Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  BIEDER EDMUND, pseud. Nygi, Stanisław Berdyszyński

  BIEDER EDMUND, pseud. Nygi, Stanisław Berdyszyński,ur. 1877 w Jordanowie, zm. 23 V 1937 w Krakowie, poeta,publicysta. Studiował na wydz. filol. UJ. Ok. 1906 uczyłw gimnazjum w Bochni, nast. w Tarnowie. Podczas I wojnyświat, walczył w Legionach. W czasopismach i jednodniówkachzamieszczał wiersze o tematyce...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /11.02.2012 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIECZ i literatura

  BIECZ, miasto w woj. krośnieńskim, nad Ropą. Powstał prawdop.jako gród warowny na przełomie XI i XII w.; wzmiankio B. pojawiają się w XIII w., później u Długosza i M. Bielskiego.Miasto rozwinęło się za czasów Kazimierza W., okres jegoświetności trwał do XVIII w.; uwiecznione w książce A...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /11.02.2012 Znaków /2 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTHECA FRATRUM POLONORUM

  BIBLIOTHECA FRATRUM POLONORUM, zbiorowa edycjadzieł najwybitniejszych teologów i filozofów ariańskich, druk.w Amsterdamie 1668-69, prawdop. w oficynie F. Kuypera(Cuperusa), z fikcyjną datą i miejscem wyd., gł. dzięki staraniomA. Wiszowatego. B.F.P. objęła ogółem 101. (ostatni ukazałsię 1692); weszły do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /11.02.2012 Znaków /1 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKI

  BIBLIOTEKI, instytucje społ.-kult. o charaterze oświat, lubnauk., gromadzące i zabezpieczające w celach arch. orazudostępniające dokumenty tekstowe (książki, czas., rkpsy,druki ulotne) Oraz zapisy obrazu i dźwięku (ryciny, fotografie,mapy, nuty, nagrania dźwiękowe i in.). Charakter i funkcje...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /11.02.2012 Znaków /10 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA ZAPOMNIANYCH POETÓW I PROZAIKÓW POLSKICH XVI-XVIII WIEKU (BZPiP)

  BIBLIOTEKA ZAPOMNIANYCH POETÓW I PROZAIKÓWPOLSKICH XVI-XVIII WIEKU (BZPiP), seria wydawn. literaturystaropol., zainicjowana 1885 przez T. Wierzbowskiego,przeznaczona dla specjalistów, wychodziła pod patronatem JTHKasy im. Mianowskiego w Warszawie. Do 1906, pod red.Wierzbowskiego, BZPiP objęła 25 zeszytów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /11.02.2012 Znaków /1 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BiBLIOTEKA ZAŁUSKICH, Biblioteka Rzeczypospolitej Załuskich zwana

  BiBLIOTEKA ZAŁUSKICH, Biblioteka Rzeczypospolitej Załuskichzwana, pierwsza polska i jedna z najwcześniejszych naświecie biblioteka publ., utworzona z połączonych zbiorówbraci Andrzeja Stanisława (1695-1758) i Józefa Andrzeja Załuskich.Pierwszy z nich, kanclerz kor., następnie biskup krak.,był inicjatorem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /11.02.2012 Znaków /1 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA WARSZAWSKA. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi

  BIBLIOTEKA WARSZAWSKA. Pismo poświęcone naukom,sztukom i przemysłowi, miesięcznik nauk.-lit., wyd. w Warszawie1841-1914, red. przez zespół; założycielami byli m. in.M. Baliński, L. Łubieński, L. Potocki, A. Szabrański, A. Tyszyński,K.W. Wójcicki, gł. redaktorami Szabrański (1841-42),Wójcicki (1843—44...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /11.02.2012 Znaków /5 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA STUDIÓW LITERACKICH

  BIBLIOTEKA STUDIÓW LITERACKICH, seria wydawn. WLi PIW, wyd. od 1959 pod red. H. Markiewicza. Obejmujestudia, rozprawy, szkice z zakresu historii literatury, teoriiliteratury i krytyki lit., wyd. w retrospektywnych wyborach(niekiedy 2-, 3-tomowych), gromadzących rozproszony dorobekwybitnych badaczy dawnych i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA POWSZECHNA

  BIBLIOTEKA POWSZECHNA, pierwsza w Polsce międzywydawn.tania seria masowa, wyd. 1959-67; prezentowała wybraneutwory z zakresu pol. i obcej literatury pięknej (80% całościserii), społ.-polit. i popularnonaukowej. Przeznaczona dlanajszerszego kręgu czytelniczego, wyróżniała się starannąoprawą graficzną i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA PUBLICZNA M.ST. WARSZAWY

  BIBLIOTEKA PUBLICZNA M.ST. WARSZAWY, powst. 1907z inicjatywy społ. (powołana przez Tow. B.P.). Do jej inicjatorównależeli m. in. S. Dickstein, S. Michalski, L. Krzywicki, S.Krzemiński, W. Smoleński, S. Żeromski. Początkowo przejęłaksięgozbiór Czytelni Nauk. (istniejącej od 1890). Rozbudowałazbiory gł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /2 337

  praca w formacie txt

Do góry