Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  AMFIBOLOGIA, amfibolia

  AMFIBOLOGIA, amfibolia, dwuznaczność lub niejasność powiązańskładniowych między pewnymi składnikami zdania,które wskutek tego może być rozmaicie rozumiane. Najczęściejjest usterką językową (np. wywieszka w restauracji: Zakładobsługuje młodzież), natomiast w poezji może zyskiwaćfunkcje...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /08.02.2012 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMERYKAŃSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

  AMERYKAŃSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Dziejezwiązków literackich amer.-pol. sięgają zarania Stanów Zjednoczonych.Początkowo zainteresowanie budziły w Polsceamer. idee wolnościowe i egalitarne, później także atrakcyjnyw epoce romant. egzotyzm i pierwotność, ale z czasem napopularności literatury amer...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /08.02.2012 Znaków /21 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMERYKANKA W POLSCE. Romans

  AMERYKANKA W POLSCE. Romans, powieść listownaA. Tyszyńskiego, wyd. bezim. w Petersburgu 1837, t. 1-2.W wątek romansowy (dzieje miłości Zbigniewa, któregoskomplikowana psychika staje się przyczyną klęski odwzajemnionegouczucia do pół-Indianki Anakoany Rajeckiej)wplecione zostały rozprawki w formie listów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /08.02.2012 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALUZJA LITERACKA

  ALUZJA LITERACKA, świadome nawiązanie w utworze lit. doin. dzieła lit., odwołujące się do wiedzy i spostrzegawczościodbiorcy, który winien owo nawiązanie rozpoznać i właściwiezinterpretować. Przez a.l. przekazywana bywa często podstawowaintencja utworu. A.l. może być zawarta w tytule utworu(np...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /08.02.2012 Znaków /1 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALTHEA

  ALTHEA, tragedia F.M. Faleńskiego, wysłana na konkursdram. do Krakowa 1875, wyd. wt. 2 Utworów dramatycznych,Kraków 1898. Poeta opracował w niej posępny wątek mitol.dzika kalidońskiego (ponownie udramatyzowany przez Wyspiańskiego w Meleagrze 1897). Groźny potwór ginie z rękikrólewicza Meleagra, który nast...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /08.02.2012 Znaków /1 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALTENBERGOWIE

  ALTENBERGOWIE, rodzina lwow. księgarzy i wydawcóww XIX-XX w. Założycielem firmy był HERMAN (1848-85),który 1880 nabył księgarnię F.H. Richtera we Lwowie. Jedenz pierwszych w Galicji wydawał ozdobne edycje albumowearcydzieł literatury pol., np. Pana Tadeusza z ilustracjamiM. Andriollego (1882) i Mohorta W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /08.02.2012 Znaków /1 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALMANACHY

  ALMANACHY, publikacje nieperiodyczne (niekiedy doroczne),często jednorazowe, zawierające utwory różnych autorówzgromadzone na zasadzie więzi osobistej (a. regionalne i gruplit.), ideol., tematycznej czy problemowej, bądź też zebraneprzypadkowo z punktu widzenia celów komercyjnych lubpopularyzatorskich...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /08.02.2012 Znaków /8 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALMANACH NOWEJ SZTUKI

  ALMANACH NOWEJ SZTUKI, czasopismo awangardy poet.,wyd. w Warszawie 1924-25 (łącznie 4 nry) pod ,red. S.Gackiego. Kontynuując idee > „Nowej Sztuki", zmierzało dozespolenia całej pol. > awangardy i nawiązania kontaktuz najnowszą myślą artyst. i sztuką in. krajów. Wydawane już powygaśnięciu żywiołowych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /08.02.2012 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALITERACJA

  ALITERACJA, jedna z odmian > instrumentacji głoskowej,powtórzenie jednakowych głosek lub zespołów głoskowychna początku wyrazów sąsiadujących ze sobą w tekście albozajmujących ustalone pozycje w wersie lub zdaniu; np. Wierzbowawodo, wonna wikliną (J. Iwaszkiewicz Ikwa i ja). A.pełnić może w obrębie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /08.02.2012 Znaków /994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALKHADAR

  ALKHADAR. Ustęp z dziejów ojców naszych, powieść E.Chojeckiego, powst. 1850-52, wyd. w Paryżu 1854, t.1-3, wyd.2 popr. Lipsk 1869, t. 1-4. Powieść, której akcja rozgrywa sięw Galicji (gł. we Lwowie) 1824-29, wykazuje, „co i dlaczegoma prawo do życia, co i dlaczego powinno i musi ustąpić z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /08.02.2012 Znaków /2 299

  praca w formacie txt

Do góry