Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  BRANSOLETKA. Legenda dziewiętnastego wieku

  BRANSOLETKA. Legenda dziewiętnastego wieku, nowela C.Norwida, poprzedzona wierszem Do A. Z[aleskiego], Dedykacja,powst. 1858, prwdr. w Poezjach, Lipsk 1863. Nawiązuje dochrześc. motywu sakramentów, misternie wprowadzonychw tok ironicznej narracji i nadających szkicowo zarysowanejanegdocie głębszy moralny...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRANIEWO i literatura

  BRANIEWO, miasto w woj. elbląskim, nad Pasłęką. Prawamiejskie 1254. W 1243-ok. 1278 stolica biskupstwa warm., do1370 siedziba biskupów, ważny ośrodek handlu i port morski;w poł. XIV w. B. było czł. Hanzy, od 1440 należało do Zw.Pruskiego, 1466-1772 wraz z. Warmią-do Polski. Sprowadzeniprzez S. Hozjusza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /2 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRANDYS MARIAN

  BRANDYS MARIAN, ur. 25 I 1912 w Wiesbaden, brat Kazimierza,publicysta, pisarz historyczny. Po studiach prawno-ekonomicznych na UW pracował m. in. w warsz. sądach.W 1939 uczestnik wojny obronnej, wzięty do niewoli, dopocz. 1945 przebywał w niem. oflagach (gł. w Woldenbergu),nast. był korespondentem wojennym w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /2 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRANDYS KAZIMIERZ

  BRANDYS KAZIMIERZ, ur. 27 X1916 w Łodzi, brat Mariana,prozaik. Podczas studiów prawn. na. UW (1934-38) działałw ZNMS; 1939-45 przebywał w Warszawie, po wojnie pocz.w Krakowie, 1946-49 w Łodzi, nast. powrócił do Warszawy;1945-50 współred. „Kuźnicy", 1950-52 i 1956-60 „NowejKultury", 1970/71 prowadził cykl...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /4 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRANDSTAETTER ROMAN

  BRANDSTAETTER ROMAN, ur. 3 I 1906 w Tarnowie, dramatopisarzi poeta. Studiował 1924-29 filologię pol. na UJ1929-31 przebywał w Paryżu, prowadząc studia nad działalnościąspoł.-polit. Mickiewicza. W 1935 odbył podróż doGrecji i Turcji. W okresie wojny przebywał na Bliskim Wschodzie,1947-48 attache kult. w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /2 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAHMER MIECZYSŁAW

  BRAHMER MIECZYSŁAW, ur. 26 I 1899 w Krakowie, historykliteratury, romanista, komparatysta. Studiował filologięrom. i pol. na UJ oraz w Paryżu i we Włoszech, habilitował się1931 na UJ. W1931-37 był wykładowcą języka i literatury pol.na uniw. w Rzymie, a 1939 i od 1949 prof. historii literatury wł.i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /1 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAMY RAJU

  BRAMY RAJU, powieść J. Andrzejewskiego, wyd. w Warszawie1960. Jest to powieść hist. (albo dłuższe opowiadanie)osnute wokół motywu krucjaty dziecięcej z 1212. Posługującsię uwzniośloną stylowo narracją przypowieści moralnej, pi-sarz odtwarza okoliczności zawiązania się krucjaty i zbliżaczytelnika...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /1 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACIA POLSCY

  BRACIA POLSCY, radykalny odłam pol. — reformacji, powstały1562-65 w wyniku rozłamu w kościele kalw.j b.p.utworzyli wówczas tzw. Zbór Mniejszy. Nazwa arianie (odpodważającej dogmat Trójcy Św. doktryny Ariusza z IV w.),nadana b.p. przez przeciwników, przetrwała w tradycji pol.;w XVII w., zwł. za granicą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /6 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOWRING JOHN

  BOWRING JOHN, ur. 1792, zm. 1872 w Exeter (Devonshire),ang. poeta, publicysta, tłumacz; propagator literatury polskiej.Obdarzony zdolnościami językowymi, podjął ogromne dziełoprzekł., wydając antologie poezji wielu krajów, m. in. słowiańskich.Bogaty materiał do działalności B. przynoszą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /1 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOURRILLY JEAN

  BOURRILLY JEAN , ur. 1 V 1911 w Marsylii, zm. 27 XI 1971w Paryżu, franc. tłumacz i historyk literatury polskiej. Z wykształceniaanglista (studia w Ecole Normale Superieure, lektorat w Cambridge),zetknął się z językiem pol. w czasie II wojny świat, w obozie jenieckim, w którym przebywał 1940-45 razem z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /1 725

  praca w formacie txt

Do góry