Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  BAJKA

  BAJKA, krótki utwór fabularny, zwykle wiersz, którego podstawąjest parabola (—> przypowieść) sugerująca praktycznepouczenie, sąd moralny lub in. pogląd ogólny prżez przytoczeniekonkretnego przypadku. Poetyka paraboli ogranicza objętośćb. (zwykle od kilku do ok. 100 wersów) i sprzyja stosowaniumotywów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /09.02.2012 Znaków /15 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAJECZNIE KOLOROWA

  BAJECZNIE KOLOROWA, nowela I. Maciejowskiego, prwdr.pod pseud. Sewer w „Słowie Pol."* 1897, wyd. os. w Krakowie1898. Nastrojem zbliżona do'serii ,;obrazków malowanychw słońcu" pogodnych opowiadań pisarza z życia młodzieżywiejskiej. Tematem noweli jest uwieńczona małżeństwemmiłość młodego malarza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /09.02.2012 Znaków /1 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAILLY ROSA

  BAILLY ROSA, Ur. 14 III 1890 w Saint-Floret-sur-Cher, zm.14 VI 1976 w Pau, franc. poetka, propagatorka kultury i literaturypol. we Francji. Po ukończeniu Ecóle Normale Superieurew Sevres pracowała jako nauczycielka. Wielokrotnie przebywaław Polsce. Założycielka tow. Les Amis de la Pologne(1919), publikowała...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /09.02.2012 Znaków /1 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAHDAJ ADAM

  BAHDAJ ADAM, ur. 2 I 1918 w Zakopanem, powieściopisarz,autor książek dla dzieci i młodzieży, tłumacz. Od 1937 studiowałprawo na UJ, nast. w SGH w Warszawie. Uczestnikwojny obronnej 1939, przebywał nast. na Węgrzech, współpracowałz czasopismem Polonii węg. „Wieści z Polski"i wydawnictwem Biblioteka...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /09.02.2012 Znaków /1 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAGNET NA BROŃ. Poezje 1939-1943

  BAGNET NA BROŃ. Poezje 1939-1943, zbiór wierszy W.Broniewskiego, wyd. w Jerozolimie 1943. Odzwierciedlał wojennedoświadczenia narodu pol. i związane z nimi osobistedoznania poety. Obok rozpaczy po klęsce wrześniowej (Żołnierzpolski), desperacji wywołanej przeżyciami więziennymi(Zamieć), wychodźczej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /09.02.2012 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SADURA JERZY

  SADURA JERZY, ur. 4 IV 1845 w Drogomyślu pod Cieszynem,zm. 2 IX 1911 w Międzyborzu, śl. pisarz rel. i kaznodzieja. Postudiach teol. i filoz. w Wiedniu i Lipsku pastor i nauczycielpol. zborów ewang., m. in. od 1883 w Międzyborzu. Gorliwyobrońca polskości, kontynuował działalność swego poprzednikana tym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /09.02.2012 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADECKI KAROL

  BADECKI KAROL, ur. 28 I 1886 we Lwowie, zm. 10 II 1953w Krakowie, historyk literatury, bibliograf, edytor. W 1904-09studiował na Uniw. Lwow., 1914—44 pracownik (od 1937 dyr.)Achiwum Akt Dawnych m. Lwowa, opracowywał zbiory muzealnei bibl., 1938 zorganizował Bibl. Publiczną. W 1937habilitowany, po wyzwoleniu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /09.02.2012 Znaków /1 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BACZYŃSKI TOMASZ

  BACZYŃSKI TOMASZ, ur. 19 XII 1690 prawdop. w Baczyniepod Samborem, zm. po 17 X 1756 w Krakowie, dramatopisarz;ezuita. Od 1712 prof. humaniorów, a od 1725 filozofii i teologiim in. w kolegiach w Jarosławiu, Sandomierzu i Kaliszu;1740-53 przełożony kolegiów w Sandomierzu i Jarosławiuoraz nowicjatu i domu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /09.02.2012 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BACZYŃSKI STANISŁAW

  BACZYŃSKI STANISŁAW, ur. 5 V 1890 we Lwowie, zm.27 VII 1939 w Warszawie, ojciec Krzysztofa, krytyk lit. i publi-cysta. Podczas studiów polonist. i filoz. na UJK współpracowałz wieloma pismami, m. in. 1911-14 z „Prawdą", ogłosił teżmłodzieńczą powieść Wiszary (1913). Wcześnie związanyz ruchem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /09.02.2012 Znaków /1 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BACZYŃSKI KRZYSZTOF KAMIL

  BACZYŃSKI KRZYSZTOF KAMIL, pseud. Jan Bugaj,ur. 22 1 1921 w Warszawie, zm. 4 VIII 1944 tamże, syn Stanisława,poeta. Twórczość poet. rozpoczął już jako uczeń warsz.gimnazjum im. Stefana Batorego, gdzie 1939 zdał maturę.Związany z środowiskiem młodzieży lewicowej (organizacjaSpartakus, czynna na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /09.02.2012 Znaków /4 471

  praca w formacie txt

Do góry