Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Kto to jest Gay-Lussac i jakich dokonał odkryć?

  Joseph Louis Gay-Lussac urodził się 6 grudnia 1778 roku w St. Leonard w okręgu Haute-Vienne. W 1795 roku, gdy porewolucyjną Francją rządził Dyrektoriat, zaczął naukę w jednej z paryskich szkół, tam również dwa lata później wstąpił na nowo założoną politechnikę. Chciał studiować matematykę...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bryza Dodano /31.01.2012 Znaków /6 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto to jest Humphrey Davy i jakich dokonał odkryć?

  Humphrey Bartholomew Davy urodził się 17 grud­nia 1778 roku w Penzance, na zachodzie Półwyspu Kornwalijskiego. Miał tylko średnie wykształcenie. Większość jego wiedzy pochodziła z przeczyta­nych w młodości pism naukowych. Po śmierci ojca, gdy miał 16 lat Davy zadecydował, że zostanie lekarzem...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bryza Dodano /31.01.2012 Znaków /8 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozwijała się chemia w XVIII i XIX wieku?

  Od początków dziewiętnastego stulecia chemicy zaczynali rozróżniać, które substancje są pierwiastkami, czyli podstawowymi elementami wchodzącymi w skład związku, a które połączeniem tych elementów tworzącym związek chemiczny. Na długo zanim John Dalton, brytyjski fizyk i chemik, profesor...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bryza Dodano /31.01.2012 Znaków /2 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakich odkryć dokonał Antoine Lavoisier?

  Żyjący w XVIII wieku francuski chemik Antoine Lavoisier byt pionierem dokładnych pomiarów chemicznych. Badał w ten sposób przebieg reakcji i skład związków chemicznych. Na początku XVII wieku nauka w dzisiej­szym znaczeniu tego słowa właściwie nie istniała. Chyba tylko astronomowie i na­wigatorzy...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bryza Dodano /31.01.2012 Znaków /8 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakich odkryć dokonał Robert Boyle?

  W XVII wieku Robert Boyle wyko­rzystał galileuszowską metodologię eksperymentów naukowych do systematycznych badań w dziedzinie fizyki i chemii. Arystoteles (384-322 p.n.e.), wielki grecki filozof, stwierdził, że świat składa się z czte­rech „żywiołów" rozmieszczonych na czte­rech koncentrycznych...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bryza Dodano /31.01.2012 Znaków /7 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana biegów w rowerze

  Wiele rowerów jest wyposażonych w urządzenia służąca do zmiany biegów. Użycie niskiego biegu zmniejsza wysiłek potrzebny do wjechania pod górę. podczas gdy włączając wysoki bieg można jechać szybko, pedałując w umiarkowanym tem­pie. Niektóre rowery wyposaża się w przekładnie planetarne -...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Benek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rowery

  Najstarszym znanym wyobrażeniem pojaz­du jednośladowego jest witraż znajdujący się w kościele w miejscowości Stoke Poges. w angielskim hrabstwie Buckinghamshire. To datowane na rok 1642 dzieło przedstawia osobę poruszającą się na prymitywnym rowerze, odbija­jącą się nogami od ziemi. Lecz nie ma...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Benek Dodano /31.01.2012 Znaków /4 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest przeszczep wątroby?

  W wątrobie zachodzi tak wiele procesów życio­wych, że, w przeciwieństwie do nerki, rutynowy przeszczep jest jeszcze kwestią odległej przyszłoś­ci. Przeszczepiana wątroba zostaje włożona w miej­sce chorej, a naczynia krwionośne zostają połą­czone ze sobą. Jednak główna tętnica wątrobowa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest patologia?

  W potocznym rozumieniu lekarz patolog wykonuje sekcje zwłok w kostnicy albo składa w całość rozczłonkowane części ciała . Tymczasem zakres zadań patologii jest o wiele szerszy, a wymienione czynności należą tylko do dwóch działów - anatomopatologu i medycyny sądowej. Czy kiedykolwiek...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ochal Dodano /31.01.2012 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona przyrody w Korei

  Korea, podobnie jak wiele innych państw azja­tyckich, również ma długie tradycje w ochronie przyrody, ale pierwszy oficjalny park narodowy został założony dopiero w 1961 roku w Korei Południowej. Do 1990 roku liczba obszarów chro­nionych wzrosła do 17 i obecnie zajmują one około 6 procent powierzchni...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012 Znaków /334

  praca w formacie txt

Do góry