Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Wspomagani przez bogów - Iliada

  Wojna trojańska trwała dziesięć lat. Akcja Iliady ciągnie się przez pięćdziesiąt dni. A przecież prawie wszystko, co wiemy o tej na poły legendarnej wojnie, wiemy od Homera. Nie przedstawia on bynajmniej całości wypadków. Wprowadza nas od razu w sam środek wydarzeń. Wybiera tylko jeden epizod i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /8 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja polskiego średniowiecza (XIII — XV w.)

  Twórczość w języku polskim jest wówczas bardzo uboga. Zachowane utwory posiadają przeważnie tylko wagę dokumentów, pozwalających odtworzyć stan języka staropolskiego. Dominowała literatura w języku łacińskim, lecz funkcjonowała ona w obszarze spraw bardziej oficjalnych (traktaty, kroniki)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /3 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sofokles (496 — 406 p.n.e.)

  Jeden z trzech najwybitniejszych tragediopisarzy greckich. Życie Sofo kiesa przypada na najświetniejszy okres w dziejach Aten. Długie lata pokoju umożliwiły pod rządami Peryklesa nie spotykany dotąd rozwój sztuki. Ateny nie miały wówczas równego sobie w Grecji miasta. W 1. 447—483 p.n.e. Ikti-nos i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /1 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arcydzieło poezji średniowiecznej - Bogurodzica

  Mowa tu będzie o Bogurodzicy, gdyż ten właśnie utwór zasługuje w pełni na miano arcydzieła, jakie nadaje się utworom wybranym, wybitnym. Najstarszy odpis Bogurodzicy — tekst wraz z nutami — pochodzi z początku XV w. (tzw. przekaz krakowski I), jednakże sam utwór powstał znacznie wcześniej, na pewno po...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /8 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Marne to państwo, co li panu służy” - Antygona

  Słowa te wypowiada syn Kreona w trakcie burzliwej rozmowy ze swoim ojcem. Jako ojcu i zarazem władcy Teb, winien jest mu Hajmon podwójne posłuszeństwo, a z kolei podwójną tę władzę W stosunku do Haj mona Kreon chce wykorzystać do tego, aby go zmusić do uznania wyroku wydanego na Antygonę. Mimo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /7 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowieczny bohater pozytywny - Legenda o św. Aleksym

  Żądanie, aby literatura była zaangażowana, nie jest wynalazkiem naszych czasów. Jest prawie tak stare jak sama literatura. Właściwie zawsze wymagano od niej, aby służyła jakiejś sprawie, by uczyła, zwalczała, krytykowała, dawała wzór, stwarzała wartości, które można by przejąć i stosować w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /9 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epos rycerski (II poł. XI wieku)

  Pieśń o Rolandzie — Chanson de Roland, najstarszy i ilajsłynniejszy francuski epos rycerski prawdopodobnie z końca XI wieku, znany nam z rękopisu napisanego w dialekcie anglonormańskim i odnalezionego w Oxfordzie. Liczy w oryginale 4002 wiersze, które opiewają męstwo i bohaterską śmierć hrabiego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /2 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O leniwych poddanych - Satyra na leniwych chłopów

  Wprowadzenie krótkiego tekstu z połowy wieku XV, nazwanego Satyrą na leniwych chłopów, do programu lektur obowiązkowych podyktowane zostało dwoma względami. Po pierwsze jest to jeden z bardzo wczesnych utworów świeckich, powstałych poza oddziaływaniem Kościoła, a więc bez „urzędowego polecenia”...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /7 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szlachetność — męstwo — patriotyzm - Pieśń o Rolandzie

  Średniowiecze było epoką niespokojną i wojowniczą. Społeczeństwo z trudem wydobywało się ze stanu płynności, kształtując dopiero nowe więzi społeczne. Panowie feudalni, barbarzyńcy jeszcze, byli ruchliwi, ciągle poszukiwali nowych siedzib, a zbudowawszy je, nawet radzi z nich, wychodzili na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /8 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andrzej Frycz Modrzewski (1503 — 1572)

  Wybitny pisarz polityczny, myśliciel; jego twórczość miała ogromne znaczenie W całej renesansowej myśli europejskiej. Studiował w Akademii Krakowskiej. Posiadał niższe święcenia duchowne. W czasie pobytu w Niemczech zetknął się z Lutrem, który wywarł na niego duży wpływ. W 1547 został...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /1 146

  praca w formacie txt

Do góry