Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  ANNONCES ET AVIS DIVERS

  ANNONCES ET AVIS DIVERS, Avis divers, tygodnik informacyjno-ogłoszeniowy, wyd. w języku franc. (niektóre „uwiadomienia"niem. lub pol.) w Warszawie 1781 (4 VIII)-1784przez P. Dufoura, jako kontynuacja ,.Journal litteraire deVarsovie". Obok doniesień praktycznych podawał informacjeo nowościach wydawn. i teatr...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIMIZACJA

  ANIMIZACJA, ożywienie, przypisanie tworom nieożywionymlub roślinnym, zjawiskom natury i kosmosu oraz pojęciomabstrakcyjnym cech i zachowań właściwych istotom żyjącym,zwierzętom lub ludziom (—> antropomorfizacja, —> personifikacja).A. jest pradawnym i wciąż żywym źródłem —> metafor,zarówno utartych w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIELKA

  ANIELKA, powieść B. Prusa, prwdr. pt. Chybiona powieśćw „Kurierze Warsz." 1880, wyd. w Szkicach i obrazkach, t. 3,Warszawa 1885. Powieść ukazuje dwór ziemiański w okresiepouwłaszczeniowym. Trudności związane z sytuacją ekon.oraz nieudolność właściciela folwarku, typowego przedstawicielaswojej klasy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANHELLI

  ANHELLI, poemat J. Słowackiego, powst. wiosną 1837 w orm.klasztorze Betcheszban w górach Libanu, red. ostateczna weHofencji, wyd. 1838 w Paryżu, dedykowany spotkanemu naWschodzie S. Hołyńskiemu. Inspirowany przeżyciami rei.m Ziemi Św. (zwł. u grobu Chrystusa), stanowi poet. replikę na—> Księgi narodu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /5 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGYAL ENDRE

  ANGYAL ENDRE, ur. 25IX1915 w Pozsony (dziś Bratysława),zm.1976 w Pecsu, węg. historyk literatury, slawista, zajmującysię także literaturą pol.; badacz baroku. Studiował na uniw.v Budapeszcie, Monachium i Florencji, 1948 habilitował sięuniw. w Debreczynie, od 1965 współpracownik nauk.Zadunajskiego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDRZEJOWSKI ANTONI

  ANDRZEJOWSKI ANTONI, ur. 1785 w Warkowiczach (Wołyń),zm. 12 XII 1868 w Stawiszczach (Ukraina), botanik,pamiętnikarz. Syn oficjalisty dworskiego, studiował botanikęw Wilnie, a następnie w > Liceum Krzemienieckim autorcennych opisów flory Ukrainy i Podola, był od ok. 1810adiunktem katedry botaniki i zoologii w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANEGDOTA

  ANEGDOTA, krótkie opowiadanie, przedstawiające charakterystycznezdarzenie czy sytuację, wiążącą się często z konkretnąosobistością hist. (—» apoftegmat), utrwalone gł. w tradycjiustnej. Nazwa (z gr. anekdota - rzeczy nie wydane)przejęta z zapisów Prokopa z Cezarei (VI w.), demaskującychstosunki na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDRZEJEWSKI JERZY

  ANDRZEJEWSKI JERZY, ur. 19 VIII 1909 w Warszawie,zm. 19 IV 1983 tamże, prozaik i publicysta. W 1927-31 studiowałfilologię polską na UW. Debiutował 1932 opowiadaniemKłamstwa w warsz. dzienniku „ABC", z którym_współpracowałjako recenzent teatr, i lit., 1935-37 prowadził dział lit.w tyg. —> „Prosto z mostu"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /5 709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANCZYC WŁADYSŁAW LUDWIK

  ANCZYC WŁADYSŁAW LUDWIK, pseud. Kazimierz Góralczyk,ur. 12 XII 1823 w Wilnie, zm. 28 VII 1883 w Krakowie,pisarz dla dzieci i ludu, poeta, dramatopisarz, tłumacz. Porzuciłdrogę nauk. w dziedzinie farmacji dla prac lit.; od 1826przebywał stale w Krakowie, prócz pobytu 1858-67 w Warszawie,gdzie m. in. redagował...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /2 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANCZYC WACŁAW ZYGMUNT

  ANCZYC WACŁAW ZYGMUNT, ur. 4 II 1866 w Warszawie,zm. 27 IX 1938 w Krakowie, syn Władysława Ludwika,historyk, działacz społ., drukarz. Od 1885 prowadził w Krakowiedrukarnię ojca, rozbudowując ją i doskonaląc; 1929 otrzymałGrand Prix za osiągnięcia w dziedzinie sztuki drukarskiej;kierownikiem artyst...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt

Do góry