Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  ASPIS BOGUMIŁ

  ASPIS BOGUMIŁ, pseud. Jakub Szatan, ur. 1842 w Tuszowiepod Lublinem, zm. 23 V 1898 we Włocławku, poeta, dramatortsóiz,publicysta. Studiował filologię w Moskwie i Petersburga.był nauczycielem gimn. w Radomiu, Kielcach i Warszawie.Od 1864 współpracował ż czasopismami warsz., 1871-72 red.> „Opiekuna...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASPAZJA. Dramat w 5 aktach

  ASPAZJA. Dramat w 5 aktach, utwór dram. A. Świętochowskiego,prwdr. w „Prawdzie" 1885, wyd. w t. 4 Pism, Kraków[1896-1900], wyst. w Warszawie 1908. Gł. wątkiem utworu,poświęconego pamięci zmarłego synka pisarza, Maurycego,jest tragedia ojca przeżywającego utratę dziecka. Osnuty natle dziejów drugiej żony...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASNYK ADAM

  ASNYK ADAM, krypt. El...y, pseud. Jan Stożek, ur. 11IX1838w Kaliszu, zm. 2 VIII 1897 w Krakowie, poeta. Pochodziłz rodziny szlach., syn uczestnika powstania listopadowego,zesłańca. Studiował 1856 w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiegow Marymoncie, 1857-59 w Akad. Medyko-Chirurgicznejw Warszawie, 1859-60 we...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /6 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARTOMIUS PIOTR

  ARTOMIUS PIOTR, właśc. Krzesichleb, ur. 26 VII 1552 w GrodziskuWielkopol., zm. 2 VIII 1609 w Toruniu, teolog, kaznodziejai polemista luterański. Pochodził z rodziny plebejskiej;związany z dworem Ostrorogów, studiował w Wittenberdze.Przez szereg lat wygłaszał kazania pol. w zborach ewang.w Warszawie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARNSZTAJNOWA FRANCISZKA

  ARNSZTAJNOWA FRANCISZKA, Z MEYERSONÓW,ur. 19 II 1865 w Lublinie, zm. 1942 (?) prawdop. w getcie warsz.,poetka, dramatopisarka, tłumaczka. Studiowała nauki przyr.w Niemczech. Od wczesnych łat związana z działalnościąniepodległościową, prowadziła pracę oświat., była czł. POW.Wraz z mężem, lekarzem M...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARKONA

  ARKONA, miesięcznik poświęcony kulturze i sztuce, wyd.w Bydgoszczy 1945-48. Założycielem i red. nacz. pisma był M.Turwid, do kolegium red. wchodzili: S. Brzęczkowski, A.Bukowski, A. Dzienisiuk, A. Kowalkowski, J. Piechocki. A.odegrała istotną rolę w tworzeniu powojennego życia lit.-artyst.na Pomorzu, a...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCYDZIEŁA POLSKICH I OBCYCH PISARZY

  ARCYDZIEŁA POLSKICH I OBCYCH PISARZY, seria wydawn.F. Westa, ukazująca się w Brodach 1902-14, obejmująca84 t., przeznaczona przede wszystkim dla uczniowi nauczycieli.Teksty wydawanych dzieł przygotowywano gł. w oparciuo rkpsy lub prwdruki, przy dziełach obcych starano się o dobórtłumaczeń uchodzących za...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCTOWIE

  ARCTOWIE, rodzina księgarzy i wydawców. Założyciel firmy,STANISŁAW (1818-1900), otworzył 1836 w Lublinie księgarnię,a 1855 podjął działalność wydawn., inicjując charakterystycznedla A. kierunki specjalizacji: literaturę dla dziecii młodzieży (np. Pierwsza książeczka dla wiejskich dziatek W. L...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /3 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCISZEWSKI KRZYSZTOF

  ARCISZEWSKI KRZYSZTOF ur. 9 XII 1592 w Rogaliriie nadWartą, zm. w kwietniu 1656 pod Gdańskiem, generał artylerii,poeta i pisarz, Syn wybitnego działacza ariańskiego, Eliasza,uczył się w szkole ariańskiej w Śmiglu, od 1608 we Frankfurcienad Odrą. Pod rozkazami K. Radziwiłła brał udział w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /2 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHIWUM LITERACKIE

  ARCHIWUM LITERACKIE, seria naukowa IBL PAN, wyd.przez Ossolineum we Wrocławiu od 1956. Do komitetu red.wchodzili K. Budzyk, T. Mikulski, S. Pigoń, nast. R. Pollak(1962-72), Cz. Zgorzelski (od 1962; od 1972 red. nacz.), Z.Goliński (od 1965), J. Maciejewski (od 1969), T. Ulewicz (od1972). Edycja źródłowa...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 124

  praca w formacie txt

Do góry