Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  BOJAN, noworocznik

  BOJAN, noworocznik, wyd. w Wilnie 1838 przez A. Pieńkiewicza(jako cz. 1, dalsze nie ukazały się). Zgodnie z tytułem (imięlegendarnego wieszcza rus. w Słowie o wyprawie Igora) stanowiwyraz zainteresowań folklorem i tradycją hist. Ukrainy:przeważają przekł., przeróbki i naśladowania ukr. poezji lud.(m...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOHOMOLEC FRANCISZEK

  BOHOMOLEC FRANCISZEK, ur. 29 I 1720 na Białorusi, zm.24 IV 1784 w Warszawie, komediopisarz, publicysta, poeta,wydawca. Jezuita 1737-73, po studiach 1747-49 w Rzymienauczyciel retoryki w szkołach zakonnych (1751-62 w Warszawie),opracował i wydał ćwiczenia uczniów (—> szkolna poezja)w zbiorkach Zabawki poetyckie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /3 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOHATER LITERACKI

  BOHATER LITERACKI, termin określający postać ludzkąwplecioną w system zdarzeń utworu fabularnego, traktowanąjako wzorzec reprezentatywny dla epoki i współcz. sposobumyślenia i działania; w tragedii klasycyst. postać o cechachheroicznych. B. l. rozpatruje się pod względem roli w konstrukcjiutworu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /4 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGUSZEWSKA HELENA, z RADLIŃSKICH

  BOGUSZEWSKA HELENA, z RADLIŃSKICH, ur. 18 X 1883 w Warszawie, zm. 11 XI 1978, tamże, powieściopisarka,działaczka społeczna. Córka wybitnego orientaiisty i religioznawcyL Radlińskiego, żona J. Kornackiego. Studiowała nawydz. przyr. UJ. Opracowywała podręczniki przyr. dla szkół.Działała w Pol. Komitecie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /3 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGUSŁAWSKI WOJCIECH

  BOGUSŁAWSKI WOJCIECH, ur. 9 IV 1757 w Glinnie podPoznaniem, zm. 23 VII 1829 w Warszawie, aktor, reżyser, dyr.teatru, dramatopisarz. Pochodził z drobnej szlachty; po zdobyciuśredniego wykształcenia (m. in. w Krakowie 1770-73)służył w gwardii pieszej litew.; opuścił służbę wojsk, (wrandze podchorążego)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /6 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGUSŁAWSKI STANISŁAW

  BOGUSŁAWSKI STANISŁAW, ur. 28 XII 1804 w Warszawie,zm. 10 VI 1870 tamże, syn Wojciecha, ojciec Władysława,komediopisarz. Oficer wojska pol. 1827-32, po jego likwidacjizostał 1833 aktorem sceny warsz., na której już 1829 debiutowałjako autor. Cieszące się dużym powodzeniem komedie B.(Komedie oryginalne t...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /1 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGUSŁAWSKI WŁADYSŁAW

  BOGUSŁAWSKI WŁADYSŁAW, ur. 9 II 1838 w Warszawie,'zm. 18 VIII 1909 tamże, syn Stanisława, wnuk Wojciecha,krytyk lit., muz. i teatr., nowelista, tłumacz. W 1858-61 studiowałprawo w Moskwie i Petersburgu oraz w warsz. Szkole Gł.,nast. w Paryżu muzykę, w Heidelbergu - filozofię i literaturę.Podczas...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /2 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGURODZICA

  BOGURODZICA, średniowieczna pol. pieśń religijna, zachowanaw różnych odpisach rękopiśmiennych z XV i 1 poł. XVIw.; najdawniejszy tekst, tzw. krakowski I, pochodzi z 1407 (wrkpsach po 1408 występuje forma: Bogarodzica); druk. w tzw.Statucie Łaskiego (Kr. 1506), jest najstarszym drukowanympol. tekstem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /3 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGUCKI JÓZEF SYMEON

  BOGUCKI JÓZEF SYMEON, ur. 1816, zm. 23 IV 1855w Warszawie, powieściopisarz, felietonista. Danych biogr.brak. Pisał powieści sensacyjno-obyczajowe (Zalotna, czyliJeden rok tajemnicy 1838, Klementyna, czyli Zycie sieroty t.1-6 1846, Kapitaliści t. 1-4 1851) pod wpływem poczytnychwspółcz. pisarzy franc., P. de...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /1 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGUNKA NA GOPLE

  BOGUNKA NA GOPLE, utwór R. Berwińskiego, powst. 1838-39, prwdr. w t. 1 Powieści wielkopolskich, Wrocław 1840,dedykowany „przyjaciołom i braci pokrewnej w nadziejach ".Stanowi próbę częśc. rekonstrukcji zaginionej wg słowianofilówliteratury dawnych Słowian. W różnorodnych gatunkowo- od liryku przez...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /1 456

  praca w formacie txt

Do góry