Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  ANTYK W LITERATURZE POLSKIEJ. Motywy antyczne w literaturze polskiej.

  Motywy antyczne w literaturze polskiej. Treści i formy, które znalazły klas. wyraz w literaturze gr. i rzym., oddziaływały na piśmiennictwo pol. rozmaicie w różnych epokachi niejednakowo w wypadku każdej z tych literatur. Silniejszebvło zawsze oddziaływanie literatury łac., która zresztą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /9 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYK W LITERATURZE POLSKIEJ. Literatura łacińsko-polska.

  Literatura łacińsko-polska. Innym wyraźnie uchwytnym śladem wpływu antyku na piśmiennictwo pol. jest literaturaw języku łac. uprawiana przez pisarzy pol. (—> łacińską literaturaw Polsce). Zjawisko do. niej równoległe, pisarstwo w językustarogr., nie wyszło u nas poza pierwociny w XVI i XVII w.Na pocz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /3 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYK W LITERATURZE POLSKIEJ. Przekłady.

  Przekłady. Wyraźnie uchwytną postacią oddziaływania antykuna literaturę pol. były przekłady. Najpierw pojawiły sięu nas w XVI w. tłumaczenia z greki na łacinę - język znanypowszechniej od greki. Bywało, że Polacy tłumaczyli po razpierwszy w Europie na łacinę; jakieś dzieła literatury gr...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /8 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYK W LITERATURZE POLSKIEJ. Znajomość antyku w Polsce.

  ANTYK W LITERATURZE POLSKIEJ. Znajomość antykuw Polsce. Spuścizna, przede wszystkim lit., antyku gr.-rzym.należy do wspólnego dziedzictwa wszystkich kultur i literatureuropejskich. Dlatego dzieje jej recepcji w literaturze pol.okładają się w rytmie podobnym jak w in. krajach naszegokręgu kulturalnego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /6 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYFRAZA

  ANTYFRAZA, prosta realizacja > ironii, zdanie, którego senswłaściwy jest przeciwieństwem sensu dosłownego: pochwała,która jest naganą, przeczenie, które jest twierdzeniem, itp.;np.:Botwel (z ironią)Co, rozpogodzić czoło, Paziu? - To tak snadnie-,Idę, całą godzinę strawię przed zwierciadłem.To łatwo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOMORFIZACJA

  ANTROPOMORFIZACJA, szczególny przypadek —> animizacji,polegający ni przypisaniu tworom nieożywionym, zjawiskomnatury i kosmosu, roślinom i zwierzętom oraz pojęciomabstrakcyjnym cech fizycznych, psych, oraz zachowań właściwychczłowiekowi. W odróżnieniu od —>personifikacji, z którąbywa utożsamiana, a...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTONIEWICZ JAN, BOŁOZ

  ANTONIEWICZ JAN, BOŁOZ, pseud. Peregrinus, ur. 3 V 1858 w Skomorochach pod Buczaczem, zm. 29 IX 1922 w BadElster (Saksonia), historyk sztuki i literatury. Studiował germanistykęi romanistykę na UJ (1876-80), we Wrocławiui w Monachium. Jako prof. historii sztuki na Uniw. Lwow. (od1893), czł. AU (od 1897)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTEK

  ANTEK, opowiadanie B. Prusa, prwdr. w Powszechnym ilustrowanymkalendarzu warszawskim J. Ungra 1881, wyd. w t.1Pism, Warszawa 1881, w cyklu Pierwsze opowiadania. Utwórujęty w formę szkicu powieściowego, przedstawia los dzieckachłopskiego na tle społ.-obycz. obrazu zacofanej wsi. Utalentowanychłopiec wskutek...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANONIMA DIARIUSZ PEREGRYNACJI WŁOSKIEJ, HISZPAŃSKIEJ, PORTUGALSKIEJ,

  ANONIMA DIARIUSZ PEREGRYNACJI WŁOSKIEJ, HISZPAŃSKIEJ,PORTUGALSKIEJ, jeden z wcześniejszych pol.zabytków literatury podróżniczej, zawierający barwny opisprzygód od Neapolu po Maltę w okresie 3 III—21 X 1595;zachowany we fragm. rkpsu z XVII w., wyd. przez J. Czubkaw Krakowie 1925. Bezim. autorem jest szlachcic...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANONIM-PROTESTANT

  >

  >

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 682

  praca w formacie txt

Do góry