Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  BACKVIS CLAUDE

  BACKVIS CLAUDE, ur. 24 IV 1910 w Schaerbeek, belg.slawista i polonista. Studiował filologię klas. na uniw. w Brukseli(1931 doktorat). Slawistyką, a zwł. literaturą pol., zainteresowałsię pod wpływem W. Lednickiego, który od 1926prowadził na uniw. w Brukseli wykłady o literaturze pol. i ros.;po nim...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /09.02.2012 Znaków /1 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABINICZ WALDEMAR

  BABINICZ WALDEMAR, ur. 13 sierpnia 1902 w Kowlu, zm.22 kwietnia 1969 w Lublinie, pedagog, działacz oświat., publicysta,pisarz. Ukończył studia humanist. na USB w Wilnie. Od1926 pracował w szkolnictwie, był czł. ZNP, pisywał do,,GłosuNauczycielskiego". Po przeniesieniu się do Warszawy, od1936 związany...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /09.02.2012 Znaków /1 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABIN

  BABIN, wieś w okolicy Bełżyc w woj. lubelskim, należącaw XVI-XVII w. do rodziny Pszonków, rozsławiona przez powstałytam w poł. XVI w. szlach. klub towarzyski, zw. R z e c z ą p o s p o l i t ą  B a b i ń s k ą . Założona przez właściciela Ł. S. Pszonkę, i sędziego ziemskiego lub., P...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /09.02.2012 Znaków /3 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABIAKOVA-BAJOVA MARIE

  BABIAKOVA-BAJOVA MARIE, ur. 25 X 1914 w m. SpiśskaNova Ves, słowac. tłumaczka literatury polskiej. Studiowałana wydz. filozoficznym uniw. w Bratysławie, 1932/33 jedensemestr na UJ. Pracowała jako nauczycielka. Znajomość literaturypol. wśród Słowaków szerzyła już w l. międzywojennych.W jej bogatym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /09.02.2012 Znaków /1 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABA MIHALY

  BABA MIHALY, ur. 25IX1922 w Hajdudorog, węg. publicys-ta, tłumacz literatury polskiej. Od 1948 studiował literaturępol. na UW, po powrocie do kraju (1951) kontynuował studiapolonist. i hungarystyczne. Poza działalnością lit. i dziennikarską (czł. redakcji „Magyar Hirlap "), zajmuje się pracą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /09.02.2012 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AWANGARDA

  AWANGARDA, nazwa ogołu tendencji i kierunków w sztuceXX w. odznaczających się radykalnym nowatorstwem formalnymi dążnością do gruntownego przewartościowania tradycji w imię zestrojenia sztuki z przemianami społ.  cywilizacyjnotechnicznymi.Przesłanką sztuki awangardowej była świadomość kryzysu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /9 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOBIOGRAFIZM

  AUTOBIOGRAFIZM, postawa, dzięki której doświadczeniai przeżycia pisarza zostają wykorzystane i dochodzą do głosuw jego twórczości. A. nie jest dokumentarnym odzwierciedleniemżycia, lecz konwencją, która zależnie od kultury artyst.i światopoglądu epoki, w różnym stopniu i w różny sposóbdopuszcza do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /2 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTENTYZM, kierunek poet

  AUTENTYZM, kierunek poet. ukształtowany w pol. literaturzemiędzywojennej przez pisarzy skupionych 1935-39 wokółmies. > „Okolica Poetów". Inicjatorem i gł. teoretykiem a. byłS. Czernik, obok niego do grupy autentystów należeli J.B.Ożog, J.A. Frasik, Cz. Janczarski, J. Pietrkiewicz, do kręguzwolenników...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /2 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUSTRIACKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

  AUSTRIACKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Pierwszekontakty nastąpiły po powstaniu uniwersytetów w Krakowie(1364) i Wiedniu (1365); już w l. siedemdziesiątych XIV w.odnotować można obecność młodzieży z Polski na uczelniwied.; w końcu XV w. prawdop. studiował tam przez czas jakiśP. Tomicki, wykładał zaś...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /13 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUSTRALCZYK

  AUSTRALCZYK, powieść E. Orzeszkowej, prwdr. w „Kraju"1894-95, równocześnie w krak. „Nowej Reformie" 1895, wyd.os. w Petersburgu 1896. Centralnym problemem powieści jest„argonautyzm", czyli emigracja zarobkowa inteligencji pol.,podobnie jak w paru in. powieściach Orzeszkowej (np. Argonauci).Bohater, Roman...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /974

  praca w formacie txt

Do góry