę gra­witacji Słońca i Księżyca, podwod­ne trzęsienia Ziemi, aż po nachy­lenie osi ziemskiej powodujące nierównomierne nagrzanie po­szczególnych obszarów oceanów. Wody mórz i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zemi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 107

  praca w formacie txt

Do góry