Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  BALIŃSKI STANISŁAW

  BALIŃSKI STANISŁAW, ur. 2 VII 1899 w Warszawie, synIgnacego, poeta i nowelista. Pochodzi z rodziny ziemiańskiejo starych tradycjach kulturalnych. Związany był blisko z poetami>Skamandra. Studiował na UW prawo i polonistykę,ukończył też Wyższą Szkołę Muzyczną. Od 1922 pracownikMSZ, przebywał na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /1 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALIŃSKI MICHAŁ

  BALIŃSKI MICHAŁ, ur. 14 VIII 1794 w Terespolu (Połocćzyzna),zm. 3 1 1864 w Wilnie, historyk, publicysta. Ukończywszy1815 Wydz. Matematyczno-Przyrodniczy Uniw. Wil., prowadziłrozległe studia z dziedziny humanistyki (m.in. u J. Lelewela).Debiutował 1816 w „Dzienniku Wil.", do którego pisywałdo 1822 i 1829...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /2 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALIŃSKI KAROL

  BALIŃSKI KAROL, pseud. Karol z Jarosławca, ur. 21 V 1817w Dzierzkowicach (Lubelskie), zm. 10 I 1864 we Lwowie,poeta. Życie B. upłynęło pod znakiem żarliwego patriotyzmu,który stanowi też dominującą nutę jego szczupłej ilościowotwórczości: już w 1. szkolnych (w Warszawie 1833) wszedłw konflikt z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /2 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALIŃSKI IGNACY

  BALIŃSKI IGNACY, pseud. Axel, ur. 31 VII 1862 w Reginowie(Grodzieńszczyzna), zm. 11 III 1951 w Sudbury (Suffolk,Anglia) ojciec Stanisława, poeta, publicysta. Ukończył prawona UW. Czł. władz —»Warszawskiej Kasy Przezorności i Pomocydla Literatów i Dziennikarzy, od 1916 czł. władz Pol.Macierzy Szkolnej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /1 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALICKI STEFAN

  BALICKI STEFAN, pseud. Raptus, ur. 1899 w Czukwi podSamborem, zm. w marcu 1943 w Poznaniu, powieściopisarzi nowelista. Po ukończeniu filologii pol. na uniw. w Poznaniu,pracował tamże jako nauczyciel gimn., uczestnicząc czynniew życiu lit. miasta. Red. pisma „Nowe Wici" (1926), czł. grupylit. Loża...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /1 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAL W OPERZE

  BAL W OPERZE, poemat satyryczny J. Tuwima; powst. 1936,skonfiskowany przez cenzurę, kolportowany w odpisach;druk. fragm. 1936-38 w kilku czasopismach, w całości w tyg.„Szpilki" 1946 (nr 30-34), wyd. 1958 (w 3 t. Dzieł poety).Napisany w okresie pogłębiającego się w Polsce systemurządów autorytarnych i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /1 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKA JÓZEF

  BAKA JÓZEF, ur. 18 III 1707 na Białorusi, zm. 2 V 1780w Warszawie, poeta, pisarz rei. późnego baroku; jezuita.Studiował w Akad. Wil., przez 6 lat uczył w szkołach jezuickich,nast. zajmował się gł. misjami dla ludu na Wileńszczyźniei Mińszczyźnie, m. in. ufundował misję w Błoniu podŚliżynem. Był...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /1 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAJKI NIEKTÓRE EZOPA w guście La Fontaine ile możności tłomaczone

  BAJKI NIEKTÓRE EZOPA w guście La Fontaine ile możnościtłomaczone, parafrazy S. Trembeckiego 8 bajek LaFontaine a: Jeleń przeglądający się, Wilk i baranek, Pielgrzymi osieł, Koń i wilk (od 1806 przedr. pt. Źrebiec i wilk), Panii dziewki, Lis kusy, Lew i mucha, Myszka, kot i kogut, ogł.w „Zabawach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /1 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAJKI I PRZYPOWIEŚCI

  BAJKI I PRZYPOWIEŚCI, cykl bajek I. Krasickiego, powst.od 1774-75 do 1778, wyd. w Warszawie 1779, obejmujący 106bajek, podzielonych na 4 cz., oraz wiersz dedykacyjny Dodzieci i Wstęp do bajek; w zachowanym autografie wcześniejszej,red. znajduje się ponadto 11 bajek nie włączonych doprwdr., ogł, po raz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /09.02.2012 Znaków /4 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAJKA LUDOWA,

  BAJKA LUDOWA, opowiadanie lud. , szerzone drogą przekazuustnego. Obejmuje kilka odmian, których cechą wspólną jestschematyzm motywów tematycznych, ograniczonych do powtarzalnychsytuacji ludzkich, konwencjonalna charakterystykapsychol. postaci, oparta na kontrastowych zestawieniach(bogaty - biedny, głupi -...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /09.02.2012 Znaków /11 478

  praca w formacie txt

Do góry