Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  ALEKSANDROWICZ SCIAPAN

  ALEKSANDROWICZ SCIAPAN, ur. 15 XII 1921 w osiedluKapyl (obwód miński), białorus. historyk literatury i krytyk lit.,badacz lit. związków pol.-białorus. w XIX i XX w. Ukończył(1950) wydział filol. uniw. w Mińsku, tamże habilitował się(1971) i został prof. (1972). Wielokrotnie pisał o...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /08.02.2012 Znaków /1 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDREIDA

  ALEKSANDREIDA, jeden z najpopularniejszych romansówlud., znany.wszystkim niemal narodom Europy i Azji. Powstałw III w. n.e. w Egipcie, jako rzekome dzieło Kallistenesa.Z wielu przekładów łac. od IX w. poczytność największązdobyła redakcja prozą archiprezbitera neapolitańskiego Leonaz w. X/XI, nosząca...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /08.02.2012 Znaków /1 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBUM LITERACKIE. Pismo zbiorowe poświęcone dziejom i literaturze polskiej

  ALBUM LITERACKIE. Pismo zbiorowe poświęcone dziejomi literaturze polskiej, almanach, wyd. w Warszawie 1848-49 (t.1-2) przez K.W. Wójcickiego. Obok prachist. J. Bartoszewicza,S. Lisowskiego, W.A. Maciejowskiego, kilku szkiców Wójcickiegozawiera utwory lit., m. in. T. Lenartowicza (scena dram.Simara), J...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /08.02.2012 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEGORIA

  ALEGORIA, pojedynczy motyw lub rozbudowany zespół motywów(postać, wydarzenie, fabuła), który poza znaczeniemdosłownym i wprost wypowiedzianym posiada znaczenie dodatkowe,pozostawione domyślności czytelnika lub rozszyfrowaneprzez autora. Znaczenie to, zw. alegorycznym, jest połączoneze znaczeniem dosłownym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /08.02.2012 Znaków /3 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBERTUSY

  ALBERTUSY, nazwa stosowana od poł. XVII w. do komicznychi satyrycznych dialogów, w których występował klecha Albertus,bądź też postaci jego obficie rozrodzonych lit. potomków.Pierwszym utworem typu a. jest Wyprawa plebańska (1590),przedstawiająca kłopoty wioskowego plebana, zmuszonegouchwałami...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /08.02.2012 Znaków /3 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBERTRANDI JAN CHRZCICIEL

  ALBERTRANDI JAN CHRZCICIEL, ur. 7 XII 1731 w Warszawie,zm. 10 VIII 1808 tamże, historyk, redaktor, tłumacz.Ksiądz, 1748-71 jezuita, 1799 bp sufragan warsz., był nauczycielemw kolegiach zakonnych, kustoszem król. gabinetówmedali i rycin, król. lektorem, bibliotekarzem, archiwistą.Tłumaczył dzieła hist...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /08.02.2012 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBA

  ALBA, pieśń jutrzenna, gatunek liryki średniowiecznej. Rozwinęłasię w Prowansji (od X w.) jako pieśń rycerska, przeniknęłado pn. Francji, Anglii, Niemiec (tzw. Tagelied - pieśńporanna), do krajów zach.słow.; swoiste warianty spotykane sąteż w folklorze. Powstała najpewniej z połączenia strofy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /08.02.2012 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTOR

  AKTOR, dramat C. Norwida, określony przez niego jako „komedio-drama", powst.: red. I (zachowana w nielicznychfragm.) 1862, red. II rozsz. (w niekompletnym rkpsie) 1867,prwdr. obu wersji w t. 4 Wszystkich pism, Warszawa 1937,wyst. 23 XI 1959 w Gdańsku. Tytuł odnosi się do dwu bohaterów:słynnego aktora Gotarda...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /08.02.2012 Znaków /1 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKROSTYCH

  AKROSTYCH, układ wiersza, w którym określone litery lubsylaby (np. pierwsze litery kolejnych wersów czy zwrotek),czytane w odpowiednim porządku (np. pionowo, ukośnie poprzekątnej itp.) tworzą wyraz lub zespół wyrazów o wyodrębnionejtreści. Przejęty z poezji gr. i łac., służył a. celommnemotechnicznym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /08.02.2012 Znaków /1 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKROPOLIS. Dramat w 4 aktach

  AKROPOLIS. Dramat w 4 aktach, utwór dram. S. Wyspiańskiego,powst. 1903-04, wyd. w Krakowie 1904, wyst. tamże 1926(w reż. J. Sosnowskiego). Wydarzenia dramatu rozpoczynająsię o północy, po ukończeniu nabożeństwa rezurekcyjnegow katedrze wawelskiej, i trwają do świtu pierwszego dniaWielkanocy („Rzecz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /08.02.2012 Znaków /3 127

  praca w formacie txt

Do góry