Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  AUGUSTYNOWICZ JAN

  AUGUSTYNOWICZ JAN, ur. 1876 w Warszawie, zm. 15 Xl1943, powieściopisarz, nowelista, poeta. Studiował m. in.w Berlinie i Krakowie. Lata I wojny świat, spędził w Rosji.Rozgłos przyniosła mu wyróżniona 1898 w konkursie „Głosu"powieść Ksiądz Prot (1900), śmiało traktująca temat celibatuduchowieństwa...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGEZDECKY, Augezdecki, Aujezdecky, ALEKSANDER

  AUGEZDECKY, Augezdecki, Aujezdecky, ALEKSANDER,ur. w pocz. XVI w. w miejscowości Augezd (Ujezd) podPilznem, zm. 1577 w Litomyślu, drukarz. Należał do braciczes.; prowadził drukarnię 1535—48 w Litomyślu i na Morawach,1549-56 (z przerwą w 2 poł. 1549) w Królewcu, gdziedrukował książki łac., niem., gł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUDERSKA HALINA

  AUDERSKA HALINA, ur. 3 VII 1904 w Odessie, powieścio idramatopisarka, publicystka. Od 1920 w Warszawie, ukończyłatu studia polonist. na UW i rozpoczęła twórczość lit.(opowiadania, powieść Poczwarki Wielkiej Parady. Pamiętnikmaturzystki 1935, wznów. 1947). W czasie okupacji niem.czynna w akcji „N" jako...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATHENAEUM. Pismo zbiorowe poświęcone historii, filozofii, literaturze, sztukom itd.

  ATHENAEUM. Pismo zbiorowe poświęcone historii, filozofii,literaturze, sztukom itd., czasopismo, wyd. (61. rocznie) przezJ.I. Kraszewskiego w Wilnie 1841-51. Założone w celu ożywieniaruchu umysłowego na wsch. obszarach dawnej Rzplitej,starało się realizować nowoczesną formułę przeglądu nauk.-kryt...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATENEUM, dwumiesięcznik kult.

  ATENEUM, dwumiesięcznik kult., wyd. w Warszawie odstycznia 1938 do maja 1939 przez S. Napierskiego (zarazemred. nacz.); sekretarzem red. był J. Rogoziński. Program pisma,wyrastający z charakterystycznej dla schyłku epoki międzywojennejświadomości zagrożenia wartości humanist. i kryzysukultury, zmierzał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATENEUM, miesięcznik lit.-artyst.

  ATENEUM, miesięcznik lit.-artyst., wyd. w Warszawie 1903-05 oraz w Poznaniu 1908, pod red. C. Jellenty. Założeniemredaktora było podjęcie polemiki z hieratycznym wzorcemsztuki symbolicznej, kultywowanym przez Miriama na łamach„Chimery". W art. programowym Twórczość i sztuka stwierdzał,że poezja tym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATENEUM. Pismo naukowe i literackie

  ATENEUM. Pismo naukowe i literackie, miesięcznik, wyd.w Warszawie 1876-1901, zał. przez W. Spasowicza i A. Pawińskiego;wydawca W. Spasowicz; redaktorzy: H. Benni, nast.kolegium: Benni, A. Oskierko i Spasowicz, od 1877 J. Trejdosiewicz,od 1881 P. Chmielowski, od 1897 Spasowicz i S.Wydżga, od 1899 I. Chrzanowski...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /3 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASZANTKA. Komedia w 3 aktach

  ASZANTKA. Komedia w 3 aktach, komedia W. Perzyńskiego,wyst. we Lwowie 1906 (za dyrekcji T. Pawlikowskiego), wyd.tamże 1907. „Aszantką" (dziewczyną z dzikiego plemieniaafryk.) nazywana jest bohaterka utworu, Władka, ze względuna prymitywny wdzięk i temperament. Ziemianin Łońskiuczynił z niej swą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASTREA. Pamiętnik narodowy polski, historii, literaturze, poezji...

  ASTREA. Pamiętnik narodowy polski, historii, literaturze,poezji, filozofii moralnej, ekonomii politycznej, rzeczom krajowymi dziejom współczesnym poświęcony (podtyt. zmieniany),czasopismo (wg zapowiedzi dwutygodnik), wyd. w Warszawienieregularnie 1821-25 (t. 1-5) i red. przez F. Grzymałę.Pomyślane jako...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASSUNTA (czyli Spojrzenie). Poema

  ASSUNTA (czyli Spojrzenie). Poema, poemat C. Norwida, w 4pieśniach ze Wstępem i rodzajem komentarza prozą pt. Spojrzenieku niebu; powst. prawdop. 1870, później poprawiany,prwdr. w „Przewodniku Nauk. i Lit." 1907 (odb. 1908), ogł.przez J. Kallenbacha. Określany - zgodnie z sugestią Wstępu -jako poemat...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /2 338

  praca w formacie txt

Do góry