Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Z czego powstaje wino?

  Wino powstaje w procesie zwanym fermentacją alkoholową, w którym drożdże przemieniają cu­kier w alkohol. Prawdziwe wino (wino gronowe) powstaje z winogron. Wina można produkować takie z innych owoców czy nawet warzyw - są to wina owocowe. Winogrona są idealnym surow­cem do produkcji wina, gdyż...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Kowal Dodano /31.01.2012 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki aromatyczne

  Związki aromatyczne mają szereg zastosowań w przemysłach farbiarskim, tworzyw sztucznych oraz farmaceutycznym. Wszystkie bazują na naj­prostszym związku aromatycznym - benzenie, któ­ry jest otrzymywany z ropy naftowej lub smoły. Z benzenu można wytwarzać różne inne użytecz­ne związki. Toluen...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwasy karboksylowe

  Kwasy karboksylowe mogą być wytwarzane za­równo ze związków alifatycznych jak i aromatycz­nych. Najprostszym z nich jest kwas mrówkowy. To on powoduje, że pokrzywy parzą. Kwas benzoesowy jest z kolei kwasem karboksylowym aromatycznym. Jedną z jego pochod­nych jest benzoesan sodu. środek konserwujący...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najistotniejsze alifaty

  Alkany są często nazywane węglowodorami para­finowymi, bądź też parafinami. Wśród nich naj­prostszymi a zarazem jednymi z najistotniejszych są dwa gazy: metan oraz etan. Metan jest głównym składnikiem gazu ziemnego, a etan jest surowcem w procesach syntezy wielu bardziej złożonych związków...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /1 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzywa sztuczne

  Najpopularniejsze tworzywa sztuczne. Wszystkie tworzywa sztuczne wytwarzane są z węglowodorów, uzyskiwanych z naturalnych surowców pochodzenia organicznego, przykładowo ropy naftowej, węgla, drewna czy bawełny. Oprócz węglowodorów do produkcji tworzyw używa się także licznych związków...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są związki alifatyczne?

  Pierwszą grupą związków alifatycznych są węglo­wodory alifatyczne, czyli związki o cząsteczkach zbudowanych przez atomy węgla oraz wodoru. Wśród nich wyróżniamy grupy alkanów, alkenów oraz alkinów. Drugą wielką grupą związków alifa­tycznych są łańcuchowe związki zbudowane na bazie atomów...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chemia organiczna

  Chemia związków węgla i wodoru zwana jest chemią organiczną. Stało się tak, gdyż wiele z tych związków odkryto właśnie w organizmach żywych. Kiedyś wierzono, że organizmy żywe posia­dają zawartą w komórkach substancję nazywaną „siłą witalną" - odpowiedzialną za syntezę związków...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiązania atomów

  Połączone ze sobą atomy nazywamy cząsteczka­mi, bądź molekułami. Przykładowo, każda czą­steczka gazowego wodoru składa się z połączo­nych ze sobą dwóch atomów tego pierwiastka. Cząsteczki związków chemicznych zawierają atomy różnych pierwiastków. Atomy te mogą być związane ze sobą na...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /1 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura atomu

  Struktura atomów determinuje własności pier­wiastków, włączając w to sposób, w jaki wiążą się z atomami Innych pierwiastków. Środek atomu stanowi jądro składające się z naładowa­nych dodatnio protonów i obojętnych elektrycz­nie neutronów. Na orbitach dookoła jądra poru­szają się...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /1 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liczba atomowa

  Sytuacja uległa poprawie na początku dwudzie­stego wieku, gdy naukowcom udało się lepiej poznać strukturę atomu. Dowiedziano się, że ma­teria składa się z bardzo lekkich cząstek - elektro­nów oraz stosunkowo ciężkich protonów i neu­tronów. Ułożenie pierwiastków według liczby protonów...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /1 250

  praca w formacie txt

Do góry