Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  ARCHAIZM

  ARCHAIZM, element językowy pochodzący z minionej epokihist., który został zastąpiony nowszym i wyszedł z powszechnegoużycia. Może występować na wszystkich poziomachjęzyka: fonetycznym (np. staropol. sierce), słowotwórczym (np.zbrodzień wobec zbrodniarz), leksykalnym (np. kmieć wobecchłop)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /2 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARASZKIEWICZ FELIKS

  ARASZKIEWICZ FELIKS, ur. 14 11895 w Zamołódyczach podWłodawą, zm. 30 V 1966 w Lublinie, historyk literatury,pedagog, działacz kulturalny. W1913-14 studiował polonistykęna UJ, gł. pod kierunkiem I. Chrzanowskiego, 1915-18slawistykę na uniw. w Moskwie. Od 1918 nauczyciel szkółśrednich w Lublinie, od 1929...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARAB

  ARAB, powieść poetycka J. Słowackiego, jedna z dwu „powieściwschodnich" dedykowanych w druku (Poezje, t. 1,Paryż 1832) M. Roli Skibickiemu, powst. w Warszawie w listopadzie1830, jako ostatni utwór okresu przedpowstaniowego.Autor podejmuje motyw romant. samotnictwa, kreując bohatera,dla którego - z przyczyn...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTROFA

  APOSTROFA, bezpośredni zwrot skierowany do osoby (zazwyczajróżnej od rzeczywistego czytelnika lub słuchacza),bóstwa, idei, przedmiotu lub zjawiska, określający je przypomocy wyszukanych —>peryfraz i nadający martwym tworompiętno osobowe (—> personifikacja). A. znamionuje styl podniosłyi ostentacyjnie lit...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSJOPEZA, zamilknięcie

  APOSJOPEZA, zamilknięcie, przerwanie zdania i porzuceniepewnego wątku myślowego, najczęściej motywowane emocjonalnie:wzruszeniem, odrazą, wstydliwością itp. Jako celowyefekt stylistyczny a. jest sygnałem uczuciowego napięciawypowiedzi i kieruje uwagę odbiorcy na niedokończoną myśl,którą kontekst...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOKRYFY

  APOKRYFY, w piśmiennictwie średniow. utwory narracyjne,tematycznie związane z Biblią, ale nie należące do kośc.tekstów kanonicznych. Powstawały pod wpływem mnożącychsię w Europie od II-III w. rzekomo autentycznych, wydobytychz ukrycia (gr. apokryphos - ukryty) rozmaitych ksiąg, mającychbyć...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /4 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOFTEGMAT

  APOFTEGMAT, krótki utwór fabularny, przekazujący charakterystycznepowiedzenie znanej osobistości hist., przy czymnieraz te same koncepty przenoszono z jednych postaci nainne. Np. koncept o Zygmuncie Starym i dworzaninie, któryukradł mu pierścienie, powtarzano za a. Castiglionego o króluneapolitariskim, Alfonsie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANZELM POLAK, zw. Jerozolimczykiem

  ANZELM POLAK, zw. Jerozolimczykiem, ur. w 2 poł. XV w.,zm. 1519-22 w Poznaniu, pamiętnikarz. Bernardyn, 1507-08przebywał w Jerozolimie jako spowiednik przy Bazylice GrobuŚw., po powrocie był kaznodzieją w Krakowie, a 1517gwardianem bernardynów w Poznaniu. Autor pierwszego spisanegow Polsce —» itinerariusza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYTEZA

  ANTYTEZA, przeciwstawnia, zestawienie dwóch sądów opozycyjnychznaczeniowo. Zespalający je kontrast semantycznyuwydatniony zostaje zwykle przez —> paralelizm budowyskładniowej oraz przez powtórzenia i kontrasty leksykalne;np.:Ród wielki, a nie dumna, piękna jest, a skromna,Wdzięki jeszcze wiośniane, a...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYK W LITERATURZE POLSKIEJ. Badania polskie antyku grecko-rzymskiego.

  Badania polskie antyku grecko-rzymskiego. Początki pol. filologii klas. przypadają na w. XVI; w 2 poł. tego stulecia i napocz. następnego osiągnęła ona poziom eur. w pracach A. .Nideckiego nad fragmentami Cycerona oraz A. Burskiegoo logice stoików. Uczony spór J. Górskiego z B. Herbestemo istotę okresu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /5 201

  praca w formacie txt

Do góry