Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Park Narodo­wy Uluru

  Chlubą Terytorium Północnego Australii jest Park Narodo­wy Uluru ze słynną na całym świecie górą Ayers Rock. Zbudowana z prekambryjskich piaskowców, wznosi się stromo ponad płaską równiną na wyso­kość 350 m. W niewielkich jaskiniach u podstawy Ayers Rock odnaleziono malowidła skalne...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wolny Dodano /31.01.2012 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka Rafa Koralowa

  Wielka Rafa Koralowa, najdłuższy system raf i wysp koralowych na świecie, rozciąga się na prze­strzeni 2000 km, równolegle do północno-wschod­nich wybrzeży Australii (stan Queensland). Wyróż­nia się wielkim bogactwem fauny - żyje tam 4000 gatunków mięczaków, ponad 450 gatunków kora­li, 1500...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wolny Dodano /31.01.2012 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parki narodowe i rezerwaty przyrody w Australii i Nowej Zelandii

  Odizolowanie kontynentu austra­lijskiego sprawiło, ze zachowało się tam wiele form tycia, których nie spotyka się na innych konty­nentach. Osadnicy, którzy przybyli tam z Europy przed ponad dwustu laty w znacznym stopniu zniszczyli środowisko naturalne, jednak obecnie w obu tych krajach prowa­dzi się...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wolny Dodano /31.01.2012 Znaków /5 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parki narodowe i rezerwaty przyrody Afryki Południowej

  Na południu kontynentu ochronie podlega prawie 7% powierzchni. Najwięcej rezerwatów i parków znajduje się w Botswanie, gdzie zajmują one aż 17% powierzchni. Afrykański ruch obrońców przyrody narodził się w Republice Południowej Afryki w latach 90. XIX wieku. Do roku 1927 aż 27 ze wszystkich 43...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wolny Dodano /31.01.2012 Znaków /3 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parki narodowe i rezerwaty przyrody Afryki Wschodniej

  Leśne rezerwaty przyrody są niezwykle trudne do utrzymania, a na dodatek zwiedzający je turyści mają trudności z obserwowaniem interesujących ich gatunków zwierząt. Dlatego najbardziej znane parki narodowe Afryki położone są w regionach, gdzie charakterystycznym zbiorowiskiem roślin­nym jest trawa z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wolny Dodano /31.01.2012 Znaków /2 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parki narodowe i rezerwaty przyrody Afryki Zachodniej i Centralnej

  Zachodnia część Afryki jest dość gęsto zaludnio­na, znaczna część pierwotnej sawanny i lasów desz­czowych uległa więc zagładzie. Co za tym idzie, wiele gatunków roślin i zwierząt zniknęło lub zosta­ło przetrzebionych. Ogromnym przeobrażeniom uległa również Afryka Środkowa, z drugim pod...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wolny Dodano /31.01.2012 Znaków /2 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parki narodowe i rezerwaty przyrody Afryki Północnej

  Do lat 60. większość państw północnoafrykańskich nie posiadała oficjalnych organizacji zajmujących się ochroną przyrody. Do wyjątków należy Tunez­ja, gdzie już w 1884 roku powołano do życia służ­bę leśną, a nieco później prawnie ograniczono polo­wania, oraz Algieria, do której należy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wolny Dodano /31.01.2012 Znaków /1 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parki narodowe i rezerwaty przyrody Afryki

  Dewastacja środowiska maturalnego i prowadzone bez żadnych ograni­czeń polowania sprawiły, że Afryka przestała już być miejscem, w któ­rym można było ujrzeć przyrodę w jej maturalnym sianie. W celu ochrony dziko żyjących gatunków ustanowiono obszary, tak zwane re­zerwaty przyrody i parki...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wolny Dodano /31.01.2012 Znaków /4 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parki narodowe Meksyku

  W porównaniu ze swoimi bogatymi sąsiadami z północy, Meksyk jest jeszcze daleko w tyle w dziedzinie ochrony przyrody. Ostatnio jednak również i w Meksyku założono szereg parków narodowych, aby zachować urzekające krajobra­zy i dziką przyrodę tego kraju. Rząd Meksyku ma też nadzieję, że parki...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wolny Dodano /31.01.2012 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parki narodowe Kanady

  Kanada szybko wzięła przykład z USA i już w 1885 roku objęła ochroną niewielki obszar w Albercie, który później przekształcił się w Park Narodowy Banff. W 1911 roku powstał kanadyj­ski odpowiednik Służby Parków Narodowych, Canadian Park Branch i od tego czasu w Kanadzie zaczęło powstawać coraz...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wolny Dodano /31.01.2012 Znaków /3 002

  praca w formacie txt

Do góry