Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  BENIOWSKI. Poema

  BENIOWSKI. Poema, poemat dygresyjny J. Słowackiego, nieukończ., złożony z 10 pisanych oktawą pieśni i licznych luźnychfragm.; powst. 1840-46, pieśń 1-5 wyd. w Lipsku 1841,pieśń 6-10 oraz większość fragm. (ogłaszanych od 1852)-wt. 2Pism pośmiertnych, Lwów 1866, całość w zrekonstruowanymprzez J...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /7 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEŚIĆ JULIJE

  BENEŚIĆ JULIJE, ur. 1 III 1883 w Iloku pod Osijekiem, zm.2ł XII 1957 w Zagrzebiu, chorw. krytyk, poeta i prozaik,kks?iograf, tłumacz literatury polskiej. Po studiach na uniw.w Wiedniu, Pradze, Krakowie (1903-04 i 1906-07) i Zagrzebiubył profesorem gimn., recenzentem teatr., sekretarzem Tow.Pisarzy Chorw.. i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /2 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKT POLAK

  BENEDYKT POLAK, zm. po 1252, podróżnik; franciszkanin,przebywał we Wrocławiu, nast. w Krakowie. Jako towarzyszJana de Piano Carpini (da Pian del Carpine), także franciszkanina,wziął udział w poselstwie od papieża Innocentego IV nadwór chana mongolskiego Kujuka (Gujuka), znajdujący sięw pobliżu Karakorum...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENE NATI

  BENE NATI. Powieść wiejska, powieść E. Orzeszkowej, wyd.jubil. (na 25-lecie pracy pisarki) ze wstępem P. Chmielowskiegoi ilustr. P. Stachiewicza, Kraków-Petersburg 1891. Pierwotniezamierzone tytuły: Na zagrodzie, Szlachcianka. Utwórprzedstawia dzieje szlachcianki zaściankowej, Salusi Osipowiczówny,którą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEMA PAMIĘCI ŻAŁOBNY RAPSOD

  BEMA PAMIĘCI ŻAŁOBNY RAPSOD (inc. „Czemu, Cieniu,odjeżdżasz"), wiersz C. Norwida, powst. jesienią 1851 kuuczczeniu rocznicy zgonu (10 XII 1850) gen. J. Bema, bohaterapowstania listopadowego, kontynuującego walkę „za wolnośćnaszą i waszą'' we Francji i Portugalii, w czasie Wiosny Ludów- w obronie Wiednia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /2 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEM ANTONI GUSTAW, pseud. Adam Niemir

  BEM ANTONI GUSTAW, pseud. Adam Niemir i in.,ur.4 VI1848 w Lipsku (Kieleckie), zm. 15 IV 1902 w Warszawie,historyk literatury, krytyk. W 1866-69 studiował na wydz.filol.-hist. Szkoły Gł., 1870 na ros. UW. Współpracownik pismpozytywist.: „Opiekuna Domowego", „Przeglądu Tyg.", nast.„Kraju" i „Prawdy". Od 1873...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /2 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEŁZA WŁADYSŁAW, pseud. Władysław Piast, Władysław Ostrowski, Nie wiem kto

  BEŁZA WŁADYSŁAW, pseud. Władysław Piast, WładysławOstrowski, Nie wiem kto, ur. 17 X 1847 w Warszawie, zm.29 I 1913 we Lwowie, brat Stanisława, poeta, dramaturg,publicysta, pisarz dla dzieci, działacz kulturalny. Studiowałliteraturę w Szkole Gł., współpracując w tym czasie z „PrzeglądemTygodniowym". W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEŁZA STANISŁAW

  BEŁZA STANISŁAW, pseud. Stanisław Piast, ur. 3 XI 1849w Warszawie, zm. 24 VIII 1929 tamże, brat Władysława,publicysta, podróżnik. Wychowanek Szkoły Gł. i ros. UW,z zawodu adwokat. Współpracownik prasy warsz. (m. in.„Wędrowca"), ogłaszał liczne relacje podróżnicze z krajóweur. i egzotycznych, m. in. z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEŁZA IGOR FIEDOROWICZ

  BEŁZA IGOR FIEDOROWICZ, ur. 8 II 1904 w Kielcach,radz. muzykolog, historyk kultury i literatury, kompozytor;wybitny znawca pol. kultury muz. i literackiej. Pochodzi z rodzinypol., 1925 ukończył konserwatorium w Kijowie (wydziałteorii i kompozycji), nast. uprawiał pedagogikę i krytykę muz.;prof...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /10.02.2012 Znaków /1 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEŁCIKOWSKI ADAM,

  BEŁCIKOWSKI ADAM, ur. 24 XII 1839 w Krakowie, zm.12 I 1909 tamże, dramaturg, powieściopisarz, poeta, historykliteratury. Studiował na UJ (doktorat 1865). W 1866-67 wykładałw warsz. Szkole Gł.; 1870 habilitował się na UJ, nie mającjednak widoków na katedrę, został 1876 urzędnikiem BJ.Wykładał też...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /10.02.2012 Znaków /2 049

  praca w formacie txt

Do góry