Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  BERNATOWICZ FELIKS

  BERNATOWICZ FELIKS, ur. 18 V 1786 w Kownie, zm. 7 lub5 IX 1836 w Łomży, powieściopisarz. Absolwent Liceum Krzemienieckiego, do powstania listopadowego przebywał nadworze Czartoryskich w Sieniawie, a po śmierci Adama Kazimierza,którego był zaufanym sekretarzem, w Puławach; podkoniec życia popadł w obłęd...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERNACKI LUDWIK

  BERNACKI LUDWIK, ur. 12 VI 1882 w Jaworowie, zm. 19 IX1939 we Lwowie, historyk literatury i teatru, bibliograf i bibliofil.Wychowanek Uniw. Lwow., od 1906 pracował w —> Ossolineum,1918-39 jako dyrektor. Pomnożył i unowocześnił zbiorybibliot. Zakładu, gł. w dziedzinie piśmiennictwa humanist.,zwł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /2 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERKAN WŁADYSŁAW

  BERKAN WŁADYSŁAW, ur. 1859 we wsi Sampławie (podLubawą na Pomorzu), zm. 1941 w Zakopanem, autor pamiętnika,mistrz krawiecki. Syn wiejskiego szewca, ukończył prus.szkołę wiejską. Po wyuczeniu się zawodu osiadł w Berlinie,gdzie założył słynny magazyn krawiecki. Anegdotycznegocharakteru nabierały jego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERGER KAROL

  BERGER KAROL, ur. 3 V 1894 w Łazach, zm. 30 VII 1953w Rybniku, dramatopisarz śląski. Związany z Zaolziem, bylnauczycielem w Morawskiej Ostrawie, Frysztacie i Cieszynieczes. (od 1929 dyr. szkoły Macierzy Szkolnej). Poświęcił sięamatorskiemu ruchowi teatr, jako reż., aktor i autor sztuko różnym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERG NIKOŁAJ WASILIEWICZ

  BERG NIKOŁAJ WASILIEWICZ, ur. 24 III (5 IV) 1823w Moskwie, zm. 16 (28) VI 1884 w Warszawie, ros. poetai publicysta, tłumacz poezji polskiej. Po przerwaniu studiówuniw. w Moskwie ogłaszał wiersze i współpracował z czas.„Moskwitianin". Jako tłumacz wziął udział w działaniachwojennych w Sewastopolu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEREZA HENRYK

  BEREZA HENRYK, ur. 28 X 1926 w Miedniewicach podSkierniewicami, krytyk literacki. W czasie okupacji niem.żołnierz AK, po wojnie studiował filologię pol. na UW. Od 1951związany z mies. „Twórczość", publikuje również w „TygodnikuKulturalnym.". Zajmuje się współcz. prozą pol., poszukującw niej gł. wyrazu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERESKA HENRYK

  BERESKA HENRYK, ur. 17 V 1926 w Katowicach, poeta,tłumacz literatury pol. na niemiecki (NRD). Ukończył studiafilologii pol., germańskiej i słow. na Uniw. im. Humboldtaw Berlinie. Tłumaczy gł. prozę, m.in. J.I. Kraszewskiego Pamiętnikipanicza (1955), Z. Nałkowskiej Medaliony (1956), L.Kruczkowskiego Pawie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERENT WACŁAW

  BERENT WACŁAW, ur. 28 IX 1873 w Warszawie, zm. 20 XI1940 tamże, powieściopisarz, eseista, tłumacz. Pochodziłz mieszcz. rodziny warszawskiej. Od 1890 studiował naukiprzyr. w Monachium, gdzie wszedł w artyst.-lit. środowiskoniem. i polskie. Doktoryzował się 1895 w Zurychu, w zakresieichtiologii. W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /5 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENTKOWSKI FELIKS

  BENTKOWSKI FELIKS,ur. 27 V 1781 w Lubartowie, zm. 23VIII 1852 w Warszawie, historyk literatury. Studiował 1802-03na uniw. w Halle, gdzie był też lektorem języka i literaturypol.; 1803-16 nauczyciel Liceum warsz. (od 1807 m. in. literaturypol., od 1811 kierownik biblioteki), był 1817-32 prof.historii powsz. UW...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENISŁAWSKA KONSTANCJA

  BENISŁAWSKA KONSTANCJA, z RYKÓW, ur. 6 I 1747,zm. 8 XI 1806, poetka. Zamożna szlachcianka z Inflant, wydała1776 „za naleganiem przyjaciół" zbiór poezji Pieśni sobieśpiewane, obejmujący dwa cykle liryków medytacyjnych, natemat Modlitwy Pańskiej i Pozdrowienia anielskiego, orazcykl poet. modlitw. Wyłącznie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /905

  praca w formacie txt

Do góry