Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Dyski CD-ROM

  Jedną z najbardziej popularnych metod przechowywania informacji multimedialnej jest zapis na CD-ROM. CD-ROM, skrót od Compact Disk-Read Only Memory jest dyskiem kompaktowym, gdzie raz zapisa­na informacja może być tylko odczyta­na, nie może zaś być w żaden sposób mo­dyfikowana. Jest to dobry nośnik...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /janek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są multimedia?

  Multimedia są jedną z najbardziej rozwijanych technik komputero­wego przedstawiania informacji. Ogólnie multimedia oznaczają przekazywa­nie informacji za pomocą wielu mediów. Komputerowy program multimedialny to ta­ki program, w którym informacja przekazy-» ana jest za pomocą tekstu, muzyki...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /janek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doskonalenie gier komputerowych

  Wraz z wprowadzeniem na rynek Intelowskiej serii procesorów Pentium gry komputerowe bardzo się zmieniły. Dzieci chciały szybszych maszyn, by gra stała się bardziej realistyczna, w odpowiedzi prze­mysł stwarzał coraz bardziej zaawansowane ukła­dy scalone. Rynek gier jest jednym z najpoważniej­szych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /janek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój gier komputerowych

  Pierwsze gry komputerowe zostały napisane na przełomie lat 50. i 60. na duże komputery. Gry te, np. Star Trek, były głównie grami werbalnymi, gdyż możliwości obliczeniowe ówczesnych ma­szyn nie pozwalały na kreowanie skomplikowanej grafiki. Komputery jednak malały wymiarowo a i stawały się coraz...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /janek Dodano /31.01.2012 Znaków /3 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki gier komputerowych

  Pod koniec lat pięćdziesiątych tyl­ko nieliczni mieli dostęp do kom­puterów, a te z rzadka tylko byty wykorzystywane do celów rozryw­kowych. Dziś miliony ludzi, i to nie tylko dzieci, permanentnie używają komputerów osobistych do gier. Gra komputerowa jest zwykle rozgrywką po­między pojedynczym...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /janek Dodano /31.01.2012 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy powstały komputery multimedialne?

  Dzisiejsze komputery osobiste poza obudową nie­wiele przypominają maszyny z początku lat 80. Większość obecnie sprzedawanych komputerów osobistych to tzw. komputery multimedialne. Za­miast prymitywnych głośniczków znanych z pierw­szych PC, które potrafiły wydawać ostrzegawcze piski i niewiele...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /janek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karta graficzna w komputerze

  Karta graficzna ma za zadanie przełożenie języka procesora na sygnały elektroniczne zrozumiałe dla monitora. Początkowo komputery potrafiły wyłącz­nie wyświetlać na monitorze tekst i grafikę bloko­wą, tzn. linie proste i krzywe bazujące na równa­niach z zestawu instrukcji procesora. Niektóre...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /janek Dodano /31.01.2012 Znaków /3 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podzespoły w komputerze

  Współczesne komputery osobiste są zaledwie dale­kimi krewnymi owych pionierskich maszyn. Bazu­ją one na zasadach konstrukcyjnych opracowanych w początku lat 80. (lecz nieustannie modyfikowa­nych) przez dwie czołowe korporacje: IBM oraz Apple Corp. Komputery PC opanowały domy i biura, podczas gdy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /janek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsze komputery osobiste

  Dziś większość komputerów osobistych należy do jednej z dwóch wielkich rodzin: PC (pierwotnie IBM PC: PC od angielskiego Personal Computer - komputer osobisty) oraz Apple Macintosh, czyli Mac. Jednak przed ostatecznym ustaleniem się tych standardów na rynku były obecne najróżniejsze inne...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /janek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest Intel inside?

  Pierwszym procesorem ogólnego przeznaczenia, zaprojektowanym z myślą o komputerach osobi­stych był Intel 8080 z 1974 roku. Zawierał on w jednym układzie scalonym około 6000 elemen­tów. Jak każdy procesor pracował w systemie dwój­kowym, w którym każdą liczbę reprezentuje się za pomocą dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /janek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 741

  praca w formacie txt

Do góry