Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Ośmieszyć — znaczy wybaczyć - Don Kichot

  Don Miguel de Cervantes y Saavedra, pięćdziesięcioletni poborca podatkowy z Andaluzji, były żołnierz, dwukrotnie więziony, kaleka bez jednej ręki, napisał powieść El ingenioso hidalgo don Quijxote de la Mancha, co na język polski tłumaczy się jako Przemyślny szlachcic don Kichote z Manczy. I od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /14 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Pieśni” Kochanowskiego

  Pieśni należą do najwybitniejszych osiągnięć poetyckich Jana Kochanowskiego. Pisał je poeta w różnych okresach swego życia, ale ukazały się drukiem dopiero w rok po jego śmierci pt. Pieśni księgi dwoje. Całość tomu składała się z 49 utworów, kolejna numeracja nie odpowiadała porządkowi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /8 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  William Szekspir (1564 — 1614)

  Urodził się w Stratfordzie, potem przez wiele lat mieszkał w Londynie. Tu został aktorem oraz współwłaścicielem teatru „The Globe”. Pisał poematy, sonety, alfe przede wszystkim zasłynął jako dramaturg, autor kronik historycznych, tragedii i komedii. Kroniki historyczne w formie dramatów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /1 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwa plany „Trenów”

  Treny uważane są zgodnie przez poetów i historyków literatury za najwybitniejszy utwór Jana Kochanowskiego i za arcydzieło nie tylko polskiej, ale i europejskiej literatury. Mickiewicz pisał w 1841 roku: „Nie znam w żadnej literaturze nic, co by p nich [tj. o Trenach, przyp. mój — A. W.] mogło dać...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /8 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrzydzenie do świata - Hamlet

  Twórczość Szekspira, a wśród niej Hamlet stanowi najbardziej niezaprzeczalne osiągnięcie literatury europejskiej. Oto jak mówi o tym wielki poeta angielski T. S. Eliot:

  „Hamlet i Faust stali się europejskim symbolem. Na równi z Odyseuszem i Don Kichotem mają oni to do siebie, że każdy z nich jest bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /12 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikołaj Rej (1505 — 1569)

  Urodził się w Źórawnie koło Halicza w rodzinie drobnej szlachty. Studiów żadnych nie ukończył, a wykształcenie zdobył poprzez obfitą lekturę i w bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem humanistycznym na dworze A. Tęczyńskiego. Po śmierci ojca ożenił się i prowadził gospodarstwo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /1 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dante Alighieri (1265 - 1321)

  Pochodził ze zubożałej szlacheckiej rodziny florenckiej. Studia odbył we Florencji, gdzie też następnie przez kilka lat pełnił różne odpowiedzialne funkcje w radzie miejskiej. Zaangażowany w walki ówczesnych stronnictw politycznych we Florencji, zwolennik uniezależnienia miasta od interesów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /2 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Homer (VIII w. p.n.e.)

  Poeta grecki, twórca wzorów wielkiej epiki europejskiej. Żył w I poł. VIII w. p.n.e., a więc już w obrębie tej kultury, jaka powstała na terenie Grecji po zburzeniu przez najazdy Dorów kultury mykeńskiej, zwanej też achajską, która zrodziła większość greckich mitów i legend, będących następnie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /4 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Frycz Modrzewski moralista i reformator

  Życie tego najwybitniejszego polskiego pisarza politycznego epoki odrodzenia, wbrew pozorom urzędniczej szarości tak ciekawe, bogate i tajemnicze, nie przyciągało na trwałe uwagi biografów i beletrystów. Pisano o nim mniej niż o przeciętnym polityku czy poecie jego czasów, więc w gruncie rzeczy mało...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /10 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co można znaleźć w zaświatach? - Boska Komedia

  Bywają twórcy, których dzieło starcza za epokę. Histęria literatury zna takie przykłady — Balzak, Goethe, Wolter, Szekspir, Ron-sard i właśnie Dante. Cała epoka, wszystkie jej rozproszone po utworach różnych autorów treści, wszystkie, nawet niedopowiedziane, tendencje ogniskują się w jego dziele...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /10 349

  praca w formacie txt

Do góry