Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA POLSKA w Paryżu

  BIBLIOTEKA POLSKA w Paryżu, najstarsza i najbogatszabiblioteka pol. poza granicami kraju. Powstała 1838 pod auspicjamiTow. Literackiego, późniejszego —> Towarzystwa Hist.-Lit., pod którego zarządem pozostawała do 1893; do organizatorównależeli J. U. Niemcewicz, A. J. Czartoryski, K. Sienkiewicz- kierownik...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /2 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA POLSKA. Pamiętnik umiejętnościom, historii, literaturze i rzeczom krajowym poświęcony

  BIBLIOTEKA POLSKA. Pamiętnik umiejętnościom, historii,literaturze i rzeczom krajowym poświęcony, czasopismonauk.-lit., wyd. w Warszawie (2 razy na miesiąc) i red. przezF.S. Dmochowskiego 1825-26 (IV kwartał 1826 druk. 1827).Wzorowana na genewskiej ,,Bibliotheąue universelle", B.P.obejmowała różne...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA POLSKA. Instytut Wydawniczy „B.P."

  BIBLIOTEKA POLSKA. Instytut Wydawniczy „B.P.", wydawnictwozał. 1920 w Warszawie przez W. Kościelskiego jakospółka akcyjna, m. in. z udziałem W. Berenta i L. Staffa.Współpracując ściśle ze środowiskiem nauk. i lit. (we władzachB.P. działali m. in. J. Kasprowicz, T. Pini, A. Guttry),wyspecjalizowało się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA POLSKA

  BIBLIOTEKA POLSKA, seria wydawn. zainicjowana we Lwowie1886 przez W. Gubrynowicza, przy współpracy red. m. in.A. Małeckiego, objęła ok. 50 t, literatury pol., w tym przedewszystkim pierwsze na ziemiach pol. nie okrojone wydaniezbiór. Dzieł A. Mickiewicza w 91., J. Słowackiego Pisma w 7 t.i Listy w 2 t. (w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA POLSKA

  BIBLIOTEKA POLSKA, seria wydawn. klasyków dawnej literatury,gł. staropol., wyd. 1855-62 w Sanoku (do 1856), Przemyślu(1857), a nast. w Krakowie, przez K.J. Turowskiego, odpoŁ 1860 przez W.M. Kirchmayera; objęła ponad 100 tys. w 380zeszytach (5 seriach). Popularna, daleka od poprawności edy-torskiej, druk...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA «POLONISTYKI»

  BIBLIOTEKA «POLONISTYKI», seria wyd. przez WydawnictwaSzkolne i Pedag. (poprzednio PZWS), powst. 1957 z inicjatywydwumies. —» „Polonistyka", wyd. pod kierunkiem J. Z.Jakubowskiego (red. do 1975). Przeznaczona dla nauczycieli - polonistów, obejmuje monogr. opracowania sylwetek wybitnychpisarzy pol. i - w niewielkiej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA POEZJI I PROZY

  BIBLIOTEKA POEZJI I PROZY, seria wyd. w Warszawie przezPIW, powst. 1959, obejmuje dzieła klasyków literatury pol.i obcej w nowych opracowaniach. Poszczególne tomy, zaopatrzonew obszerne rozprawy wstępne, gruntowne komentarze,noty i informacje bibliogr., wyróżniają się często wysokimpoziomem opracowania...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA POETÓW

  BIBLIOTEKA POETÓW, seria wyd. w Warszawie od 1967przez LSW, prowadzona przy współudziale Klubu PoezjiZSMP (poprzednio ZSMW) i redakcji „Nowej Wsi", powst.z inicjatywy J.Z. Jakubowskiego (przew. rady red. do 1975,nast. J. Ozga-Michalski). Przynosi co roku 12 tomików w małymformacie, zawierających wybrane utwory...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA PISARZY ŚLĄSKICH

  BIBLIOTEKA PISARZY ŚLĄSKICH, seria wyd w Katowicach1936-39 przez Instytut ŚL, z inicjatywy i pod red. W. Ogrodzińskiego,wznow, tamże 1946-48. Ponownie ukazuje się od 1962,podzielona na Serię A (Starośląską), pod red. S. Rosponda,wyd. przez Instytut Śl. w Opolu i Śl. Instytut Nauk. w Katowicachna wzór...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA POETÓW

  BIBLIOTEKA POETÓW, seria wyd. w Warszawie od 1955przez PIW, popularnie zw. „celofanową", obejmuje wybitnezjawiska w poezji - gł. lirycznej - pol. i obcej, dawnej i współczesnej,w wyborze i z eseistycznymi wstępami pisarzy lubbadaczy literatury. Do 1980 ukazało się 77 pozycji prezentującychtwórczość poetów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 021

  praca w formacie txt

Do góry