Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA KLASYKI POLSKIEJ I OBCEJ

  BIBLIOTEKA KLASYKI POLSKIEJ I OBCEJ, masowa seriawyd. od 1971 przez PIW, Czytelnik i WL, udostępniającapodstawowy kanon dzieł klasyki rodzimej i obcej, w opracowaniuuwzględniającym ustalenia najnowszych wydań naukowych.Seria, uzupełniana antologiami poezji, dramatówi opowiadań, ma się zamknąć liczbą ok...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA (BJ)

  BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA (BJ), jedna z najstarszychi największych bibliotek pol., z siedzibą w Krakowie. Powst.1364, wraz z Akad. Krakowską (—> Uniwersytet Jagielloński).Początkowo istniały odrębne księgozbiory przy kolegiachi bursach akademickich, częściowo scalone w bibl. CollegiumMaius, traktowaną...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /3 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA DZIEŁ WYBOROWYCH (BDW)

  BIBLIOTEKA DZIEŁ WYBOROWYCH (BDW), seria wydawn.literatury pol. i obcej, wyd. w Warszawie od 1897 do ok. 1928,zainicjowana przez F.J. Granowskiego i S. Sikorskiego, 1899prowadzona przez Granowskiego, 1900-04 przez A.T. Jezierskiegoi J. Gadomskiego, który nast. objął redakcję i wydawnictwo,-po jego śmierci 1906...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA ANALIZ LITERACKICH (BAL)

  BIBLIOTEKA ANALIZ LITERACKICH (BAL), seria wyd.A Warszawie przez Wydawnictwa Szkolne i Pedag. (poprzednioPZWS), powst. 1959; przeznaczona dla uczniów, z założeniem,że korzystaniem z niej będzie kierował nauczyciel.Ilustr. tomiki, oprac, przez znawców przedmiotu, poświęconesą utworom należącym do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIE POLSKIE

  BIBLIE POLSKIE. O najstarszych przekładach Biblii na językpol. posiadamy częściowo wiadomości pewne, częściowo dającesię odtworzyć hipotetycznie. W XV w. dokonano przekładudla królowej Zofii, ostatniej żony Władysława Jagiełły;rkps tego zabytku (zdefektowanego) przechowywany był aż doII wojny...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /10 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA CYGAŃSKA i inne wiersze

  BIBLIA CYGAŃSKA i inne wiersze, zbiór liryków J. Tuwima,wyd. w Warszawie 1933. Zbiór ten był po Rzeczy czarnoleskiej(1929), tomie, którego dominantę stanowiło nawiązanie dotradycji klas., pierwszym wyraźniejszym zwrotem poety w kierunkuirracjonalnej i tajemniczej „alchemii słowa'', przy czymmanifest tego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁYSTOK i literatura

  BIAŁYSTOK, miasto woj., nad Białą. Początkami sięga XV w.przełomie XVI i XVII w. wpływy braci pol.; dzisiejszeprzedmieście B., Dojlidy, było w l. trzydziestych XVII w.rezydencją S. Przypkowskiego, później przebywał tu Z. Morsztyn Po wojnach szwedzkich B., należący do starostwatykocińskiego, stanowił...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /4 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁOSZEWSKI MIRON

  BIAŁOSZEWSKI MIRON, ur. 30 VI 1922 w Warszawie, zm.17 VI1983 tamże, prozaik, dramatopisarz. Do szkół uczęszczałw Warszawie, przez rok studiował polonistykę na tajnymUW. Powstanie 1944 przebył w stolicy, po jego upadku zostałwywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Po powrociepracował początkowo jako...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /6 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁORUSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

  Pionierską rolę w zbieraniu białorus. pieśnilud. odegrał Z. Dołęga Chodakowski i młodzież wil. skupionaw Tow. Filomatów. Dzięki niej folklor białorus. stał się jednymz kamieni węgielnych pol. romantyzmu. Mickiewicz, J. Czeczot(napisał 29 oryginalnych wierszy białorus.), T. Zan, A. E.Odyniec, znali...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /9 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁOPIOTROWICZOWA KUNEGUNDA, z GIEDROYCIÓW

  BIAŁOPIOTROWICZOWA KUNEGUNDA, z GIEDROYCIÓWur. 1 II 1793 w Bobcinie (Witebszczyzna), zm. 24 IV 1883 w Radzikowie pod Warszawą, siostra Ł. Rautenstrauchowej, pamiętnikarka.Córka gen. Romualda G., zaprzyjaźnionegoz Józefiną de Beauharnais, 1812-14 przebywała na jejdworze; od 1831 w Paryżu, zajmowała się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /793

  praca w formacie txt

Do góry