Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA PISARZY REFORMACYJNYCH

  BIBLIOTEKA PISARZY REFORMACYJNYCH, seria wydawn.Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, wyd. w Warszawieprzez PWN od 1958, pod red. Z. Ogonowskiego, L. Szczuckiegoi J. Tazbira, zawierająca wznowienia i wydaniaz rkpsów pism ważnych dla dziejów pol. myśli reformacyjnej,a więc traktatów teol., polemik...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA PISARZY POLSKICH, seria wydawn

  BIBLIOTEKA PISARZY POLSKICH, seria wydawn. dzieł pisarzyXIX w. (zwł. W. Emigracji), wyd. w Lipsku 1860-86 przezfirmę F. A. Brockhaus, zainicjowana i red. przez kierownika jejdziału słow., E.Ł. Kasprowicza (ostatnie 21. wydał we własnejksięgarni). W 81 t. objęła dzieła Mickiewicza (t. 1-6 1862-69 i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA PISARZÓW POLSKICH (BPP)

  BIBLIOTEKA PISARZÓW POLSKICH (BPP): 1) Seria wydawn.dzieł dawnej literatury pol., podjęta przez AU w Krakowie1889 i kontynuowana przez PAU do 1950; objęła 91 tomówdruk. w formacie 8". Oparta na projekcie W. Wisłockiego,zgłoszonym na Zjeździe im. Kochanowskiego 1884 i tamżepopartym przez R. Piłata...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /4 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA PAMIĘTNIKÓW POLSKICH I OBCYCH

  BIBLIOTEKA PAMIĘTNIKÓW POLSKICH I OBCYCH, seriawyd. w Warszawie przez PIW od 1955, pod red. W. Zawadzkiego(do 1978). Obejmuje dawne pamiętniki pol., w zasadzie doI wojny świat, (prwdrki, pierwsze wyd. z rkpsu i przedruki)i obce, prezentujące prócz dokumentalnych także wartościczytelnicze (również zbiór, tomy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA NARODOWA (BN), seria wydawn.

  BIBLIOTEKA NARODOWA (BN), seria wydawn., powst. 1919w Krakowie, dla udostępnienia czytelnikowi „wzorowych wydańnajcelniejszych utworów literatury pol. i obcej"; podzielonana 2 serie (I - literatura pol., II - literatura powsz.) objąćmała wybitne dzieła piśmiennictwa w opracowaniach filol.,opatrzone...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /2 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA NARODOWA

  BIBLIOTEKA NARODOWA, centralna biblioteka państw,,z siedzibą w Warszawie; organizowana od 1919, powołana24 II 1928, otwarta 1930, nawiązuje do tradycji sięgającej poł.XVIII w. (-» Biblioteka Załuskich). Podstawą jej były repatriowanezbiory rapperswilskie (-» Muzeum Narodowe Pol. w Rapperswilu)i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /5 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA MRÓWKI

  BIBLIOTEKA MRÓWKI, seria wydawn., zainicjowana przezA.D, Bartoszewicza, wyd. we Lwowie 1869-99, początkowoprzy red. czasopisma lit. —» „Mrówka", nast. kontynuowanaw —» Księgarni Polskiej. Jedno z pierwszych w Polsce wydawnictwpopularnych, mające umożliwić nabywanie po umiarkowanejcenie pojedynczych dzieł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA LUDOWA POLSKA

  BIBLIOTEKA LUDOWA POLSKA, seria wydawn., ukazującasię 1866-71 w Paryżu, w Księgarni Luksemburskiej, zainicjowanaprzez W. Mickiewicza. Objęła 69 tomików (wg numeracji68 - dwa pod tym samym nrem) o małym formacie 32°,o przeciętnej objętości ok. 4 arkuszy; drukowana była w 3wariantach: napapięrze zwykłym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA LITERATURY XXX-LECIA

  BIBLIOTEKA LITERATURY XXX-LECIA, jubileuszowa międzywydawn.seria wznowień, wyd. po 1972, prezentującanajwybitniejsze utwory i gł. nurty tematyczne w powojennejliteraturze polskiej; objęła ok. 100 tyt.: powieści, wyborówpoezji, dramatów i opowiadań, eseistyki oraz antologie: poezji,opowiadań, reportażu i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA KIESZONKOWA KLASYKÓW POLSKICH

  BIBLIOTEKA KIESZONKOWA KLASYKÓW POLSKICH, seriawydawn. dzieł XVI-XVIII/XIX w., wyd. w Lipsku 1835-40i 1853 przez J.N. Bobrowicza w firmie Breitkopf und Hartel (t.38-40 we własnej Księgarni Zagr. 1853). W 401. niewielkiegoformatu objęła dzieła J. Kochanowskiego, S. Klonowica, E.Drużbackiej, I. Krasickiego, S...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /707

  praca w formacie txt

Do góry