Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Samotność rewolucjonisty - Kordian

  „Mogłem być czymś... będę niczym” ||| to wyznanie piętnastoletniego młodzieńca tylko wówczas nie zda się śmiesznie brzmiąca kokieterią, jeśli pamiętamy, iż wygłąszone zostało w dobie nie tylko modnego, lecz powszechnie praktykowanego werteryzowa-nia i bajronizowania. Cierpiący...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /6 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Giaur znaczy niewierny - Giaur

  Tak muzułmanie określali chrześcijan. I takim człowiekiem — niewiernym, obcym, odsuniętym od społeczności, w której rozwija się akcja powieści poetyckiej Byrona — jest jego bohater. Nie ma imienia ani nazwiska. Nic o nim pewnego do końca nie wiemy. I nawet twarz jego, gniewna i zacięta, ledwie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /9 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sejm w teatrze - Powrót posła

  Wątła i nieciekawa intryga, ogólnikowa charakterystyka bohaterów ostro skontrastowanych według czarno-białego schematu, wszystko to sprawia, że w kategoriach estetycznych trudno byłoby wysoko oceniać sztukę J. U. Niemcewicza. Jak na komedię zdecydowanie za mało tu humoru, poszczególne kwestie są...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /8 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Juliusz Słowacki (1809 — 1849)

  Urodził się w Krzemieńcu. Jego ojciec, Euzebiusz, był poetą i krytykiem, a także profesorem liceum krzemienieckiego. Wychowywał się Słowacki w środowisku inteligencji, głównie pod opieką matki. Ukończył studia prawnicze na uniwersytecie wileńskim. W 1828 r. podjął pracę w Warszawie. Nie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /2 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adam Mickiewicz (1798 — 1855)

  Urodził się w Zaosiu koło Nowogródka. Studiował w Wilnie. Szczególnie ważny w tym czasie dla kształtowania się poglądów poety jest jego udział w pracach Towarzystwa Filomatów. Pisze wówczas pierwsze swoje utwory; widoczny jest w nich wpływ poezji pseudoklasycznej. Rok 1822 jest przełomowy dla...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /2 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franciszek Karpiński (1741 — 1825)

  Urodził się w rodzinie biednej szlachty pod Kołomyją. Nauki pobierał w szkołach jezuickich, przygotowywał się do zawodu prawnika. W latach 1770—1771 przebywał w Wiedniu, potem dzierżawił majątki, przez krótki czas przebywał na warszawskim dworze Czartoryskich, znów wracał na wieś i po pewnym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /1 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pieśń gminna - Ballady i romanse

  Romantyczni apostołowie nowej sztuki i burzyciele starego pseudoklasycznego ładu utrzymywali, że występują w imieniu zasadniczych wartości duchowych człowieka, w trosce o teraźniejszość i przyszłość kultury. Pseudoklasycy, którzy ich zaciekle zwalczali, twierdzili o sobie dokładnie to samo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /14 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franciszek Karpiński i sentymentalizm polski

  Utarło się przekonanie, że wzbierająca od połowy XVIII wieku wielka fala uczuciowości, poświadczona powieściami Richardsona (Pamela), Rousseau (Nowa Heloiza), Goethego (Cierpienia młodego Wertera), była reakcją na wszechwładztwo rozumu,w dobie oświecenia. Racjonalistyczną krytykę religii, filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /10 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwoista prawda poezji - Konrad Wallenrod

  W obrazie Mickiewicza Konrad Wallenrod jest Litwinem, który ukrywszy swoje rzeczywiste pochodzenie, wstępuje do zakonu krzyżowego, przyjmuje śluby zakonne i w końcu — także pod wpływem agitacji Halbana — wybrany zostaje Wielkim Mistrzem zakonu. Wszystko to czyni kierowany jedną intencją: aby zdobywszy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /9 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fryderyk Schiller (1759 — 1805)

  Był synem felczera, oficera w służbie książęcej. Na rozkaz despotycznego księcia wirtemberskiego musiał studiować w akademii wojskowej — najpierw prawo, potem medycynę. Po ośmiu latach zdał egzamin końcowy i został lekarzem pułkowym w Stuttgarcie. Mimo ostrej dyscypliny w szkole, Schiller wiele...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /2 362

  praca w formacie txt

Do góry