Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  BUDNY BIENIASZ

  BUDNY BIENIASZ , zm. po 1629, pisarz reformacyjny, tłumacz.Wykształcony na uniw. w Królewcu, od 1594 dworzaninotaczającego się literatami wojewody wil. K.M. Radziwiłła.gronie tym, do którego należeli m. in. D. Naborowski, O.Karmanowski, B. pisywał panegiryki, jak np. łac. epitafium naśmierć J...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDDENSIEG HERMANN

  BUDDENSIEG HERMANN , ur. 3 VI 1893 w Eisenach (Turyngia),zm. 12 XII 1976 w Heidelbergu, niem. poeta, tłumaczi historyk literatury (RFN). Studiował prawo na uniw. w Monachium,Jenie i Heidelbergu; zajmował się także humanistyką.Autor zbiorów poet., m. in. Hymnen an die Gótter Griechenlands(1948), Spiel der Welt...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDAI-DELEANU IOAN

  BUDAI-DELEANU IOAN , ur. 6 I 1760 w Cigmau (Siedmiogród),zm. 24 VIII 1820 we Lwowie, rum. filolog, historyk,poeta, polonofil. B.-D. należy do gł. przedstawicieli tzw. szkołysiedmiogrodzkiej. Studiował filologię i teologię w Wiedniu.W 1787 przeniósł się do L w o w a (pracował jako urzędnik...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUCZYŃSKI STANISŁAW

  BUCZYŃSKI STANISŁAW , ur. 23 VII 1912 w UlatowieBarzuchach pod Przasnyszem, poeta i publicysta. Pochodziz rodziny chłopskiej. Uczył się na kursach maturalnych. Popowrocie ojca z emigracji zarobkowej mieszkał w Jankowicachpod Grudziądzem. Radykalnie lewicowych przekonań,działacz SL, współpracownik/prasy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUCZKÓWNA MIECZYSŁAWA

  BUCZKÓWNA MIECZYSŁAWA , ur. 12 XII 1924 w BiałejKrakowskiej, poetka. Po studiach polonist. na UŁdebiutowała1949 tomem wierszy Rozstania. Zona M. Jastruna. W 1966-72czł. zespołu red. mies. „Poezja". Uprawia lirykę refleksyjnonastrojowąo dyskretnych środkach ekspresji i epigramatycznejzwięzłości stylu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUCZKOWSKI LEOPOLD

  BUCZKOWSKI LEOPOLD , ur. 15 XI 1905 w Nakwaszy naPodolu, pisarz, malarz i grafik. Syn snycerza i mechanikawiejskiego, a także kustosza w pałacu Koniecpoiskich w Nakwaszy,od 1914 mieszkał z rodzicami i sześciorgiem rodzeńs-twa w d o m u dziadków w Podkamieniu. Wcześnie przejawiłtalent malarski i lit., ale...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /5 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRZOZOWSKI WINCENTY , KORAB , pseud. Vincent de Korab

  BRZOZOWSKI WINCENTY , KORAB , pseud. Vincent deKorab, ur. 1877 (?) w Latakiji (Syria), z m . 3  IV 1941 w Warszawie,syn Karola, brat Stanisława, poeta, tłumacz. Jego debiutw „Życiu'' S. Przybyszewskiego 1899, wiersz Affinite d ombreset de fleurs en le soir, w przekł. Stanisława pt. PowinowactwoCieni i Kwiatów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRZOZOWSKI STANISŁAW, KORAB

  BRZOZOWSKI STANISŁAW, KORAB , ur. 1876(?) w Latakiji(Syria), zm . 23 IV 1901 w Warszawie, syn Karoia, brat Wincentego,poeta, tłumacz. Studiował filozofię, prawo i teologię weLwowie. W 1889 przedstawiciel redakcji „Życia" krak. weLwowie, po upadku pisma był sekretarzem redakcji „Chimery".należy do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRZOZOWSKI (LEOPOLD) STANISŁAW , pseud. Adam Czepiel

  BRZOZOWSKI (LEOPOLD) STANISŁAW , pseud. Adam Czepiel, ur. 28 VI 1878 we wsi Maziarnia (Chełmszczyzna),zm. 30IV 1911 we Florencji, krytyk lit., filozof, publicysta społ.i polit., powieściopisarz. Pochodził z podupadłej rodziny ziemiańskiej.W 1896 wstąpił na wydz. przyr. U W . Studiowałtylko rok: jako jeden...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /14 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRZOZOWSKI LUDWIK

  BRZOZOWSKI LUDWIK , ur. 22 VI 1833 w Opaczy Dużej podWarszawą, zm. 10 XII 1873 w Paryżu, poeta, prozaik. Uczestniczyłw Warszawie w działalności spiskowej poprzedzającejpowstanie styczniowe; 1861 wyjechał za granicę, 1862 redagowałw Paryżu organ mierosławczyków „Baczność". Powróciwszyu schyłku 1862 do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 016

  praca w formacie txt

Do góry