Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  BARTOSZEWICZ KAZIMIERZ, pseud. Amelia, Feliks Lemnicki

  BARTOSZEWICZ KAZIMIERZ, pseud. Amelia, Feliks Lemnickii in., ur. 19 XI1852 w Warszawie, zm. 201 1930 w Krakowie,syn Juliana, satyryk, publicysta, historyk literatury, edytor.Studiował prawo i filozofię na UJ do 1877. Współpracowałz większością czasopism Królestwa i Galicji, ogłaszając humoreski,satyry...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /2 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTOSZEWICZ JULIAN

  BARTOSZEWICZ JULIAN, ur. 17 I 1821 w Białej Podl., zm.5 XI 1870 w Warszawie, ojciec Kazimierza, historyk, historykliteratury. Po studiach w Petersburgu 1838-42 (współred. —»Niezabudki) uczył do 1866 w szkołach warsz. (1847-49 w Końskich),1863-68 był kustoszem biblioteki Szkoły Gł., 1854-56współredagował...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /2 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTOSZEWICZ ADAM DOMINIK

  BARTOSZEWICZ ADAM DOMINIK, ur. 1838 w Poniemuniachpod Trokami, zm. 11 II 1886 we Lwowie, księgarz.Uczestnik powstania styczniowego, 1864 emigrował do Paryża.Przejął po J. Tokarzewiczu redakcję dwutygodnika socjalist.„Przyszłość" (Paryż - Genewa 1866). Od 1868 we Lwowie;założył 1869 czasopismo lit. —>...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /1 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTOŚ OTAKAR

  BARTOŚ OTAKAR, ur. 26 VIII 1928 w Lounach, czes. slawista,badacz literatury pol. i jej popularyzator. Studiował socjologięi filologię na Uniw. Karola w Pradze; od 1964 docent (pracahabilitacyjna z historii literatury pol.) i wykładowca literaturypol. na tymże uniw.; red. pisma „Slovansky prehled"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /1 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTKIEWICZ ZYGMUNT

  BARTKIEWICZ ZYGMUNT, ur. 21 X 1867 w Pabianicach,zm. 10 VI 1944 w Warszawie, nowelista, felietonista, reporter.Syn łódz. lekarza, powstańca z 1863, ukończył Wyższą SzkołęHandlową Kronenberga, studiował malarstwo w Monachiumi Paryżu. Debiutował 1898 felietonami w „Gońcu Łódz."i „Rozwoju", pierwszą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /2 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTELSKI LESŁAW MARIAN

  BARTELSKI LESŁAW MARIAN, ur. 8IX1920 w Warszawie,prozaik, poeta, krytyk lit. i publicysta. W czasie okupacji niem.uczestnik podziemnego życia kult. (związany z grupą mies.Sztuka i Naród"), studiował prawo na tajnym Uniw. ZiemZach. w Warszawie, brał udział w powstaniu warsz. w szeregachAK. Po wojnie pracował...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /2 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTELS ARTUR

  BARTELS ARTUR, ur. 13 X 1818 w Wilnie (?), zm. 23 XII 1885w Krakowie, piosenkarz, satyryk, rysownik amator. Był podobnonieślubnym synem jednego z Radziwiłłów; po 1863 przeniósłsię z Wilna do Warszawy; ok. 1875-78 mieszkał w Rydze,nast. W Krakowie. Rozgłos przyniosły B. piosenki (we własnymwykonaniu) i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTEK ZWYCIĘZCA

  BARTEK ZWYCIĘZCA, nowela H. Sienkiewicza, prwdr.w „Słowie" 1882, wyd. w t. 5 Pism Warszawa 1882. Przedstawiaucisk Polaków w Wielkopolsce, na przykładzie losówBartka Słowika, chłopa wcielonego do armii prus. czasu wojny1870, groteskowego bohatera spod Gravelotte, walczącegozawzięcie z Francuzami, ,,bo to...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARSZCZEWSKI STEFAN

  BARSZCZEWSKI STEFAN, ur. 21 VI1862 w Warszawie, zm.11 IX 1937 tamże, prozaik, dziennikarz. W 1886 wyjechał doLondynu, Paryża i Wiednia; 1887-1901 przebywał w StanachZjedn., biorąc udział w życiu emigracji pol., m. in. jakowydawca 1887-90 „Dziennika Chicagowskiego", red. 1890-97 tygodnika „Sokół'', organu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARSZCZEWSKI JAN

  BARSZCZEWSKI JAN, ur. 1790 w Morohach (Witebszczyzna),zm. 11 III 1851 wCudnowie (Wołyń), poeta pol.-białorus.,zbieracz folkloru, prozaik. Syn zagrodowego szlachcica, zbierałpo wsiach białorus. podania i pieśni lud., które obrabiałliteracko lub przetwarzał we własnych wierszach, gawędachi powiastkach:...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt

Do góry