Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  BILLEWICZ TEODOR

  BILLEWICZ TEODOR, żył w 2 pol. XVII w., pamiętnikarz.Wychowanek Akad. Wil., gdzie studiował filozofię, ziemianin,sędzia ziemski na Żmudzi. Autor diariusza z podróży poEuropie, odbytej 1677-78zM.K. Radziwiłłem i jego żoną Katarzyną,siostrą króla Jana III: cz. 1 pt. Diariusz peregrynacjejniemieckiej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIEŻANOWSKI STANISŁAW JÓZEF

  BIEŻANOWSKI STANISŁAW JÓZEF, ur. 1628 we Lwowie,zm. 10 XI 1693 w Krakowie, poeta i historyk. Mieszczanin,studia wyższe odbył w Akad. Krak. od ok. 1643 do 1655. W 1665powołany do Kolegium Mniejszego; z powodu kalectwa (od1650 niewidomy) zwolniony od wykładów, został wierszopisemurzędowym Akademii i jej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIESIADA LITERACKA

  BIESIADA LITERACKA, ilustr. tygodnik lit.-społ. i polit. (do1882 dwutygodnik), wyd. w Warszawie 1876-1917 (1906-08pt. „Lechita"). W 1876-81 wydawcą i red. odpowiedzialnymbył G. Unger, redaktorem W. J. Maleszewski (Sęp), założycielpisma, który odkupił je i prowadził do 1906; 1906-17 redaktorembył M...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /1 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIERZYŃSKI MIECZYSŁAW, pseud. Mieczysław Czerneda

  BIERZYŃSKI MIECZYSŁAW, pseud. Mieczysław Czerneda,ur. 1857 w Kielcach, zm. 9 lub 10 XII 1889 tamże, nowelista.Studiował prawo na UW; od 1884 prowadził kancelarię adwokackąw Kielcach. Był czł. redakcji „Wędrowca' 1878i „Kuriera Warsz." 1881, -» „Nowin" ok. 1882-83 i „GazetyPolskiej". Twórczość B...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIERNAT Z LUBLINA

  BIERNAT Z LUBLINA, ur. w 2 poł. XV w., zm. po 1529,poeta-tłumacz, Pochodził z mieszcz. rodziny plebejskiej, byłwykształconym księdzem; nie wiadomo gdzie studiował i kiedyotrzymał święcenia. Od osiemnastego roku życia przebywałna dworach magnackich i w zamożnych domach mieszcz.pełniąc funkcje...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /11.02.2012 Znaków /1 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIERNACKI MIKOŁAJ, pseud. Rodoć

  BIERNACKI MIKOŁAJ, pseud. Rodoć, ur. 6 VI 1836 we wsiCyganówka Zieleniecka pod Kamieńcem Podol. zm. 31 VIII1901 we Lwowie, poeta, satyryk, tłumacz. Po ukończeniuInstytutuu Szlach. w Warszawie był do 1863 urzędnikiem Ko-misji Spraw Wewn., a nast. gospodarował w swoim majątkuw Siedleckiem. W 1874 przeniósł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /11.02.2012 Znaków /2 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIERKOW PAWEŁ NAUMOWICZ

  BIERKOW PAWEŁ NAUMOWICZ, ur. 2 (14) XII 1896w Akermanie (obecnie Białogród nad Dniestrem), zm. 9 VIII19699 w Leningradzie, ros. historyk literatury; zajmował sięrówniez tematyką polonist., szczególnie powiązaniami rosyjsko-polskimi. Studiował filologię klas. i ros. w Odessie i Wied-niu.  Prof. uniw. w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /11.02.2012 Znaków /994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIEŃKOWSKI ZBIGNIEW

  BIEŃKOWSKI ZBIGNIEW, ur. 31 VIII 1913 w Warszawie,poeta, krytyk lit., tłumacz. Studiował 1932-39 na UW prawoi filologię rom., nast. w Paryżu. W okresie okupacji przebywałw Warszawie i działał w podziemiu kult., 1945-46 był sekretarzemred. „Odrodzenia", nast. wicedyr. Muzeum Nar. Pol.w Rapperswilu i red...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /11.02.2012 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIENIASZ JOZEF

  BIENIASZ JOZEF, ur. 18 Ul 1892 w Podzwier/.yńcu (Rzeszowskie),zm. 2 VIII 1961 w Krakowie, powieściopisarz, autorutworów dla dzieci i młodzieży. Pochodził z rodziny chłopskiej.Podczas I wojny świat, w armii austr.; 1918-26 studiowałna UJ i na UJK. Podczas okupacji niem. czynny w ruchu oporuna...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /11.02.2012 Znaków /1 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIEŁOBOCKI ANDRIEJ CHRISTOFOROWICZ, pierwotnie Białobocki Jan

  BIEŁOBOCKI ANDRIEJ CHRISTOFOROWICZ, pierwotnieBiałobocki Jan, ur. ok. 1650, zm. po 1700 w Moskwie (?),ros. poeta i tłumacz, urodzony i wychowany w Polsce, studiowałw Hiszpanii (Valladolid), znał też Rzym, Francję, Brandenburgię.Kolejno był w Słucku, Toruniu, ponownie w Słucku,Mohylewie i Smoleńsku...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /11.02.2012 Znaków /1 082

  praca w formacie txt

Do góry