Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  BREZA TADEUSZ

  BREZA TADEUSZ, ur. 31 XII 1905 w Siekierzyńcach podOstrogiem, zm. 19 V 1970 w Warszawie, prozaik eseista.Pochodził z rodziny ziemiańskiej osiadłej od pocz. XIX w.na Wołyniu; był siostrzeńcem M. Jehanne-Wielopolskiej.W 1918 znalazł się w Lublinie, nast. u krewnych w Poznańskiem.Na uniw. w Poznaniu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /6 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BREOWICZ WOJCIECH

  BREOWICZ WOJCIECH, ur. 16 I 1902 w Osobnicy podJasłem, zm. 24 1 1966 w Kurytybie (Brazylia), pisarz i działaczludowy. Pochodził z rodziny chłopskiej, po ukończeniu szkoływiejskiej zdobywał wiedzę przez samokształcenie, był robotnikiemrolnym. Działacz młodzieżowy, w prasie lud. ogłaszałwiersze...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BREITER EMIL

  BREITER EMIL, ur. 19 VII 1886 w Krakowie, zm. 23(?) VI 1943prawdop. w Gołąbkach pod Warszawą, krytyk literacki. Postudiach prawn. na UJ (1904-09) i w Paryżu (1909-10) związanyz ruchem niepodległościowym (od 1913 w Zw. Strzeleckim),w czasie I wojny świat, oficer w pol. formacjach wojskowych.Od 1921 pracował...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRĄZOWNICY

  BRĄZOWNICY, zbiór szkiców T. Żeleńskiego (Boya), wyd.w Warszawie 1930 (właśc. 1929). Książka kontynuowała spóro interpretację życia i osobowości wielkich pisarzy, zapoczątkowanyart. tytułowym („Wiad. Lit." 1929 nr 21), Przedmowądo Dzieł Mickiewicza (1929) i zbiorem. —>  Ludzie żywi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAUN MIECZYSŁAW, właśc. M. Braunstein, psued. Grzechota

  BRAUN MIECZYSŁAW, właśc. M. Braunstein, psued. Grzechota,ur. 29 V 1902 w Łodzi, zm. w lutym 1942 w Warszawie,poeta. Po studiach prawniczych na UW (1922-26) pracowałw Łodzi jako adwokat. Zmarł w warsz. getcie. Związanyz kręgiem —>  Skamandra, był w swej twórczości przedstawicielemtzw. poezji pracy- bliski...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAUN JERZY

  BRAUN JERZY, ur. 1 IX 1901 w Dąbrowie Tarnowskiej, zm.17 X 1975 w Rzymie, poeta, prozaik, publicysta i krytyk lit.,filozof. Po studiach polonist. na UJ (ukończ. 1923) brał udziałw krak.życiu lit., m. in. jako red. Gazety Lit.", skupiającej1926-28 młodych pisarzy o różnych orientacjach polit. i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /3 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAUN ANDRZEJ

  BRAUN ANDRZEJ, ur. 19 VIII 1923 w Łodzi, poeta, powieściopisarz,reporter. Podczas okupacji hitlerowskiej żołnierzAK. Po wojnie studiował filologię pol. w Łodzi i Wrocławiu. Od1948 w Warszawie, czł. redakcji „Nowej Kultury" (1950-52)i „Sztandaru Młodych" (1952.-53). Z ekipą pol. szpitala przebywałw Korei...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /2 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRATNY ROMAN, właśc. R. Mularczyk

  BRATNY ROMAN, właśc. R. Mularczyk, ur. 5 VIII 1921w Krakowie, prozaik, poeta, publicysta. W czasie okupacjiniem. czynny w warsz. podziemnym życiu kult., współpracowałz pismem „Kuźnia'', 1943-44 redagował jego kontynuację,mies. —> „Dźwigary", 1944 debiutował konspiracyjnym zbioremwierszy Pogarda. Oficer...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /3 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRATKOWSKI STANISŁAW

  BRATKOWSKI STANISŁAW, ur. 1791 w Łęczyckiem, zm.w styczniu 1871 w Paryżu, publicysta, poeta, dramatopisarzi powieściopisarz. Za Królestwa Pol. urzędnik w Warszawie,pisał sentyment, romanse (Pan Władysław 1826, Helena i Kazimierz1828) i poezje (poemacik Bielany 1826, Pieśni narodowei sielanki 1827, Sonety...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRATKOWSKI DANIEL

  BRATKOWSKI DANIEL, zm. 26 XI 1702 w Łucku, poeta.Pochodził z szlachty wołyńskiej, spolszczonej, lecz prawosławnej.Piastował urzędy ziemskie, brał udział w poselstwiedo Moskwy za Jana Kazimierza. Walczył o swobody dlaprawosławia, nawiązując ok. 1700 kontakty z Mazepą i Palejem,za co został ścięty. W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /591

  praca w formacie txt

Do góry