Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  BAROK

  BAROK, epoka literacka między odrodzeniem a —> oświeceniem,obejmująca w zasadzie XVII w., lecz także zjawiskaz końca w. XVI i 1 poł. XVIII. Termin stosowany też w historiisztuki i w historii kultury. W XIX-wiecznych syntezach historiiliteratury pol. epoki tej nie określano mianem b., lecz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /31 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARD POLSKI

  BARD POLSKI, poemat elegijny A.J. Czartoryskiego, powst.w I red. w Grodnie 1795, w drodze do Petersburga, rozsz. (o 120w.), nasycony refleksją płynącą z późniejszych doświadczeń,wygładzony wersyfikacyjnie i w tej wersji ogł. bezim. przezJ.U. Niemcewicza 1840 w t. 1 Skarbca histońi polskiej K.Sienkiewicza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /1 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARCZEWSKI WALENTY, pseud. Wiarosław

  BARCZEWSKI WALENTY, pseud. Wiarosław, ur. 10II1856w Jarotach (Olsztyńskie), zm. 28 V 1928 w Brąswałdzie (tamże),pisarz, publicysta, badacz piśmiennictwa i folkloru. Ksiądzkat., 1894-1928 proboszcz w Brąswałdzie na Warmii, czynnyw walce o polskość przed I wojną świat., po 1918 w akcjiplebiscytowej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /1 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARBARYZM, zapożyczenie

  BARBARYZM, zapożyczenie, wyraz, zwrot lub konstrukcjaskładniowa pochodzące z in. języka niż właściwy danej wypowiedzi.Przez kontrast z otoczeniem macierzystego językawypowiedzi b. zyskują szczególną wyrazistość stylistyczną.Rodzajem barbaryzacji, polegającym na silnym nasyceniuwyrazami i zwrotami...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARBARA RADZIWIŁŁÓWNA Tragedia w 5 aktach

  BARBARA RADZIWIŁŁÓWNA Tragedia w 5 aktach, tragediaA. Felińskiego, powst. w Wojutynie 1809-11, cyzelowanaw wyniku dyskusji nad krążącymi odpisami, prowadzonejw korespondencji i w warsz. salonach, gdzie była deklamowana(m.in. przez T. Mostowskiego); wyst. w Warszawie 27 II1817 (zaskakująca informacja F...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /2 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARĄCZ STANISŁAW

  BARĄCZ STANISŁAW, ur. 10 (13?) XI 1864 (1867?) weLwowie, zm. 18 II 1936 tamże, poeta, tłumacz. Ociemniały odszóstego roku życia, był słuchaczem nadzwyczajnym na wydz.filoz. Uniw. Lwowskiego. Czł. Czytelni Akad., gromadziłw swoim domu młodych poetów i krytyków lwow., jak S. i W.Brzozowscy, A. Mueller, B...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARĄCZ SADOK

  BARĄCZ SADOK (imię zakonne; imię chrzestne WINCENTYFERERIUSZ), ur. 29 IV 1814 w Stanisławowie, zm. 2 IV1892 w Podkamieniu, historyk i folklorysta; dominikanin.Z pochodzenia Ormianin (rodzina Barączów związana byłaz Polską od poł. XVII w.). Studiował filozofię i teologię naUniw. Lwow. 1831-35 oraz w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARAŃCZAK STANISŁAW

  BARAŃCZAK STANISŁAW, ur. 13 XI 1946 w Poznaniu,poeta, krytyk i teoretyk literatury, tłumacz. Po studiach polonist.na UAM rozpoczął pracę nauk.; 1967-71 czł. redakcjimiesięcznika pozn. „Nurt". W twórczości poet. ze zbiorówKorekta twarzy (1968), Jednym tchem (1970), Dziennik poranny(1972), Sztuczne...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /1 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARANOWICZ ŁAZARZ

  BARANOWICZ ŁAZARZ, ur. ok. 1595, zm. 1 IX 1693 w Czernihowie,poeta i polemista rusko-polski. Uczył się w pol.kolegiach jezuickich i kijowskiej szkole brackiej, gdzie nast.wykładał; 1650-58 rektor kolegium kijowsko-mohylańskiego;1657 przyjął święcenia, później biskup czernihowski. Zwolennikugody Ukrainy i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /1 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARANOWICZ JAN

  BARANOWICZ JAN, ur. 15 V 1906 w Borzęcinie (Krakowskiej,poeta, prozaik, tłumacz; zajmuje się też rzeźbiarstwem;'Pochodzi z rodziny chłopskiej. Działacz organizacji młodzieżywiejskiej „Wici" i „Znicz'' (pisał wówczas sztuki dla zespołówamatorskich), od 1931 na Śląsku pracował w OchotniczychDrużynach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /2 909

  praca w formacie txt

Do góry