Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Podstawy drukowania z komputera

  Odpowiednie oprogramowanie pozwala na uzy­skanie materiału gotowego do reprodukcji, jed­nak najnowsza generacja sprzętu umożliwia pominięcie tej fazy produkcji i drukowanie bez­pośrednio z komputera. Każdy proces drukowa­nia składa się z pewnych podstawowych kroków, mających na celu odpowiednie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostateczna forma dokumentu DTP

  Grafiką rastrową nazywamy obrazy otrzymane z przekształcenia ilustracji wielotonalnych w układy punktów (białych, czarnych lub barw­nych), których wielkość i kształt odpowiada jasności danych miejsc. W wyniku rastrowania obrazy komputerowe przekształcane są w bitma­py. Urządzenia wykorzystywane w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /2 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaki i czcionki

  Skład tekstu wymaga, żeby w systemie zainstalo­wane były czcionki. Czcionka jest to zbiór zna­ków (liter, cyfr i znaków interpunkcyjnych) cha­rakteryzujących się jednym stylem i rozmiarem. Czcionki mogą wchodzić w skład danego progra­mu, można je także w miarę potrzeb dodawać do systemu. Czcionki...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skanowanie i bitmapy

  Skaner działa na podobnej zasadzie jak kseroko­piarka, z tą różnicą, że zamienia on kolory i od­cienie skanowanej ilustracji na kod numeryczny -kod za pośrednictwem którego komputer obrabia wszelkiego typu dane. Skanowany obrazek zosta­je oświetlony, następnie odbite światło wraca do skanera. Tu pada...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest miesiąc synodyczny?

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /mareczek Dodano /31.01.2012 Znaków /

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak powstaje piwo?

  Podobnie jak wino, piwo również powstaje w pro­cesie fermentacji. Produkuje sieje głównie z jęcz­mienia, wody, drożdży oraz szyszek chmielu. Z jęczmienia otrzymuje się cukier niezbędny do wyprodukowania alkoholu. Na początku jęczmień poddaje się procesowi słodowania. Ziarno jest mo­czone kilka dni...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Kowal Dodano /31.01.2012 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkohol - destylacja

  W celu otrzymania napojów alkoholowych o większej niż owe 14% zawartości czystego alko­holu stosować trzeba proces zwany destylacją. Polega on na tym, że słaby roztwór alkoholu otrzy­many przez fermentację jest ogrzewany do temperatury nieco powyżej temperatury wrzenia alkoholu (78,4°C). Powstała w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Kowal Dodano /31.01.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wino słodkie czy wytrawne?

  To, czy wino jest słodkie, czy wytrawne zależy od ilości zawartego w nim cukru. Jeżeli przerwiemy fermentację zanim cały cukier zamieni się w alko­hol, to otrzymamy wino słodkie. Wino wytrawne powstanie, gdy przefermentuje całość cukru. Większość win to wina niemusujące. Jednakże niektóre gatunki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Kowal Dodano /31.01.2012 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja wina

  Prawdopodobnie po raz pierwszy otrzymano wino zupełnie przypadkowo w sposób opisany powyżej. Powstały napój miał właściwości pobudzające, tak więc spotkał się z zainteresowaniem ówczesnych ludzi. Przez wieki technologię produkcji wina poważnie udoskonalono. Obecnie każdy jej etap jest wnikliwie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Kowal Dodano /31.01.2012 Znaków /1 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napoje alkoholowe

  Produkcja wina, piwa i mocnych alkoholi była kiedyś rzemiosłem graniczącym ze sztuką. Obecnie jest to wielka gałąź przemysłu spożywczego o znaczącym udziale nowoczesnej chemii. Wino zaczęto wytwarzać około 10 tysięcy lat temu we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, skąd umiejętność...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Kowal Dodano /31.01.2012 Znaków /594

  praca w formacie txt

Do góry