Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  BUKOWIECKA ZOFIA , z KONARSKICH

  BUKOWIECKA ZOFIA , z KONARSKICH , ur. 28 IV 1844w Brzozowej (Sandomierskie), zm. 20 III 1920 w Warszawie,autorka powieści dla dzieci. Pracowała jako nauczycielkam.in. w Dąbrowie Górniczej, od 1877 współpracowała z —>„Przyjacielem Dzieci", od 1885 z —> „Wieczorami Rodzinnymi".Wczesnopozytywist. kanon powieści...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUKAR SEWERYN

  BUKAR SEWERYN , ur. 1773 w Kijowie, zm. 24 III 1853w Ławrynowiczach (Podole), pamiętnikarz. Syn zamożnegoszlachcica, 1783-90 uczeń Szkoły Rycerskiej w Warszawie,uczestnik kampanii 1792, od 1793 gospodarował na roli; cieszyłsię, mimo lojalistycznej postawy w dobie II i III rozbioru,powszechnym szacunkiem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUJNICKI TEODOR

  BUJNICKI TEODOR , ur. 13 XII 1907 w Wilnie, z m . 28 XI 1944tamże, poeta, satyryk. Studiował historię na U S B . Należał doredaktorów pisma > „Żagary", także współzał. i czł. (1931-34;grupy poet. wokoł niego skupionej, współred. pisma > ,,Piony",redaktor kwart. „Środy Lit." (1937) oraz działu lit...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUJNICKI KAZIMIERZ

  BUJNICKI KAZIMIERZ , ur. 30 Xl 1788 w Dagdzie (Inflanty),zm. 14 lub 15 VII 1878 tamże, prozaik, redaktor. Zamożnyziemianin, piastujący różne funkcje obywatelskie, działalnośćkult., zwł. jako red. pisma zbiór. > Rubon (1842—49), związałz rodzinnym regionem. Konserwatysta, chwalca przeszłościfeudalnej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDZYŃSKI WINCENTY

  BUDZYŃSKI WINCENTY , ur. 1815 na Wołyniu, zm . 5 V 1866w Paryżu, brat Michała, powieściopisarz, publicysta, działaczpolityczny. Po upadku powstania 1830-31, w którym brałudział, uczestniczył w konspiracji polit. w Galicji, za co byłwięziony 1834-36. Po zwolnieniu przebywał wraz z bratemw Anglii, Belgii...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDZYŃSKI MICHAŁ

  BUDZYŃSKI MICHAŁ , ur. 1811 w Michałówce (Wołyń), zm.7 VIII 1864 na Wołyniu, brat Wincentego, działacz polit., poeta,tłumacz, pamiętnikarz. Ukończywszy Liceum Krzemienieckie,brał jako student Uniw. Wil. udział w powstaniu, po czymprzedostał się do Galicji, gdzie 1834-36 był więziony za udziałw...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDZYK KAZIMIERZ

  BUDZYK KAZIMIERZ , ur. 15 I 1911 w N o w y m Targu, z m . 5 III 1964 w Warszawie, historyk i teoretyk literatury. W czasiestudiów polonist. na UW (1929-34) czynny w Kole Nauk.Polonistów, które w o w y m czasie było ośrodkiem nowatorstwametodol. w m ł o d y m pokoleniu literaturoznawców. W 1937-44pracował jako...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /3 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDZISZ ALOJZY

  BUDZISZ ALOJZY , ur. 10 VI 1874 w Świecinie pod Puckiem,zm. 23 XII 1934 w Pucku, pisarz kaszubski. Z zawodu nauczyciel;autor opowieści i anegdot satyr, -humoryst., baśni i wier-szy o dużej wartości językowej i folkloryst., pisanych w narzeczupn. kaszubskim, a ogłaszanych m. in. 1928-29 i 1936w „Przyjacielu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDREWICZ OLGIERD

  BUDREWICZ OLGIERD , ur. 10 II 1923 w Warszawie, reporter.Studiował w konspiracyjnej Wyższej Szkole Dziennikarskieji na tajnym UW (studia ukończył 1946). Żołnierz A K ,uczestnik powstania warsz. (współred. „Dziennika RadiowegoXXII Obwodu"). Długoletni korespondent „Przekroju" (1955-70) i „Perspektyw" (od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDNY SZYMON

  BUDNY SZYMON , ur. ok. 1530 w Budach (Mazowsze), zm.13 I 1593 w Wiszniowie (Litwa), myśliciel, teolog i polemistaariański. Pochodził ze szlachty zaściankowej, studiowałw Akad. Krakowskiej (1544). Początkowo zwolennik kalwinizmu,był ministrem w dobrach M. Radziwiłła Czarnego, późniejnależał do —» braci...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /2 124

  praca w formacie txt

Do góry